CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Druskininkų savivaldybės administracija
188776264
Vilniaus al. 18, Druskininkai
Druskininkai
66119
LT
Asmuo ryšiams: Edita Davičikaitė, Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjo pavaduotoja
Telefonas: +370 31352866
Faksas: +370 31355376
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=590083
Daugiau informacijos galima gauti
kitu adresu: 
Druskininkų savivaldybės administracija
188776264
Vasario 16-osios g. 7
Druskininkai
66119
LT
Asmuo ryšiams: Algirdas Kazanavičius, Ūkio ir turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas
Telefonas: +370 31359158
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Elektra varomi autobusai
Nuorodos numeris:  557691
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

34121400  -  Žemų grindų autobusai
II.1.3)

Sutarties tipas

Prekės
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Žemagrindžiai ar su žemagrinde dalimi tarp ašių (pusiau žemagrindžiai) miesto tipo elektriniai autobusai (M3CE klasės). Kiekviename autobuse turi būti įrengta ne mažiau kaip po 20 sėdimųjų vietų keleiviams vežti, iš jų bent 1 vieta neįgaliesiems / specialiųjų poreikių turintiems žmonėms su vežimėliu (su tvirtinimo diržais, bėgeliais ar kita vežimėlio tvirtinimo įranga). Bendras keleivių sėdimų ir stovimų vietų skaičius ne mažesnis kaip 54.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

34121400  -  Žemų grindų autobusai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Vilniaus al. 18, Druskininkai
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

žemagrindžiai ar su žemagrinde dalimi tarp ašių (pusiau žemagrindžiai) miesto tipo elektriniai autobusai (M3CE klasės). Kiekviename autobuse turi būti įrengta ne mažiau kaip po 20 sėdimųjų vietų keleiviams vežti, iš jų bent 1 vieta neįgaliesiems / specialiųjų poreikių turintiems žmonėms su vežimėliu (su tvirtinimo diržais, bėgeliais ar kita vežimėlio tvirtinimo įranga). Bendras keleivių sėdimų ir stovimų vietų skaičius ne mažesnis kaip 54. Perkamų autobusų kiekis- 7 vnt.
Pirkimas atliekamas atsižvelgiant į LR Susisiekimo ministro 2016 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. 3-421(1.5 E) „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-R-518 priemonės „Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo“ (toliau - Aprašas) patvirtintame Apraše nustatytus reikalavimus. Apraše vartojama sąvoka <...> „bendras įrengtų sėdimųjų ir stovimųjų vietų skaičius“ <...> apima tik keleiviams vežti skirtų vietų skaičių, todėl nurodytas vietų skaičius taikytinas tik keleivių vietoms. Vairuotojo vieta į šį skaičių neįtraukiama.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Elektros energijos sąnaudos 100 km  /  Lyginamasis svoris:  15
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Papildomas garantinis terminas traukos baterijos našumui  /  Lyginamasis svoris:  15
Kaina  -  Lyginamasis svoris:  70
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 35
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Tiekėjo prievolių įvykdymo terminas gali būti pratęstas Pirkėjo ir Tiekėjo rašytiniu susitarimu ne ilgesniam kaip 2 mėnesių laikotarpiui, esant Sutartyje nurodytoms aplinkybėms.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Projektas Nr. 04.5.1.TID-R-518-11-0002 "Ekologiškų transporto priemonių įsigijimas Druskininkų savivaldybėje".
II.2.14)

Papildoma informacija

Skelbimo II.2. 7 p. Sutarties terminas nurodytas atsižvelgiant į abipusių įsipareigojimų įvykdymo terminą (prekių pristatymo terminas - 9 mėn., einamojo privalomojo techninio aptarnavimo paslaugų teikimas garantinio laikotarpio metu - 24 mėn., atsiskaitymo už prekes terminas – ne ilgesnis kaip 60 d.).

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas: Tiekėjas turi pateikti užpildytą pirkimo sąlygų priedą „Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“ pagal VPĮ 50 straipsnyje nustatytus reikalavimus, kuriame patvirtina, kad nėra pagrindo jo pašalinti iš pirkimo. EBVPD pildomas jį įkėlus į interneto svetainę http://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/ ir užpildžius bei atsisiuntus pateikiamas su pasiūlymu.
Perkančioji organizacija pirmiausia įvertins pasiūlymus, po to tikrins, ar nėra ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio dalyvio pašalinimo pagrindų, ar šio dalyvio kvalifikacija atitinka nustatytus reikalavimus.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Sutarties įvykdymo užtikrinimas (banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimas),Tiekėjas jį pateikia ne vėliau kaip per 10d.d. nuo Sutarties pasirašymo dienos, kurio vertė 10% nuo bendros Sutarties sumos be PVM.
Garantinio laikotarpio baterijos našumui užtikrinimas (banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimas), Tiekėjas jį pateikia ne vėliau kaip per 5d.d. nuo prekių priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos, kurio vertė 5% nuo bendros Sutarties sumos be PVM.
Avansinio mokėjimo grąžinimo užtikrinimas (banko garantija arba draudimo bendrovės draudimo liudijimas) pateikiamas kartu su avansinio mokėjimo sąskaita, visai avansinio mokėjimo sumai.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2021-09-02
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2021-12-31
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2021-09-02
Vietos laikas:  10:45
Vieta:  
Druskininkų savivaldybės administracija, Vasario 16-osios g. 7, LT-66118 Druskininkai.
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 44 straipsnio 11 dalimi, tiekėjai nedalyvauja Komisijos posėdžiuose, kuriuose susipažįstama su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais, atliekamos pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūros.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)

Papildoma informacija

1.Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS).
2. Pasiūlymai turi būti pateikti tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS.
3. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 44 straipsnio 5 dalimi, atsižvelgiant į tai, kad pasiūlymai bus vertinami pagal kainos ir kokybės santykį, ir perkančiosios organizacijos pasirinktos vertinti pasiūlymo techninės charakteristikos yra kiekybiškai įvertinamos, su pasiūlymais bus susipažįstama viename Komisijos posėdyje.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Kauno apygardos teismas
A. Mickevičiaus g. 18
Kaunas
44312
LT
Telefonas: +370 37490941
Faksas: +370 37324164

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo VII skyrius
VI.5)

Paskelbimo data

2021-07-28
VI.7)

Metinis pirkimų planas

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?