CVPP

Skelbimas apie pirkimą. Komunalinės paslaugos

Darbai

Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas ir adresai

UAB "Kretingos vandenys"
163994426
Padvarių k., Kretingos r.
Kretinga
97157
LT
Asmuo ryšiams: Jolanta Gedvilaitė
Telefonas: +370 44543835
Faksas: +370 44578568
NUTS kodas:  LT023 -  Klaipėdos apskritis
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.kretingosvandenys.lt

I.3)

Komunikavimas

Prieiga prie pirkimo dokumentų yra ribojama. Daugiau informacijos galima rasti čia:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=597823
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.6)

Pagrindinė veikla

Vanduo

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Vandentiekio ir nuotekų tinklų Kretingos m., Būbelių k. ir Kluonalių k., Kretingos r. sav. statybos darbų pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45332000  -  Vandentiekio ir kanalizacijos tiesimo darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Vandentiekio ir nuotekų tinklų Taikos g., Kretingos m., Kretingos g., Būbelių k., Taikos g., Tujų g., Beržų al., Giminių g., Užuovėjos g., J. Jablonskio g., Metalo g., Meistrų g. Kluonalių k., Kretingos r. sav. statybos darbų pirkimas
Perkami naujos statybos darbai pagal parengtą ir Pirkimo dokumentų III sk. pateiktą neypatingo statinio Techninį projektą (Raudonas FIDIC).
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45332000  -  Vandentiekio ir kanalizacijos tiesimo darbai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT023 -  Klaipėdos apskritis
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Perkami naujos statybos darbai pagal parengtą ir Pirkimo dokumentų III sk. pateiktą neypatingo statinio Techninį projektą (Raudonas FIDIC). Tiekėjas privalės įrengti apie 3 882 m vandentiekio tinklų ir apie 4 370 m buitinių nuotekų tinklų Kretingos mieste ir Kretingos rajone. Perkamų statybos darbų apimtys, funkcinės bei techninės savybės nurodytos šių Pirkimo dokumentų III-IV skyriuose.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 13
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Esant nenumatytoms, nuo šalių nepriklausančioms aplinkybėms, tokioms, kaip nepalankios klimatinės sąlygos, kitų institucijų nesuteikti leidimai, nepriimti ar vilkinami sprendimai, derinimai, priimti nauji sprendimai, teisės aktų pasikeitimai, darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas, bet ne ilgiau, kaip 2 (dviem) mėnesiams.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Projektas "Nuotekų surinkimo tinklų plėtra Kretingos mieste", Nr. 05.3.2-VIPA-T-024-01-0011

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjas turi pateikti užpildytą pirkimo sąlygų 3 priedą „Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“. EBVPD pildomas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 50 str. EBVPD pildomas jį įkėlus į Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetainę https://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/filter?lang=lt ir užpildžius bei atsisiuntus pateikiamas kartu su pasiūlymu.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.4)

Objektyvios taisyklės ir dalyvavimo kriterijai

Taisyklių ir kriterijų sąrašas bei trumpas aprašymas: Sąlygos nurodytos Pirkimo dokumentų I skyriuje.
III.1.6)

Reikalaujami užstatai ir garantijos

Perkantysis subjektas reikalauja pasiūlymo galiojimo užtikrinimo ir sutarties įvykdymo užtikrinimo.
Sąlygos nurodytos Pirkimo dokumentų I skyriuje.
III.1.7)

Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas

Finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka nustatyta Pirkimo dokumentų I ir II skyriuose.
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Perkantysis subjektas reikalauja sutarties įvykdymo (atlikimo) užtikrinimo ir taiko kompensaciją dėl darbų uždelsimo.
Atlikimo užtikrinimo suma – 10% priimtos sutarties sumos be PVM. Atlikimo užtikrinimas pateikiamas ne vėliau kaip per 14 dienų nuo sutarties pasirašymo dienos ir ne vėliau negu iki kreipimosi dėl išankstinio mokėjimo pateikimo Užsakovui. Rangos sutartis nepradedama vykdyti tol, kol Rangovas nepateikia sutarties įvykdymo užtikrinimo.
Už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną skaičiuojama 0,02% kompensacija nuo priimtos sutarties sumos be PVM. Sutarta didžiausia kompensacijos suma dėl darbų uždelsimo – 10% nuo priimtos sutarties sumos be PVM
Sutarties vykdymo sąlygos nurodytos Pirkimo dokumentų I ir II skyriuose.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2021-12-13
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 4  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2021-12-13
Vietos laikas:  10:45
Vieta:  
UAB "Kretingos vandenys", Švyturio g. 2A, Padvarių k., 97179 Kretingos r. sav.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Klaipėdos apygardos teismas
Klaipėda
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2021-11-25

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?