CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė
255450080
Elektrinės g. 4, K 47, Drūkšinių k., Visagino sav.
Visaginas
31152
LT
Asmuo ryšiams: Deividas Umbrasas
Telefonas: +370 38624175
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.iae.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=573072
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)

Pagrindinė veikla

Kita veikla:  Ignalinos atominės elektrinės eksploatacijos nutraukimas

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

ATLIEKŲ, SUKAUPTŲ IAE PRAMONINIŲ ATLIEKŲ POLIGONE, SĄLYGINIŲ NEBEKONTROLIUOJAMŲJŲ RADIOAKTYVUMO LYGIŲ NUSTATYMO PASLAUGOS
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

71350000  -  Inžinerinės mokslinės techninės paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Atliekų, sukauptų IAE pramoninių atliekų poligone, sąlyginių nebekontroliuojamųjų radioaktyvumo lygių nustatymo paslaugos
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 725000.00  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

71350000  -  Inžinerinės mokslinės techninės paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
IAE, Elektrinės g. 4, K-47, Drūkšinių k., 31152 Visaginas, IAE pramoninės aikštelės Pramoninių atliekų Poligonas ir Tiekėjo būstinė
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Etapas Nr. 1
1.1. Kokybės užtikrinimo plano rengimas ir derinimas su IAE; Detalaus paslaugų atlikimo grafiko rengimas;
1.2. Poligono aikštelės ir sukauptų pramoninių atliekų tyrimų programos rengimas ir derinimas su IAE;
1.3. Tyrimų programos derinimas su LR institucijomis;
Etapas Nr. 2
2.1. Atliekų, sukauptų IAE pramoninių atliekų poligone, radiacinės kontrolės panaikinimo metodikos rengimas ir derinimas su IAE pagal TS 7.1 – 7.2 punktus.
2.2. Atliekų, sukauptų IAE pramoninių atliekų poligone, radiacinės kontrolės panaikinimo metodikos derinimas su VATES;
Etapas Nr. 3
3.1. Tyrimų pagal suderintą tyrimų programą atlikimas;
3.2. Tyrimų Ataskaitos rengimas ir derinimas su IAE;
3.3. Tyrimų Ataskaitos derinimas su LR institucijomis;
Etapas Nr. 4
4.1. SNRL ataskaitos rengimas ir derinimas su IAE;
4.2. SNRL ataskaitos derinimas su VATESI;
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Tiekėjo specialistų patirtis  /  Lyginamasis svoris:  30
Kaina  -  Lyginamasis svoris:  70
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 725000.00  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė dienomis: 720
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Jei atsirado priežastys, dėl kurių Sutarties įvykdymas laiku tampa neįmanomas, tiekėjas nedelsdamas kreipiasi į pirkėją, pateikdamas motyvuotą prašymą dėl nustatyto termino pratęsimo. Tokiu atveju tiekėjas įgyja teisę į sutarties pratesimą laikotarpiui, kuriuo dėl Sutarties sąlygose įvardintų priežasčių, negalėjo tinkamai vykdyti sutartinių įsipareigojimų, bet ne ilgesniam kaip 30 k. d.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Projektas finansuojamas iš Norvegijos finansinio mechanizmo lėšų. Projekto kodas LT05-2-EM-TF-001 „Radioaktyvių atliekų tvarkymo saugumo didinimas Ignalinos atominėje elektrinėje“
II.2.14)

Papildoma informacija

Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti pasiūlymo galiojimo užtikrinimą elektronine forma. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui turi būti pateikiama banko ar kredito unijos garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas ne mažesnei kaip 10 000 eurų (-o) sumai.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Sutartinių prievolių įvykdymas užtikrinamas banko ar kredito unijos garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštu ne mažiau kaip 10 (dešimt) procentų nuo Sutarties kainos eurais su PVM.
Mokėjimus už paslaugas Perkančioji organizacija privalo įvykdyti ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo dienos, kai ji gavo visus tinkamus dokumentus.
III.2.3)

Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2021-06-17
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Anglų, Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 6  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2021-06-17
Vietos laikas:  10:45
Vieta:  
VĮ Ignalinos atominė elektrinė, Pirkimų ir sutarčių skyrius, 87 past., 318 kab., Mantvilų g. 2, Mantvilų k., 30271 Visagino sav.
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Teikėjai nedalyvauja komisijos posėdžiuose, kuriuose susipažįstama su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais, atliekamos pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūros.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Panevėžio apygardos teismas
Elektros g. 9
Panevėžys
LT
Telefonas: +370 45468765

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Peržiūros procedūra nustatyta LR Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje.
VI.5)

Paskelbimo data

2021-05-10

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?