CVPP

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė
255450080
Elektrinės g. 4, K 47, Drūkšinių k., Visagino sav.
Visaginas
31152
LT
Asmuo ryšiams: Jana Kislaja
Telefonas: +370 52595464
El. paštas: kislaja@iae.lt
Faksas: +370 38624189
NUTS kodas:  LT029 -  Utenos apskritis
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.iae.lt

I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)

Pagrindinė veikla

Kita veikla:  Eksploatacijos nutraukimas

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Krovininių automobilių ir puspriekabių techninės priežiūros, gedimų diagnostikos ir remonto paslaugos
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

50100000  -  Transporto priemonių ir su jomis susijusių įrenginių remonto, priežiūros ir kitos paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Perkamos krovininių automobilių MAZ 54323, MAZ 555102 (2 vnt.), MAZ 551633, MAZ 551605, MAZ 631236, KAMAZ 4326 ir puspriekabių MAZ 93802, MAZ 938662, CPKTB A-441 (2 vnt.), KOEGEL SPHB24 techninės priežiūros, gedimų diagnostikos ir remonto paslaugos.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.1.7)

Bendra pirkimo vertė

Vertė be PVM:  133038.90  EUR
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

50100000  -  Transporto priemonių ir su jomis susijusių įrenginių remonto, priežiūros ir kitos paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT029 -  Utenos apskritis
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Paslaugų teikėjas transporto priemonių techninės priežiūros, gedimų diagnostikos ir remonto paslaugas turi atlikti savo patalpose.
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Perkamos krovininių automobilių MAZ 54323, MAZ 555102 (2 vnt.), MAZ 551633, MAZ 551605, MAZ 631236, KAMAZ 4326 ir puspriekabių MAZ 93802, MAZ 938662, CPKTB A-441 (2 vnt.), KOEGEL SPHB24 techninės priežiūros, gedimų diagnostikos ir remonto paslaugos.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Remonto paslaugų garantija  /  Lyginamasis svoris:  5
Sąnaudos  -  Vardas:  Išlaidos  /  Lyginamasis svoris:  95
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.1)

Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2020/S 217-531505
2020-683001

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: PSt-95(13.67E)

Pavadinimas: Krovininių automobilių ir puspriekabių techninės priežiūros, gedimų diagnostikos ir remonto paslaugų pirkimas

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)

Sutarties skyrimas

V.2.1)

Sutarties sudarymo data

2021-04-29
V.2.2)

Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius:  2
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius:  2
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius:  0
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš ne ES valstybių narių, skaičius:  0
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius:  2
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei :  ne
V.2.3)

Rangovo pavadinimas ir adresas

AB "Visagino mechanizacija"
155514735
Karlų k.
Visagino sav.
31002
LT
Telefonas: +370 62421685
NUTS kodas:  LT029 -  Utenos apskritis

Rangovas yra MVĮ : taip
V.2.4)

Informacija apie sutarties/pirkimo dalies/koncesijos vertę (be PVM)

Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė:  133038.90  EUR

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)

Papildoma informacija

Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo nereikalaujama. Pasiūlymai turi būti rengiami lietuvių kalba, išskyrus jei pažymos, diplomai, sertifikatai, pagrindžiantys teikėjų pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį kvalifikacijos reikalavimams, ar techniniai aprašai ar analogiški dokumentai, įrodantys siūlomų prekių techninių parametrų atitiktį techninių specifikacijų reikalavimams, yra išduoti kita kalba nei lietuvių ar anglų, ar rusų, tokiu atveju prie šių dokumentų turi būti pridedamas viso pateikiamo dokumento teisingas vertimas į lietuvių ar anglų, ar rusų kalbą, patvirtintas vertėjo parašu.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Panevėžio apygardos teismas
Elektros g. 9
Panevėžys
35175
LT
Telefonas: +370 45468765
Faksas: +370 45468583

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Peržiūros procedūra nustatyta LR Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje.
VI.4.4)

Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą

Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė
Mėnulio g. 11
Vilnius
04326
LT
Telefonas: +370 52595464
El. paštas: iae@iae.lt
Faksas: +370 38624189

VI.5)

Paskelbimo data

2021-05-07

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?