CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Kauno miesto savivaldybės administracija
188764867
Laisvės al. 96
Kaunas
44251
LT
Asmuo ryšiams: Asta Kudirkienė
Telefonas: +370 37425891
El. paštas: [email protected]
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.kaunas.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=561565
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Nemuno salos sutvarkymo, inžinerinių statinių naujos statybos ir rekonstrukcijos, Karaliaus Mindaugo pr. 50, Kaune, darbų pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45233161  -  Pėsčiųjų takų statybos darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Nemuno salos sutvarkymo, inžinerinių statinių naujos statybos ir rekonstrukcijos, Karaliaus Mindaugo pr. 50, Kaune, darbų darbo projekto parengimas pagal pridedamą techninį projektą: „Nemuno salos sutvarkymo, Karaliaus Mindaugo pr. 50, Kaune, inžinerinių statinių, naujos statybos ir rekonstrukcijos darbų projektas“ (toliau – techninė dokumentacija), rekonstrukcijos ir naujos statybos darbų atlikimas pagal parengtą darbo projektą ir techninę dokumentaciją, darbų kiekių žiniaraščius (sąmatas) (toliau – darbai), informacinių (laikinojo ir nuolatinio) stendų įrengimas, darbams atlikti būtinų inžinerinių paslaugų (geodezinių, kadastrinių matavimų atlikimas, vykdymo dokumentacijos, kadastrinių matavimų bylų parengimas ir kitų inžinerinių paslaugų, reikalingų statybos užbaigimo procedūroms (kad būtų surašytas reikiamas statybos užbaigimo dokumentas) suteikimas.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45112700  -  Kraštovaizdžio darbai
45212221  -  Su sporto aikštelių statiniais susiję statybos darbai
45236290  -  Poilsio zonų remonto darbai
45316100  -  Lauko apšvietimo įrenginių montavimas
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Nemuno sala, Karaliaus Mindaugo pr. 50, Kaunas
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Nemuno salos sutvarkymo, inžinerinių statinių naujos statybos ir rekonstrukcijos, Karaliaus Mindaugo pr. 50, Kaune, darbų darbo projekto parengimas pagal pridedamą techninį projektą: „Nemuno salos sutvarkymo, Karaliaus Mindaugo pr. 50, Kaune, inžinerinių statinių, naujos statybos ir rekonstrukcijos darbų projektas“ (toliau – techninė dokumentacija), rekonstrukcijos ir naujos statybos darbų atlikimas pagal parengtą darbo projektą ir techninę dokumentaciją, darbų kiekių žiniaraščius (sąmatas) (toliau – darbai), informacinių (laikinojo ir nuolatinio) stendų įrengimas, darbams atlikti būtinų inžinerinių paslaugų (geodezinių, kadastrinių matavimų atlikimas, vykdymo dokumentacijos, kadastrinių matavimų bylų parengimas ir kitų inžinerinių paslaugų, reikalingų statybos užbaigimo procedūroms (kad būtų surašytas reikiamas statybos užbaigimo dokumentas) suteikimas. Darbai turi būti atlikti per 12 mėnesių nuo statybos darbų pradžios. Į darbų atlikimo laikotarpį neįskaitomas darbų atlikimo sustabdymo laikotarpis, kurio poreikis atsiranda ne dėl Tiekėjo kaltės.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 16
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Sutarties galiojimas pratęsiamas esant Sutarties 7.8, 7.9 papunkčiuose nurodytoms aplinkybėms, minėtuose papunkčiuose nurodytam terminui (dėl darbų atlikimo termino pratęsimo - ne daugiau kaip 3 mėnesiams, dėl darbų atlikimo sustabdymo laikotarpio - 7 mėnesiams)
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: taip
Pasirinkimo galimybių aprašymas:
Kiekis (apimtis) gali būti keičiamas, jei neviršijama Sutarties 7.4 papunktyje nurodyta vertė (5 proc. nuo pradinės sutarties vertės) ir esant šioms aplinkybėms:
- duomenų apie inžinerinius tinklus, kitus objekte esančius statinius, jų įrengimą nebuvimas arba klaidingi duomenys;
-aiškiai įrodomi praleidimai, neatitikimai ar klaidos Užsakovo pateiktame Techniniame projekte ar Darbų vykdymo metu paaiškėjusios situacijos nesutapimas su Techninio projekto duomenimis, kurių Rangovas pagrįstai negalėjo numatyti;
- Darbus kontroliuojančių institucijų ar teisės aktų, susijusių su vykdomais Darbais, reikalavimų pasikeitimas Sutarties vykdymo metu;
- įvykdyto ar vykdomo Projekto vientisumo užtikrinimas;
- kai būtina atlikti papildomą, Sutartyje nenumatytą, Darbą, be kurio Rangovas negali tinkamai įvykdyti Sutarties;
- kai Techniniame projekte nurodytos Medžiagos, Įranga, prekės ar kt. turi būti keičiamos kitomis, ne brangesnėmis ir ne blogesnių savybių, Medžiagomis, nes jos negaminamos (neparduodamos) ir pateikiami tai įrodantys dokumentai.
Šiame punkte galimų pakeitimų būtinumas turi būti pagrįstas dokumentais ir įformintas susitarimu, kurį pasirašo Užsakovas ir Rangovas ir kuris laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Projekto pavadinimas „Nemuno salos išvystymas į multifunkcinį sveikatinimo ir kultūros kompleksą pritaikant jį visuomenės poreikiams“, Nr. 07.1.1-CPVA-R-904-21-0010.
II.2.14)

Papildoma informacija

II.2.7 punkte nurodytą sutarties trukmę sudaro: darbų atlikimo terminas - 12 mėn., apmokėjimas - ne ilgiau kaip 60 kalendorinių dienų, darbų pridavimas - 2 mėn.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Pirkimo vykdytojas reikalauja, kad tiekėjai pateiktų Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio nuostatomis.
Tiekėjas (taip pat visi tiekėjų grupės nariai, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė) ir ūkio subjektai, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas, turi atitikti reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo. Tiekėjai turi turėti teisę verstis veikla, reikalinga sutarčiai įvykdyti. Detalus kvalifikacinio reikalavimo aprašymas pateiktas pirkimo dokumentuose.
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Sutarties įvykdymas užtikrinamas banko ar kredito unijos, ar draudimo bendrovės, ar kito turinčio teisę verstis šia veikla garantuotojo išduotu sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentu, delspinigiais ir baudomis.
Visos sutarties vykdymo sąlygos nurodytos sutarties projekte.
III.2.3)

Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2021-04-21
Vietos laikas:  11:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2021-07-21
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2021-04-21
Vietos laikas:  11:45
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Vokų atplėšimo procedūroje tiekėjai ar jų įgalioti asmenys nedalyvauja

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Kauno apygardos teismas
Kaunas
46423
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Peržiūros procedūra nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje
VI.5)

Paskelbimo data

2021-04-07

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?