CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
188602370
A. Jakšto g. 4
Vilnius
01105
LT
Asmuo ryšiams: Sadonija Padarauskienė
Telefonas: +370 62032716
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.am.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=591473
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)

Pagrindinė veikla

Aplinka

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Diskusijų organizavimo, moderavimo ir palyginamosios analizės atlikimo paslaugos
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

73000000  -  Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos bei su jomis susijusios konsultacinės paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Pirkimo objektas – Penkių Lietuvos ekonominių sektorių (žemės ūkio ir miškininkystės, energetikos, pramonės, transporto ir atliekų / žiedinės ekonomikos) darbo grupių diskusijų organizavimo, moderavimo ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) mažinančių priemonių palyginamosios analizės atlikimo paslaugos. Paslaugos turi būti atliktos ne vėliau kaip per 10 (dešimt) mėnesių nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos.
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 165289.26  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

73000000  -  Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos bei su jomis susijusios konsultacinės paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Lietuvos respublikos aplinkos ministerija, A. Jakšto g. 4, Vilnius
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Pirkimo objektas - Penkių Lietuvos ekonominių sektorių (žemės ūkio ir miškininkystės, energetikos, pramonės, transporto ir atliekų / žiedinės ekonomikos) darbo grupių diskusijų organizavimo, moderavimo ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinančių priemonių palyginamosios analizės atlikimo paslaugos. Parengti penkių Lietuvos ekonominių sektorių (žemės ūkio ir miškininkystės, energetikos, pramonės, transporto ir atliekų / žiedinės ekonomikos) šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinančių priemonių sąrašus ir jų palyginamąją analizę klimato tikslams (iki 2030 m.) pasiekti, užtikrinant efektyvų, įtraukų, mokslinėmis ir ekspertinėmis žiniomis paremtą procesą. Pagrindiniai uždaviniai: atlikti Nacionalinio energetikos ir klimato srities veiksmų plano priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo ir energijos vartojimo efektyvumo priemonių analizę; sukurti procesą sektorinėms (žemės ūkio ir miškininkystės, energetikos, pramonės, transporto ir atliekų / žiedinės ekonomikos) darbo grupių diskusijoms; organizuoti ir moderuoti minėtų sektorinių darbo grupių diskusijų susitikimus / renginius ir dokumentuoti diskusijų eigą; užtikrinti sklandų informacijos dalijimąsi tarp visų suinteresuotų šalių; dalyvauti EBPO ekspertų organizuojamuose sektoriniuose seminaruose; atlikti palyginamąją priemonių analizę. Paslaugos turi būti atliktos ne vėliau kaip per 10 (dešimt) mėnesių nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos. Detalesnė informacija pateikiama pirkimo dokumentuose.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 165289.26  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 11
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Ne ilgiau kaip 2 mėn.: 1. PO tiekėjui pateikiami nurodymai/pastabos turi įtakos paslaugų atlikimo terminui, 2. teisės aktų, turinčių įtakos pirkimo sutarties vykdymui, inter alia teisės aktų, pakeitimas, 3. bet koks uždelsimas, kliūtys ar trukdymai sukelti tiekėjui kitų trečiųjų šalių ne dėl tiekėjo ne laiku ar netinkamai pagal sutarties sąlygas ir tvarka suteiktų paslaugų.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)

Papildoma informacija

Į sutarties 11 mėnesių trukmę įskaičiuota: 10 mėnesių paslaugų atlikimo terminas ir galimas maksimalus 30 dienų atsiskaitymo už tinkamai ir laiku atliktas paslaugas laikotarpis.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Reikalaujama, kad tiekėjai pateiktų užpildytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD).
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Vykdytojui laiku neįvykdžius sutartyje nurodytų įsipareigojimų, skaičiuojami delspinigiai – 0,02 procento nuo neįvykdytų paslaugų vertės už kiekvieną pavėluotą dieną. Jei apskaičiuoti delspinigiai viršija 5 procentus sutarties vertės, perkančioji organizacija gali, prieš tai raštu įspėjusi Vykdytoją ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas išskaičiuoti delspinigių sumą iš Vykdytojui mokėtinų sumų arba pasinaudoti sutarties įvykdymo užtikrinimu ir nutraukti sutartį. Užsakovui laiku neatsiskaičius už atliktas paslaugas, skaičiuojami delspinigiai – 0,02 procento nuo nesumokėtos sumos, už kiekvieną pavėluotą dieną. Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sutarties sudarymo dienos Vykdytojas privalo perkančiajai organizacijai pateikti sutarties įvykdymo užtikrinimą ‒ Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2021-09-06
Vietos laikas:  09:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2021-12-05
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2021-12-05
Vietos laikas:  09:45
Vieta:  
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, 103 kab., A. Jakšto g. 4, 01105 Vilnius, Lietuvos Respublika.
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:
Susipažinimo su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais procedūroje tiekėjai arba jų atstovai nedalyvauja.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Gedimino pr. 40/1
Vilnius
01502
LT
Interneto adresas: https://vat.teismas.lt/

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje nustatyta tvarka.
VI.5)

Paskelbimo data

2021-08-05

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?