CVPP

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos
304740061
Šv. Ignoto g. 6
Vilnius
01144
LT
Asmuo ryšiams: Rolandas Rutkauskas
Telefonas: +370 70680328
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://kam.lt

I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)

Pagrindinė veikla

Gynyba

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Akumuliatorių, galvaninių elementų ir baterijų viešasis pirkimas, taikant dinaminę pirkimo sistemą
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

31400000  -  Akumuliatoriai, galvaniniai elementai ir baterijos
II.1.3)

Sutarties tipas

Prekės
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos riboto konkurso būdu vykdo akumuliatorių, galvaninių elementų ir baterijų, taikant dinaminę pirkimo sistemą, viešąjį pirkimą.
Pirkimo objektas nėra skaidomas į atskiras pirkimo dalis.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

31400000  -  Akumuliatoriai, galvaniniai elementai ir baterijos
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Pirkimo objektas nėra skaidomas į atskiras pirkimo dalis.
DPS galiojimo terminas ‒ 4 m. DPS galiojimo terminas gali būti keičiamas: GRA turi teisę nutraukti DPS galiojimą ankščiau šiame punkte nustatyto jos termino.
Maksimali numatoma apimtis DPS galiojimo laikotarpiu: 1 500 000,00 (vienas milijonas penki šimtai tūkstančių) Eur su PVM
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)

Papildoma informacija

Terminas pirmoms paraiškoms pateikti - 2018-10-22 10 val. 00 min.
Paraiškos gali būti teikiamos visą dinaminės pirkimo sistemos galiojimo laikotarpį.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Ribotas konkursas
IV.1.3)

Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą

Sudaryta dinaminė pirkimo sistema
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.1)

Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2018/S 183-413620
2018-663691
IV.2.8)

Informacija apie dinaminės pirkimo sistemos taikymo nutraukimą

Skelbime numatytas dinaminės pirkimo sistemos taikymo nutraukimas, apie kurį paskelbta minėtame skelbime apie pirkimą

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 1

Pavadinimas: Akumuliatorių, galvaninių elementų ir baterijų viešasis pirkimas, taikant dinaminę pirkimo sistemą

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: ne
V.1)

Informacija apie neskirtas sutartis

Sutartis / partija neskirta
Kitos priežastys (pirkimo procedūra nutraukta)

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)

Papildoma informacija

Dinaminės pirkimo sistemos nutraukimas
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Gedimino pr. 40/1
Vilnius
01501
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Peržiūros procedūra nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje.
VI.5)

Paskelbimo data

2021-01-14

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?