CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Palangos miesto savivaldybės administracija
125196077
Vytauto g. 112
Palanga
00153
LT
Asmuo ryšiams: Vaidotas Kaklys
Telefonas: +370 46041407
El. paštas: vps@palanga.lt
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://www.palanga.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=601175
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Sporto paskirties pastato – bokso salės (unikalus Nr. 4400-0440-9634) Vytauto g. 110, Palangoje, rekonstravimo, keičiant naudojimo paskirtį į administracinės paskirties pastatą, rangos darbai.
Nuorodos numeris:  1
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45000000  -  Statybos darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

1. Darbai atliekami pagal projektuotojo UAB „2L Architektai“ 2021 metais parengtą sporto paskirties pastato – bokso salės (unikalus Nr. 4400-0440-9634) Vytauto g. 110, Palangoje, rekonstravimo, keičiant naudojimo paskirtį į administracinės paskirties pastatą, techninį darbo projektą Nr. 2L-2020-02-TP (toliau – TDP).
2. Pagal TDP sprendinius numatoma pastatyti/įrengti/nutiesti:
2.1. apie 268 m2 administracinės paskirties pastatą;
2.2. apie 134 m2 automobilių stovėjimo aikštelę;
2.3. apie 290 m2 amfiteatrą;
2.4. apie 24 m2 buitinių konteinerių aikštelę;
2.5. apie 760 m2 pėsčiųjų takų;
2.6. apie 72 m2 akrobatikos aikštelę;
2.7. apie 40 m vandentiekio tinklų;
2.8. apie 66 m buitinių nuotekų tinklų;
2.9. apie 88 m drenažo tinklų;
2.10. apie 148 m lietaus nuotekų tinklų;
2.11. apie 42 m šilumos tinklų;
2.12. apie 250 m elektros tinklų;
2.13. apie 40 m ryšių tinklų.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45000000  -  Statybos darbai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Vytauto g. 110, Palanga
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

1. Darbai atliekami pagal projektuotojo UAB „2L Architektai“ 2021 metais parengtą sporto paskirties pastato – bokso salės (unikalus Nr. 4400-0440-9634) Vytauto g. 110, Palangoje, rekonstravimo, keičiant naudojimo paskirtį į administracinės paskirties pastatą, techninį darbo projektą Nr. 2L-2020-02-TP (toliau – TDP).
2. Pagal TDP sprendinius numatoma pastatyti/įrengti/nutiesti:
2.1. apie 268 m2 administracinės paskirties pastatą;
2.2. apie 134 m2 automobilių stovėjimo aikštelę;
2.3. apie 290 m2 amfiteatrą;
2.4. apie 24 m2 buitinių konteinerių aikštelę;
2.5. apie 760 m2 pėsčiųjų takų;
2.6. apie 72 m2 akrobatikos aikštelę;
2.7. apie 40 m vandentiekio tinklų;
2.8. apie 66 m buitinių nuotekų tinklų;
2.9. apie 88 m drenažo tinklų;
2.10. apie 148 m lietaus nuotekų tinklų;
2.11. apie 42 m šilumos tinklų;
2.12. apie 250 m elektros tinklų;
2.13. apie 40 m ryšių tinklų.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 11
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
2 kartus po 3 mėnesius
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Pateikiamas Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Atrankos kriterijai nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Atrankos kriterijai nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

1.Rangovas per 7 d d nuo sutarties pasirašymo dienos privalo pateikti sutarties įvykdymo užtikrinimą - Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko, kredito unijos garantiją ar draudimo bendrovės laidavimą 10 proc nuo visos pasiūlymo sumos (be PVM). Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti besąlyginis ir neatšaukiamas bei galioti visą sutarties laikotarpį.
2. Rangos darbai apmokami iš Palangos miesto savivaldybės biudžeto lėšų pagal iki einamojo mėn 25 d gautus atsiskaitymo dokumentus (atliktų darbų ar paslaugų aktus, atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymas, PVM sąskaitas faktūras) per 30 k d nuo dokumentų gavimo dienos.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2021-10-22
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2021-11-30
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2021-10-22
Vietos laikas:  10:45
Vieta:  
Palangos miesto savivaldybės administracija, 213 kab., Vytauto g. 112, Palanga

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)

Papildoma informacija

1. sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo bei patvirtina antspaudais visos sutarties Šalys, rangovas pateikia užsakovui sutarties įvykdymo užtikrinimo garantiją, lokalines darbų sąmatas ir kalendorinį darbų atlikimo grafiką. Sutarties įvykdymo užtikrinimo garantija, kalendorinis darbų atlikimo grafikas ir lokalinės darbų sąmatos turi būti pateiktos ne vėliau nei per 7 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos.
2. Sutarties terminas – 11 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo. Sutarties pabaiga bus laikomas momentas, kai bus atliktos visų statinių statybos užbaigimo procedūros ir užsakovui perduoti visi STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ V skyriuje nurodyti ir su tuo susiję dokumentai. Statybos užbaigimo procedūras organizuoja rangovas. Užsakovas suteikia rangovui įgaliojimus pateikti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos (toliau – VTPSI) prašymą išduoti statybos užbaigimo aktą, surašyti deklaraciją apie statybos užbaigimą, pasirašyti ją, VTPSI pateikti prašymą deklaraciją patvirtinti, VĮ Registrų centrui pateikti prašymą įregistruoti užbaigtus statyti statinius Nekilnojamojo turte registre Palangos miesto savivaldybės vardu.
3. Darbų atlikimo terminas – 10 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo. Darbų pabaiga bus laikomas momentas, kai bus atlikti sutartyje numatyti darbai, ištaisyti defektai, parengtos požeminių inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos, žemės sklypo su statiniais geodezinės nuotraukos, statinių, žemės sklypo kadastrinių matavimų bylos suderintos su VĮ Registrų centru ir Nacionaline žemės tarnyba.
4. Perkančioji organizacija gali tiesiogiai atsiskaityti su subrangovais už jų atliktus darbus. Subrangovui raštu pateikus prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Perkančiosios organizacijos, rangovo ir jo subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarką, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Tiekėjas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subrangovui trišalėje sutartyje nustatyta tvarka.
5. Maksimali pirkimo vertė - 1 522 400,00 EUR su PVM.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Klaipėdos apygardos teismas
Klaipėda
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2021-10-06

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?