CVPP

Skelbimas apie pirkimą. Komunalinės paslaugos

Darbai

Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Uždaroji akcinė bendrovė "Šilalės vandenys"
176523470
Rytinio Kelio g. 4, Šilalė, 75122 Šilalės r.
Šilalė
75122
LT
Asmuo ryšiams: Virginijus Kvederys
Telefonas: +370 44953503
Faksas: +370 44974205
NUTS kodas:  LT027 -  Tauragės apskritis
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.silalesvandenys.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=589331
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.6)

Pagrindinė veikla

Vanduo

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Šilalės rajono savivaldybės vandentiekio, lietaus ir buitinių nuotekų tinklų Šilalės miesto Šolių gatvėje įrengimo darbų pirkimas
Nuorodos numeris:  Šolių g. inžineriniai tinklai
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45332000  -  Vandentiekio ir kanalizacijos tiesimo darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Pirkimas apima visuose pirkimo sutartį sudarančiuose dokumentuose, pirkimo dokumentuose, įskaitant ir Šilalės rajono savivaldybės vandentiekio, lietaus ir buitinių nuotekų tinklų, esančių Šilalės mieste, Šolių gatvėje, techniniame darbo projekte Nr. 2021-03-03-TDP-SSK numatytus darbus. Parengtas Šilalės rajono savivaldybės vandentiekio, lietaus ir buitinių nuotekų tinklų, esančių Šilalės mieste, Šolių gatvėje, techninis darbo projektas Nr. 2021-03-03-TDP-SSK, apimantis ir technines specifikacijas, pateiktas pirkimo dokumentų 3 priede.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45332000  -  Vandentiekio ir kanalizacijos tiesimo darbai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT027 -  Tauragės apskritis
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Pirkimas apima visuose pirkimo sutartį sudarančiuose dokumentuose, pirkimo dokumentuose, įskaitant ir Šilalės rajono savivaldybės vandentiekio, lietaus ir buitinių nuotekų tinklų, esančių Šilalės mieste, Šolių gatvėje, techniniame darbo projekte Nr. 2021-03-03-TDP-SSK numatytus darbus. Parengtas Šilalės rajono savivaldybės vandentiekio, lietaus ir buitinių nuotekų tinklų, esančių Šilalės mieste, Šolių gatvėje, techninis darbo projektas Nr. 2021-03-03-TDP-SSK, apimantis ir technines specifikacijas, pateiktas pirkimo dokumentų 3 priede.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 9
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
1 kartą ne daugiau kaip 3 mėn.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)

Papildoma informacija

Darbai numatomi finansuoti iš Šilalės rajono savivaldybės 2021 ir/ar 2022 m. biudžeto ar kitų finansavimo šaltinių bei UAB ,,Šilalės vandenys“ lėšų.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, kartu turi pateikti užpildytą Europos bendrųjų viešųjų pirkimų dokumentą, parengtą pagal VPĮ 50 str. nustatytus reikalavimus - aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad tiekėjas ir subjektai, kurių pajėgumais jis remiasi pagal VPĮ 49 str., atitinka pirkimo dokumentuose pagal VPĮ 46, 47, 48 str. nustatytus reikalavimus. Rekomenduojama naudotis VPT pateikta EBVPD pildymo rekomendacija adresu: http://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/ebvpd-pildymo-rekomendacijos.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.6)

Reikalaujami užstatai ir garantijos

Konkurso dalyvis kartu su savo pasiūlymu privalo pateikti Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito įstaigos išduotą garantiją ar draudimo bendrovės išduotą laidavimo raštą. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo suma turi būti ne mažesnė kaip 1200 eurų su PVM.
Sudarius pirkimo sutartį per 10 darbo dienų tiekėjas privalės užtikrinti sutarties įvykdymą pateikdamas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kitos kredito įstaigos išduotą garantiją ar draudimo bendrovės išduotą laidavimo raštą. Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė 10 procentų nuo bendros sutarties kainos su PVM.
III.1.7)

Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas

Išankstinis mokėjimas nenumatomas. Kitos finansavimo sąlygos pateikiamos pirkimo dokumentuose bei pirkimo sutarties projekte.
III.1.8)

Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis

Perkantysis subjektas nereikalauja, kad ūkio subjektų grupės pateiktą pasiūlymą nustačius laimėjusiu ir perkančiajam subjektui pasiūlius sudaryti pirkimo sutartį, ši ūkio subjektų grupė įgautų tam tikrą teisinę formą.
Tiekėjų grupė privalės paskirti bendrą atstovą arba vadovaujantį narį ir nurodyti grupės sudėtį, nurodyti įsipareigojimus vykdant numatomą su perkančiuoju subjektu sudaryti sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis (Eur ar procentais bendroje pasiūlymo kainoje), įeinantį į bendrą pirkimo sutarties vertę.
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Sutarties vykdymo sąlygos pateikiamos pirkimo dokumentuose bei pirkimo sutarties projekte.
III.2.3)

Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2021-08-16
Vietos laikas:  09:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2021-11-13
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2021-08-16
Vietos laikas:  09:45
Vieta:  
Rytinio Kelio g. 4, 75122, Šilalė, UAB ,,Šilalės vandenys" kontoroje.
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Tiesioginį ryšį su pirkimo dalyviais CVP IS priemonėmis palaikyti įgaliotas UAB „Šilalės vandenys“ administratorius-projektų vadovas Virginijus Kvederys, Rytinio Kelio g. 4, 75122, Šilalė, tel. +370 449 53503, el. paštas: projektai@silalesvandenys.lt.
Susipažinimas su pateiktais pasiūlymais vyks 45 min. po skelbime apie pirkimą nurodytos pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, Komisijos posėdyje.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)

Papildoma informacija

Vykdant pirkimo sutartį, sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos tiekėjo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Klaipėdos apygardos teismas
Herkaus Manto g. 26
Klaipėda
LT-92131
LT
Telefonas: +370 46390960
Faksas: +370 46310325
Interneto adresas: https://klat.teismas.lt

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Peržiūros procedūra nustatyta Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo VII skyriuje.
VI.5)

Paskelbimo data

2021-07-22

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?