CVPP

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

UAB "Vilniaus vystymo kompanija"
120750163
Algirdo g. 19
Vilnius
03219
LT
Asmuo ryšiams: Česlava Vaznienė
Telefonas: +370 68720154
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.vilniausvystymas.lt

I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Kultūros paskirties pastato (7.10) Buivydiškių g. 26, Vilniuje, rekonstravimo projekto parengimo, statybą leidžiančio dokumento gavimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

71220000  -  Architektūrinio projektavimo paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Kultūros paskirties pastato (7.10) Buivydiškių g. 26, Vilniuje, rekonstravimo projekto parengimo, statybą leidžiančio dokumento gavimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.1.7)

Bendra pirkimo vertė

Vertė be PVM:  79338.80  EUR
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

71248000  -  Projektų ir dokumentacijos priežiūra
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Paslaugų apimtis – kultūros paskirties pastato Buivydiškių g. 26, Vilniuje, rekonstravimo projekto parengimas, statybą leidžiančio dokumento gavimas ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos ir kitos paslaugos, reikalingos projektui parengti bei projekto vykdymo priežiūrai atlikti.
Detalus paslaugų aprašymas ir apimtys nurodytos pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje (projektavimo užduotyje ir jos prieduose) (1 priedas).
Projektas turi būti rengiamas naudojant skaitmeninio pastato modelio (BIM) technologijas, vadovaujantis reikalavimais, nurodytais techninės specifikacijos priede Nr. 4 „Statytojo (Užsakovo) reikalavimai informacijai statinio informacinio modelio (BIM) rengimui (angl. Employer Information Requirements) (EIR)“.
Tiekėjas pirkimo sutarties vykdymui turės disponuoti legalia BIM programine įranga bei paskirti BIM koordinatorių, užduotys BIM koordinatoriui bei reikalavimai programinei įrangai pateikiami techninės specifikacijos priede Nr. 4.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  B – statinio projekto vadovo patirtis  /  Lyginamasis svoris:  25
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  C – statinio architektūros projekto dalies vadovo patirtis  /  Lyginamasis svoris:  15
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  D – BIM specialisto (koordinatoriaus) patirtis  /  Lyginamasis svoris:  10
Kaina  -  Lyginamasis svoris:  50
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)

Papildoma informacija

Projekto parengimo bendras terminas – 230 darbo dienų nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos, įskaitant statybą leidžiančio dokumento gavimą. Projekto parengimo tarpiniai terminai nurodyti techninėje specifikacijoje - projektavimo užduotyje (priedas Nr. 1).

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.1)

Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2020/S 175-422946
2020-679793

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: A64-50/21

Pavadinimas: Kultūros paskirties pastato (7.10) Buivydiškių g. 26, Vilniuje, rekonstravimo projekto parengimo, statybą leidžiančio dokumento gavimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)

Sutarties skyrimas

V.2.1)

Sutarties sudarymo data

2021-02-08
V.2.2)

Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius:  3
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius:  3
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius:  3
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei :  ne
V.2.3)

Rangovo pavadinimas ir adresas

UAB „Inžinerinė mintis“
13458232
Laisvės al. 76B
Kaunas
44249
LT

Rangovas yra MVĮ : taip
V.2.4)

Informacija apie sutarties/pirkimo dalies/koncesijos vertę (be PVM)

Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė:  79338.80  EUR

VI dalis: Papildoma informacija

VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Gedimino pr. 40/ Vasario 16-osios g. 1
Vilnius
01501
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2021-02-22

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?