CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Kauno miesto savivaldybės administracija
188764867
Laisvės al. 96
Kaunas
44251
LT
Asmuo ryšiams: Agnė Mikalaikevičiūtė
Telefonas: +370 37423285
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.kaunas.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=600124
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Finansų valdymo ir apskaitos informacinės sistemos FVAS priežiūros ir funkcionalumo plėtimo paslaugų pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

72267000  -  Programinės įrangos priežiūros ir tvarkymo paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Perkamos Finansų valdymo ir apskaitos informacinės sistemos FVAS, įskaitant viešųjų pirkimų modulį VIPIS, priežiūros ir funkcionalumo plėtimo paslaugos
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

72267000  -  Programinės įrangos priežiūros ir tvarkymo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Kauno miestas
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Perkamos Finansų valdymo ir apskaitos informacinės sistemos FVAS, įskaitant viešųjų pirkimų modulį VIPIS (toliau – Sistema), priežiūros ir funkcionalumo plėtimo paslaugos, kurias sudaro:
1) Sistemos priežiūros paslaugos – konsultacijų, skirtų darbui su sistema, neribojant jų valandų skaičiaus, paslaugų teikimas; iki 4 val. per mėnesį nedidelės apimties programavimo paslaugų (ataskaitų, Sistemos formų papildymas / modifikavimas ir pan.) teikimas; neribotas Sistemos programinės įrangos pakeitimų paslaugų teikimas, pasikeitus objektyvioms aplinkybėms (pasikeitus buhalterinę apskaitą reglamentuojantiems Lietuvos Respublikos įstatymams ar įstatymų įgyvendinamiesiems teisės aktams ir pan.);
2) Sistemos funkcionalumo plėtimo paslaugos – programavimo paslaugos, teikiamos pagal Užsakovo poreikį ir pateikiamus užsakymus.
Paslaugų maksimalūs kiekiai: Sistemos priežiūros paslaugos – 36 mėn., Sistemos funkcionalumo plėtimo paslaugos – 300 val.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 37
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Perkančioji organizacija reikalauja, kad tiekėjai pateiktų Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio nuostatomis.
Tiekėjas (taip pat visi tiekėjų grupės nariai, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė) ir ūkio subjektai, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas, turi atitikti reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo.
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Paslaugų teikėjas per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos turės pateikti 5 500 Eur dydžio sutarties įvykdymo užtikrinimą, išduotą banko ar kredito unijos, ar draudimo bendrovės, ar kito turinčio teisę verstis šia veikla garantuotojo, atitinkantį pirkimo sąlygose ir sutartyje nurodytus reikalavimus.
Jeigu Paslaugų teikėjas nevykdo sutarties 13.3, 13.8 ir 13.9 papunkčiuose nurodytų sutartinių įsipareigojimų arba vėluoja juos vykdyti, Užsakovui pareikalavus, Paslaugų teikėjas moka 10 Eur dydžio baudą už kiekvieną vėlavimo įvykdyti sutartinius įsipareigojimus dieną.
Už tinkamai ir kokybiškai suteiktas paslaugas, atitinkančias sutartyje nustatytus reikalavimus, Užsakovas atsiskaito ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų sąskaitos faktūros gavimo dienos. Sąskaita faktūra turi būti pateikiama ne anksčiau nei abi šalys suderina ir pasirašo paslaugų perdavimo ir priėmimo aktą.
III.2.3)

Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2021-11-10
Vietos laikas:  11:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2022-02-08
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2021-11-10
Vietos laikas:  11:45
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje tiekėjai ar jų įgalioti asmenys nedalyvauja.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Kauno apygardos teismas
A. Mickevičiaus g. 18
Kaunas
44312
LT
Telefonas: +370 37490941
Faksas: +370 37324164

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Peržiūros procedūra nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje.
VI.5)

Paskelbimo data

2021-10-01

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?