CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija
132340880
Pramonės pr. 11 A
Kaunas
51327
LT
Asmuo ryšiams: Edita Ričkutė
Telefonas: +370 61630812
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://www.vivmu.lt/

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=597141
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)

Pagrindinė veikla

Kita veikla:  Miškininkystė

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

VĮ Valstybinių miškų urėdijos dokumentų valdymo sistemos įsigijimo ir susijusių paslaugų pirkimas
Nuorodos numeris:  Nr.9998
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

48000000  -  Programinės įrangos paketai ir informacinės sistemos
II.1.3)

Sutarties tipas

Prekės
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Dokumentų ir procesų valdymo informacinės sistemos įdiegimas VĮ Valstybinių miškų urėdija.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

48000000  -  Programinės įrangos paketai ir informacinės sistemos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

1. DVS įdiegimas 1 kompl. 2. DVS licencijų pateikimas 1650 vnt. 3. Vartotojų
mokymai: 3.1. DVS administratorių 4 asm. 3.2. DVS naudotojų ir registratorių 50
asm. 4. DVS techninė priežiūra 800 val. 5. DVS modifikavimas ir plėtra 1200 val.
25 bendrieji ir funkciniai DVS moduliai
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 36
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  1. Tiekėjas, dalyvaujantis Pirkime, turi atitikti Specialiųjų sąlygų 5 priede nurodytus reikalavimus (tiekėjo kvalifikacija turi būti įgyta iki paraiškų pateikimo termino pabaigos).
2. Tiekėjas paraiškoje turi pateikti tik Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau – EBVPD). Visų tiekėjo kvalifikaciją įrodančių dokumentų bus prašoma pateikti tik galimą laimėtoją. Detali nurodytų dokumentų pateikimo tvarka nustatyta Bendrųjų sąlygų 7 skyriuje.
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Sutarties įvykdymas gali būti užtikrintas tik šiais būdais:
1. pirmo pareikalavimo, Užsakovo naudai išduota banko garantija / draudimo bendrovės laidavimu;
2. į Užsakovo sąskaitą, nurodytą Specialiosiose sąlygose, padarytu mokėjimo pavedimu.
Sutarties įvykdymo užtikrinamas - ne mažiau kaip 4 500,00 Eur (keturi tūkstančiai penki šimtai eurų, 00 centų) suma. Sutarties įvykdymo užtikrinimą įrodantis dokumentas pateikiamas Užsakovui/ Užsakovo atstovui elektroniniu būdu ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Konkurso procedūra su derybomis
Pagreitinta procedūra
Pagrindimas:  
Esminės pirkimo sąlygos – Pirkimo techninės specifikacijos projektas buvo paskelbtas ir rinkos suinteresuoti rinkos dalyviai susipažino su juo bei pradėjo rengtis tarptautiniam pirkimui skelbiamų derybų būdu, vykdant išankstinę rinkos konsultaciją (CVP IS pirkimo numeris 536562).
Pirkimo objektas aiškus, o dauguma rinkoje veikiančių - suinteresuotų rinkos dalyvių dalyvavo rinkos konsultacijoje.
Atsižvelgiant į tai, kad Perkančioji organizacija iš anksto supažindino rinkos subjektus su planuojamu tarptautiniu pirkimu skelbiamų derybų būdu ir esminėmis jo sąlygomis, suteikė pakankamai duomenų jiems pradėti rengtis pateikti paraišką/pasiūlymą ir dėl šios priežasties šie rinkos subjektai gali pasirengti pateikti paraiškas/pasiūlymus per trumpesnį laiką, nei nustatyta VPĮ 65 str. 2 d. 1 p ir 3 d. 1 p., vadovaujantis VPĮ 62 str. 7 d. 1 a) p. ir 2 a) p. , paraiškų pateikimo terminas sutrumpintas iki 15 dienų, pasiūlymų – iki 10 dienų.
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2021-10-01
Vietos laikas:  09:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Kauno apygardos teismas
Kaunas
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2021-09-13

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?