CVPP

Kvalifikacijos vertinimo sistema. Komunalinės paslaugos

Šiuo skelbimu kviečiama dalyvauti konkurse

Darbai

Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas ir adresai

UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“
303200016
Laisvės pr. 10
Vilnius
04215
LT
Asmuo ryšiams: Kęstutis Smulkys
Telefonas: +370 61837562
NUTS kodas:  LT0 -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.ignitisgrupe.lt/

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=612605
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.6)

Pagrindinė veikla

Kita veikla:  Klasikinio sektoriaus įmonė, teikianti verslo aptarnavimo paslaugas

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Transformatorių pastočių (TP) ir skirstomųjų punktų (SP) bei 35 kV oro linijų (OL) rangos darbai
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45222000  -  Inžinerinių statinių, išskyrus tunelius, šachtas, požemines perėjas ir metro, statybos darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45311000  -  Elektros laidų tiesimo ir įrengimo darbai
71320000  -  Inžinerinio projektavimo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT0 -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Transformatorių pastočių (TP) ir skirstomųjų punktų (SP) bei 35 kV oro linijų (OL) rangos darbai
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.8)

Kvalifikacijos vertinimo sistemos taikymo trukmė

Neribota trukmė
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.9)

Tinkamumas sistemai

Kvalifikacijos vertinimo sąlygos, kurias turi atitikti ekonominės veiklos vykdytojai
Kvalifikacijos vertinimo sąlygos, kurias turi atitikti ekonominės veiklos vykdytojai
Tiekėjas (taip pat visi tiekėjų grupės nariai, jei prašymą pateikia tiekėjų grupė ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas) turi atitikti reikalavimus dėl Tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimo ir kvalifikacijos reikalavimus. Tiekėjas kartu su Prašymu turi pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą.
Metodai, pagal kuriuos bus tikrinama kiekviena iš tų sąlygų
Tiekėjas pateikia informaciją ir dokumentus (pateikiami skenuoti dokumentai elektroninėje formoje), pagrindžiančius taikomus kvalifikacinius reikalavimus bei patvirtinančius pašalinimo pagrindų nebuvimą. Pirkėjas, išnagrinėjęs pateiktus dokumentus priima sprendimą dėl Tiekėjo įrašymo į kvalifikuotų tiekėjų sąrašą.
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.3)

Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių

VI dalis: Papildoma informacija

VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus m. apygardos teismas
Gedimino pr. 40
Vilnius
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2021-12-14

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?