CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Druskininkų savivaldybės administracija
188776264
Vilniaus al. 18, Druskininkai
Druskininkai
66119
LT
Asmuo ryšiams: Edita Davičikaitė, Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjo pavaduotoja
Telefonas: +370 31352866
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=572705
Daugiau informacijos galima gauti
kitu adresu: 
Druskininkų savivaldybės administracija
188776264
Vasario 16-osios g. 7
Druskininkai
66119
LT
Asmuo ryšiams: Jolanta Sakavičienė, Ūkio ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė
Telefonas: +370 31340120
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos agentūra ar tarnyba
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Druskininkų savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) remonto (taisymo) ir priežiūros darbai
Nuorodos numeris:  541655
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45233142  -  Kelių remonto darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Tiekėjas turės:
1) Pagal pateiktą Užduotį ir projektinę techninę dokumentaciją (supaprastintą projektą, projektą, aprašą ar paprastojo remonto sprendinius) atlikti Druskininkų sav. vietinės reikšmės kelių (gatvių) remonto (taisymo) darbus;
2) Pagal pateiktą Užduotį atlikti Druskininkų sav. vietinės reikšmės kelių (gatvių) priežiūros darbus;
3) parengti geodezinę išpildomąją dokumentaciją, kadastrinių matavimų bylą ir patikrinti NT registre, tais atvejais, kai nurodoma Užduotyje;
4) parengti deklaracijos projektą apie statybos užbaigimą, kuri atitiktų išpildomosios geodezinės nuotraukos ir kadastrinių matavimų duomenis ir perduoti ją Užsakovui, tais atvejais, kai nurodoma Užduotyje;
5) Numatomi darbai: išdaužų asfalto dangoje taisymas; dangos iš asfaltbetonio mišinio, asfalto pagrindo iš asfaltbetonio mišinio, pagrindų išlyginamųjų, paruošiamųjų ir šalčiui atsparių sluoksnių iš smėlio, kelio bortų, skaldos pagrindo, dangos iš grindinio trinkelių įrengimas, kiti darbai.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45233141  -  Kelių priežiūros darbai
71354300  -  Kadastrinio tyrinėjimo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Druskininkų savivaldybės teritorija
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Tiekėjas turės:
1) Pagal pateiktą Užduotį ir projektinę techninę dokumentaciją (supaprastintą projektą, projektą, aprašą ar paprastojo remonto sprendinius) atlikti Druskininkų sav. vietinės reikšmės kelių (gatvių) remonto (taisymo) darbus;
2) Pagal pateiktą Užduotį atlikti Druskininkų sav. vietinės reikšmės kelių (gatvių) priežiūros darbus;
3) parengti geodezinę išpildomąją dokumentaciją, kadastrinių matavimų bylą ir patikrinti NT registre, tais atvejais, kai nurodoma Užduotyje;
4) parengti deklaracijos projektą apie statybos užbaigimą, kuri atitiktų išpildomosios geodezinės nuotraukos ir kadastrinių matavimų duomenis ir perduoti ją Užsakovui, tais atvejais, kai nurodoma Užduotyje;
5) Numatomi darbai: išdaužų asfalto dangoje taisymas; dangos iš asfaltbetonio mišinio, asfalto pagrindo iš asfaltbetonio mišinio, pagrindų išlyginamųjų, paruošiamųjų ir šalčiui atsparių sluoksnių iš smėlio, kelio bortų, skaldos pagrindo, dangos iš grindinio trinkelių įrengimas, kiti darbai.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 14
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Sutarties terminas gali būti pratęstas 2 (du) kartus po 12 mėnesių, Šalims pasirašant susitarimą (-us). Darbai pradedami atlikti gavus Užsakovo raštišką Užduotį. Darbų atlikimo terminas (pradžia ir pabaiga) nustatomas Užduotyje.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)

Papildoma informacija

Skelbimo II.2. 7 punkte Sutarties terminas nurodytas atsižvelgiant į abipusių įsipareigojimų įvykdymo terminą (sutarties terminas- 12 mėnesių, Mokėjimo terminas-60 dienų).

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjas turi pateikti užpildytą pirkimo sąlygų priedą „Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“ pagal VPĮ 50 straipsnyje nustatytus reikalavimus, kuriame patvirtina, kad nėra pagrindo jo pašalinti iš pirkimo. EBVPD pildomas jį įkėlus į Europos Komisijos interneto svetainę https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=lt ir užpildžius bei atsisiuntus pateikiamas su pasiūlymu.
Perkančioji organizacija pirmiausia įvertins pasiūlymus, po to tikrins, ar nėra ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio dalyvio pašalinimo pagrindų, ar šio dalyvio kvalifikacija atitinka nustatytus reikalavimus.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Rangovas privalės per 10 (dešimt) darbo dienų po Sutarties pasirašymo dienos pateikti pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą - Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruotos draudimo bendrovės laidavimo draudimą, kurio vertė –
100 000,00 (šimtas tūkstančių) eurų. Jei Sutarties vykdymo laikotarpis yra pratęsiamas, atitinkamai turi būti pratęstas ir Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimas.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2021-05-21
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2021-07-30
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2021-05-21
Vietos laikas:  10:45
Vieta:  
Druskininkų savivaldybės administracijos 219 kab., Vasario 16-osiosg. 7, LT-66118 Druskininkai.
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 44 straipsnio 11 dalimi, tiekėjai nedalyvauja Komisijos posėdžiuose, kuriuose susipažįstama su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais, atliekamos pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūros.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)

Papildoma informacija

1.Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS).
2. Pasiūlymai turi būti pateikti tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Kauno apygardos teismas
A. Mickevičiaus g. 18
Kaunas
44312
LT
Telefonas: +370 37490941
Faksas: +370 37324164

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo VII skyrius
VI.5)

Paskelbimo data

2021-05-07

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?