CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Palangos miesto savivaldybės administracija
125196077
Vytauto g. 112
Palanga
00153
LT
Asmuo ryšiams: Vaidotas Kaklys
Telefonas: +370 46041407
El. paštas: vps@palanga.lt
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://www.palanga.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=594966
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Sporto paskirties inžinerinių statinių Ganyklų g. 2, Palangoje, II etapo statybos darbų pirkimas
Nuorodos numeris:  1
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45000000  -  Statybos darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Darbai atliekami vadovaujantis Kęstučio Mikulskio, atestato Nr. A1982 (UAB „Tiksi forma“) parengtu techniniu projektu Nr. TF_0407 Sporto paskirties inžinerinių statinių Ganyklų g. 2, Palangoje, statybos darbai.
Darbų apimtys – darbo projekto sklypo/ bendrosios dalies ir sklypo sutvarkymo parengimas, krepšinio stovų įrengimas – 2 vnt., tinklinio stovų su tinklu įrengimas – 2 vnt., krepšinio ir tinklinio aikštelių sintetinės dvisluoksnės sportinės dangos įrengimas – 1720 m², tinklinių kamuolių gaudyklių su tinklu įrengimas – 103 m, aptvėrimų su varteliais krepšinio ir tinklinio aikštelių įrengimas – 128 m. Detalesnė informacija, darbų ir medžiagų specifikacijos pateikiamos techniniame projekte.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45000000  -  Statybos darbai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Ganyklų g. 2, Palanga
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Darbai atliekami vadovaujantis Kęstučio Mikulskio, atestato Nr. A1982 (UAB „Tiksi forma“) parengtu techniniu projektu Nr. TF_0407 Sporto paskirties inžinerinių statinių Ganyklų g. 2, Palangoje, statybos darbai.
Darbų apimtys – darbo projekto sklypo/ bendrosios dalies ir sklypo sutvarkymo parengimas, krepšinio stovų įrengimas – 2 vnt., tinklinio stovų su tinklu įrengimas – 2 vnt., krepšinio ir tinklinio aikštelių sintetinės dvisluoksnės sportinės dangos įrengimas – 1720 m², tinklinių kamuolių gaudyklių su tinklu įrengimas – 103 m, aptvėrimų su varteliais krepšinio ir tinklinio aikštelių įrengimas – 128 m. Detalesnė informacija, darbų ir medžiagų specifikacijos pateikiamos techniniame projekte.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 4
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Pateikiamas Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Atrankos kriterijai nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Atrankos kriterijai nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

1. Sutarties įvykdymo užtikrinimą - Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko, kredito unijos garantiją ar draudimo bendrovės laidavimą 10 (dešimt) procentų nuo visos pasiūlymo sumos (be PVM) tiekėjas pateikia per 7 d d nuo sutarties pasirašymo dienos.
2. Rangos darbai apmokami iš Palangos m savivaldybės biudžeto lėšų dalimis pagal gautus atsiskaitymo dokumentus (atliktų darbų ar paslaugų aktus, atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymas, PVM sąskaitas faktūras) per 30 k d. Galutinis Rangovo faktiškai atliktų statybos darbų įvertinimas ir atsiskaitymas atliekamas remiantis kontrolinių bandymų rezultatais ir geodezinėmis išpildomosiomis nuotraukomis.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2021-09-14
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2021-10-29
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2021-09-14
Vietos laikas:  10:45
Vieta:  
Palangos miesto savivaldybės administracija, 213 kab., Vytauto g. 112, Palanga

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)

Papildoma informacija

1. Sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo bei patvirtina antspaudais sutarties Šalys ir rangovas pateikia užsakovui: sutarties įvykdymo užtikrinimo garantiją, su užsakovu suderintą kalendorinį darbų atlikimo grafiką. Sutarties įvykdymo užtikrinimo garantija ir su užsakovu suderintas kalendorinis darbų atlikimo grafikas turi būti pateikti ne vėliau nei per 7 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos.
2. Sutarties pabaiga – 4 kalendoriniai mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Sutarties pabaiga bus laikomas momentas, kai bus atliktos statybos užbaigimo procedūros. Statybos užbaigimo procedūras organizuoja rangovas (užsakovui suteikus įgaliojimus pateikti prašymą statybos užbaigimui sistemoje „Infostatyba“). Užbaigimo procedūras rangovas privalo atlikti per 1 kalendorinį mėnesį.
3. Darbus atlikti rangovas privalo per 3 kalendorinius mėnesius. Į šį terminą turi būti įskaičiuotas ir darbo projekto – bendrosios dalies ir sklypo sutvarkymo dalies parengimas. Darbo projektą parengti per 2 savaites nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Darbų pabaiga bus laikomas momentas, kai bus gautas statybos užbaigimo aktas/ deklaracija, atlikti sutartyje numatyti darbai, ištaisyti defektai, parengtos požeminių inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos, statinių geodezinės išpildomosios nuotraukos, statinių kadastrinių matavimų bylos suderintos su VĮ Registrų centru ir užsakovui perduoti visi STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ V skyriuje nurodyti ir su tuo susiję dokumentai, kuriuos rangovas turi pateikti užsakovui teisėtai saugoti.
4. Perkančioji organizacija gali tiesiogiai atsiskaityti su subrangovais už jų atliktus darbus. Subrangovui raštu pateikus prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Perkančiosios organizacijos, rangovo ir jo subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarką, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Tiekėjas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subrangovui trišalėje sutartyje nustatyta tvarka.
5. Maksimali pirkimo vertė 90 000,00 eurų su PVM.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Klaipėdos apygardos teismas
Klaipėda
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2021-08-30

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?