CVPP

Projekto konkurso rezultatai

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Vilniaus miesto savivaldybės administracija
188710061
Konstitucijos pr.3
Vilnius
09601
LT
Asmuo ryšiams: Laura Griniuvienė
Telefonas: +370 52112846
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.vilnius.lt

I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Paminklinio objekto Lietuvos gyventojams, gelbėjusiems žydus nacių okupacijos metais skulptūrinės-archit ektūrinės idėjos projekto konkursas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

71220000  -  Architektūrinio projektavimo paslaugos
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

71220000  -  Architektūrinio projektavimo paslaugos
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Konkurso uždaviniai, susiję su idėjiniais, meniniais, urbanistiniais, architektūriniais ir funkciniais projektavimo aspektais:
- vadovaujantis istorinio teisingumo principais pagerbti, įamžinti ir aktualizuoti nacionaliniu ir pasauliniu lygmeniu Lietuvos gyventojus, gelbėjusius žydus nacių okupacijos metais;
- sukurti pagarbų, socialiai paveikų, tęsiantį žydų tautos pagerbimo tradicijas sprendinį;
- tinkamai reprezentuoti Pasaulio Teisuolius įamžinančios vietos turinį ir esmę;
- prisidėti prie pasauliui ir istorijai atviros visuomenės ugdymo;
- išnagrinėti paminklinio objekto sukūrimo projektuojamame sklype galimybes ir sukurti geriausią meninį-architektūrinį-urbanistinį sprendimą, tinkantį projektuojamame sklype ir atitinkantį projektinei teritorijai bei sklypui galiojančius reglamentus ir projektavimo programą (žr. 7 priedą „Techninė užduotis”);
- suprojektuoti paminklinį objektą, derantį prie esamos urbanistinės aplinkos mastelio, sukuriant jungtis su esama visuomeninių erdvių sistema ir užtikrinant jų vizualinį sąryšingumą su esamais nekilnojamojo kultūros paveldo objektais (Vilniaus senamiesčiu), išsaugant miestui ir visuomenei svarbius vizualinius-erdvinius rakursus.
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.2)

Konkurso tipas

Atviras konkursas
IV.1.9)

Projektų vertinimo kriterijai

Kontekstualumas - 20 (lyginamasis kriterijaus svoris)
Socialinis paveikumas - 20 (lyginamasis kriterijaus svoris)
Estetika - 30 (lyginamasis kriterijaus svoris)
Kuriamos aplinkos kokybė - 20 (lyginamasis kriterijaus svoris)
Projekto kaina ir ekonominis pagrįstumas - 10 (lyginamasis kriterijaus svoris)
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.1)

Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2020/S 159-388694
2020-633349

V dalis: Konkurso rezultatai

Konkursas buvo nutrauktas neskyrus apdovanojimo ar prizų: ne
V.3)

Apdovanojimas ir prizai

V.3.1)

Vertinimo komisijos sprendimo data

2021-03-08
V.3.2)

Informacija apie dalyvius

Svarstomų dalyvių skaičius:  14
V.3.3)

Konkurso laimėtojo (-ų) pavadinimas (vardas (-ai) ir pavardė (-ės)) bei adresas (-ai)

Mūsų vėliavos, VšĮ
303088407
Totorių g. 30-14
Vilnius
LT
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA

Laimėtojas yra MVĮ:  taip
V.3.4)

Prizo (-ų) vertė

Paskirto prizo (-ų) vertė be PVM: 5000.00  EUR

VI dalis: Papildoma informacija

VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Gedimino pr. 40
Vilnius
01501
LT
Telefonas: +370 52688037
Faksas: +370 52688037

VI.5)

Paskelbimo data

2021-03-23

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?