CVPP

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija
188736355
Vilniaus g. 27, Vilnius
Vilnius
01119
LT
Asmuo ryšiams: Tautvydas Umbražūnas
Telefonas: +370 61217384
El. paštas: tautvydas@vtek.lt
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.vtek.lt

I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

SKAIDRIŲ TEISĖKŪROS PROCESŲ INFORMACINĖS SISTEMOS MODERNIZAVIMO PASLAUGŲ PIRKIMAS
Nuorodos numeris:  SKAIDRIS IS MODERNIZAVIMAS
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

72260000  -  Su programine įranga susijusios paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Įvykdžius sutartį bus modernizuota SKAIDRIS informacinė sistema, kurios pagrindu veikia pažangios elektroninės paslaugos, susijusios su lobistinės ir įtakos teisėkūrai veiklų priežiūros procesais. SKAIDRIS modernizavimo sutarties įgyvendinimo metu bus vykdomos šios veiklos: 1. Sutarties įgyvendinimo inicijavimas; 2. detali poreikių ir reikalavimų analizė; 3. projektavimas ir techninės architektūros parengimas; 4. SKAIDRIS konstravimas; 5. diegimas testavimo aplinkoje; 6. vidiniai ir priėmimo testavimai; 7. našumo ir greitaveikos testavimai; 8. diegimas gamybinėje aplinkoje; 9. SKAIDRIS naudotojų mokymų vykdymas; 10. bandomoji eksploatacija; 11. SKAIDRIS pridavimas; 12. garantinė priežiūra.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.1.7)

Bendra pirkimo vertė

Vertė be PVM:  115000.00  EUR
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

72261000  -  Programinės įrangos palaikymo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Vilniaus g. 27, LT-01402 Vilnius
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Įvykdžius sutartį bus modernizuota SKAIDRIS informacinė sistema, kurios pagrindu veikia pažangios elektroninės paslaugos, susijusios su lobistinės ir įtakos teisėkūrai veiklų priežiūros procesais. SKAIDRIS modernizavimo sutarties įgyvendinimo metu bus vykdomos šios veiklos: 1. Sutarties įgyvendinimo inicijavimas; 2. detali poreikių ir reikalavimų analizė; 3. projektavimas ir techninės architektūros parengimas; 4. SKAIDRIS konstravimas; 5. diegimas testavimo aplinkoje; 6. vidiniai ir priėmimo testavimai; 7. našumo ir greitaveikos testavimai; 8. diegimas gamybinėje aplinkoje; 9. SKAIDRIS naudotojų mokymų vykdymas; 10. bandomoji eksploatacija; 11. SKAIDRIS pridavimas; 12. garantinė priežiūra.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Kokybė  /  Lyginamasis svoris:  70
Kaina  -  Lyginamasis svoris:  30
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.1)

Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2021/S 076-194647
2021-697065

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: MS-17-(6.10)

Pavadinimas: SKAIDRIŲ TEISĖKŪROS PROCESŲ INFORMACINĖS SISTEMOS MODERNIZAVIMO PASLAUGŲ PIRKIMAS

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)

Sutarties skyrimas

V.2.1)

Sutarties sudarymo data

2021-05-25
V.2.2)

Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius:  1
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius:  1
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius:  0
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš ne ES valstybių narių, skaičius:  0
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius:  1
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei :  ne
V.2.3)

Rangovo pavadinimas ir adresas

UAB „Netcode"
302906100
M. Bukšos 16-1
Vilnius
08431
LT
Telefonas: +370 61213300
El. paštas: info@netcode.lt
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA

Rangovas yra MVĮ : taip
V.2.4)

Informacija apie sutarties/pirkimo dalies/koncesijos vertę (be PVM)

Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė:  115000.00  EUR
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė:  115000.00  EUR
V.2.5)

Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

Tikėtina, kad sutartis bus perduota vykdyti subrangovams
Sutarties, kuri pagal subrangos sutartį greičiausiai bus perduota vykdyti trečiosioms šalims, vertė arba dalis
Vertė be PVM:  13915.00  EUR
Dalis:  10 %
Sutarties dalies, kuri bus perduota vykdyti subrangovams, trumpas aprašymas:  
Planuojama, kad subteikėjas UAB IO projects, vykdys paslaugų už 10 proc. sutarties apimties.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)

Papildoma informacija

Bendra sutarties vertė 115.000,00 Eur be PVM; 139.150,00 Eur su PVM
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2021-06-10

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?