CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija "Viltis"
290666790
Kareivių g. 2C
Vilnius
LT-08248
LT
Asmuo ryšiams: Aidas Gudavičius
Telefonas: +370 64034390
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://viltis@viltis.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=569549
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Kitas tipas:  Asociacijų įstatymas
I.5)

Pagrindinė veikla

Kita veikla:  Žmogaus teisės

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.4.), Smilgų g. 2, Lentvaryje, Trakų raj. sav. statybos tech. proj. parengimo, statybą leidž. dok. gavimo ir statinio proj. vykd. prž. paslaugos
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

71221000  -  Architektūrinės pastatų paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Vieno techninio projekto parengimas ir projekto vykdymo priežiūra. Detalios paslaugų apimtys ir perkamų paslaugų savybės nurodytos pirkimo dokumentų techninėje užduotyje ir techninėje specifikacijoje (1 priedas
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

71248000  -  Projektų ir dokumentacijos priežiūra
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Vieno techninio projekto parengimas ir projekto vykdymo priežiūra. Detalios paslaugų apimtys ir perkamų paslaugų savybės nurodytos pirkimo dokumentų techninėje užduotyje ir techninėje specifikacijoje (1 priedas
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 36
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Bendruomeninių apgyvendinimo paslaugų asmenims su proto ir (arba) psichikos negalia plėtra Trakų rajone, 08.1.1-CPVA-V-427-16-0004
II.2.14)

Papildoma informacija

Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“ veikdama pagal jungtinės veiklos sutartį su Trakų rajono savivaldybės administracija numato įsigyti gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.4.), Smilgų g. 2, Lentvaryje, Trakų raj. sav. statybos techninio projekto parengimo, statybą leidžiančio dokumento gavimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugas.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjai turi pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio nuostatomis. Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas parengiamas pagal standartinę formą (OL 2016 L 3, p. 16), kuri yra patvirtinta 2016 m. sausio 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/7. Norintieji pildyti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą elektroniniu būdu, gali naudotis Europos Komisijos sukurta elektronine forma.
Pirkime taikomi tiekėjų pašalinimo pagrindai ir informacija, kokie dokumentai pagrindžia pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti konkurso sąlygų 5 priede.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Dalyvis, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, per 10 darbo dienų nuo pirkimo sutarties pasirašymo privalės pateikti deramai įformintą, atitinkančią Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, banko, draudimo bendrovės arba tiekėjo išduotą besąlygišką ir neatšaukiamą pirkimo sutarties sąlygų įvykdymo garantiją (laidavimą) sumai, ne mažesnei kaip 10% tiekėjo pasiūlymo lentelės „Bendra pasiūlymo kaina“ eilutėje nurodytos paslaugų kainos be PVM.
III.2.3)

Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2021-04-15
Vietos laikas:  09:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2021-04-15
Vietos laikas:  09:45

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)

Papildoma informacija

Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“ veikdama pagal jungtinės veiklos sutartį su Trakų rajono savivaldybės administracija numato įsigyti gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.4.), Smilgų g. 2, Lentvaryje, Trakų raj. sav. statybos techninio projekto parengimo, statybą leidžiančio dokumento gavimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugas. Tiekėjas, kurio pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu, sutartį pasirašys su Trakų rajono savivaldybės administracija ir Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“ .
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2021-03-31

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?