CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Joniškio rajono savivaldybės administracija
288712070
Livonijos g. 4
Joniškis
84124
LT
Asmuo ryšiams: Alma Kalninytė
Telefonas: +370 42669162
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://www.joniskis.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=585043
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Administracinės paskirties pastato rekonstrukcijos, pakeičiant paskirtį į gyvenamosios paskirties Livonijos g. 28, Joniškyje, darbai
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45000000  -  Statybos darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Statybos darbus atlikti vadovaujantis UAB „Urban projects“ parengtu Administracinės paskirties pastato rekonstravimas, pakeičiant paskirtį į gyvenamosios paskirties (6.1- įvairių socialinių grupių asmenims) pastatą ir pritaikant bendruomeniniams vaikų globos namams Livonijos g. 28, Joniškyje, techniniu darbo projektu (Nr.2020-UP-096-TDP).
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45000000  -  Statybos darbai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Livonijos g. 28, Joniškis
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Statybos darbus atlikti vadovaujantis UAB „Urban projects“ parengtu Administracinės paskirties pastato rekonstravimas, pakeičiant paskirtį į gyvenamosios paskirties (6.1- įvairių socialinių grupių asmenims) pastatą ir pritaikant bendruomeniniams vaikų globos namams Livonijos g. 28, Joniškyje, techniniu darbo projektu (Nr.2020-UP-096-TDP).
Parengti inžinerinių komunikacijų išpildomąsias nuotraukas, pastato geodezinę nuotrauką, kadastrines bylas registracijai Registrų centre.
Statinio rodikliai prieš rekonstrukciją:
- sklypo plotas – 0,1210 ha
- bendrasis plotas – 224,98 kv. m.
- tūris – 948 kub. m.
- pastato aukštis, aukštų skaičius – 1
Statinio rodikliai po rekonstrukcijos:
- sklypo plotas – 0,1210 ha
- bendrasis plotas – 200,00 kv. m.
- pastato aukštis, aukštų skaičius – 1
Statinys yra administracinės paskirties. Jo statybos metai – 1912.
Pastatas yra kultūros paveldo vietovės „Joniškio miesto istorinė dalis“ (u. k Kultūros vertybių registre 17084) urbanistinės struktūros statinys.
Veiklos sąrašas tiekėjo pasiūlymo kainai nustatyti turi būti užpildytas ir pateiktas kartu su pasiūlymu.
Laimėjusiu pripažintas tiekėjas turės pateikti lokalines ir objektinę sąmatas per 1 mėn. po sutarties pasirašymo. Sąmatos nebus naudojamos tiksliems darbų kiekiams nustatyti sutarties vykdymo metu, jos būtų naudojamos įvertinimui atsisakomų ir (ar) papildomų darbų, jeigu sutarties vykdymo metu atsirastų toks poreikis.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 16
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas 2 mėnesiais
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Projektas „Joniškio rajono bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra“. Projekto kodas 08.1.1-CPVA-V-427-08-0004.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Perkančioji organizacija reikalauja, kad tiekėjai pateiktų Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio nuostatomis. EBVPD pildomas naudojantis nacionaline EBVPD paslauga. Lietuvoje ši paslauga prieinama adresu http://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/ (daugiau informacijos Viešųjų pirkimų tarnybos internetinėje svetainėje adresu http://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/del-ebvpd-formos). Užpildytas bei atsisiųstas EBVPD pateikiamas kartu su pasiūlymu.
Tiekėjas turi teisę atlikti statinio statybos darbus, kai statinio kategorija – ypatingieji statiniai (statinių grupė – negyvenamieji ir / arba gyvenamieji pastatai).
Statybos darbų sritis – bendrieji statybos darbai, žemės darbai, vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas, statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas, statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas, statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas; statinio gaisrinės saugos inžinerinių sistemų įrengimas.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Netaikoma
Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:  
Netaikoma
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Rangovas, kad užtikrintų tinkamą Sutarties įvykdymą, privalo gauti ir pateikti Užsakovui užtikrinimą ne vėliau kaip per 10 dienų nuo Sutarties pasirašymo. Užtikrinimo suma 5% sutarties kainos. Jei Rangovas per šį laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį. Sutarties įvykdymo užtikrinimas įsigalioja jo išdavimo dieną ir turi galioti iki Darbų atlikimo termino pabaigos, įskaitant laikotarpį statybvietės perdavimui. Jei Darbų atlikimo terminas yra pratęsiamas arba Darbai yra sustabdomi, arba Rangovas vėluoja užbaigti darbus, atitinkamai turi būti pratęstas ir Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimas.
Rangovui sumokama pagal patvirtintus atsiskaitymo dokumentus ne vėliau kaip per 15 dienų nuo atsiskaitymo dokumentų patvirtinimo dienos, bet ne vėliau kaip per 60 dienų nuo atsiskaitymo dokumentų patvirtinimo dienos.
Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais už jų atliktus darbus.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2021-09-02
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2021-09-02
Vietos laikas:  10:45
Vieta:  
Joniškio rajono savivaldybės administracija, Livonijos g. 4, Joniškis
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
1. Susipažinimo su pasiūlymais procedūroje pasiūlymus pateikę dalyviai arba jų įgalioti atstovai nedalyvauja. Komisijos posėdžiuose stebėtojai nedalyvauja.
2. Perkančioji organizacija neteikia informacijos tiekėjams apie pasiūlymus pateikusius tiekėjus, pasiūlytas kainas iki kol bus įvertinti pasiūlymai ir priimtas sprendimas dėl pirkimą laimėjusio pasiūlymo.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)

Papildoma informacija

1. Pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis, pasiekiamomis adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/. Pirkime gali dalyvauti tik CVP IS registruoti tiekėjai. Registracija CVP IS yra nemokama.
2. Perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas bus vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.
3. Pasiūlymas turi būti pateikiamas tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant
CVP IS, pasiekiamą adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt.
4. Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybę su Sutartyje nurodytais subtiekėjais.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Šiaulių apygardos teismas
Šiauliai
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriaus nuostatos
VI.5)

Paskelbimo data

2021-08-17

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?