CVPP

Skelbimas apie projekto konkursą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Lietuvos nacionalinis dailės muziejus
190756087
Didžioji g. 4
Vilnius
01128
LT
Asmuo ryšiams: Arūnas Steponėnas
Telefonas: +370 52628030
Faksas: +370 52126006
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: www.lndm.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=577356
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Kitas tipas:  Biudžetinė įstaiga
I.5)

Pagrindinė veikla

Laisvalaikis, kultūra ir religija

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Jonušo Radvilos rūmų pastatų komplekso ir jo prieigų Vilniaus g. 24, Vilniuje, tarptautinis atviras architektūrinio projekto konkursas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

71220000  -  Architektūrinio projektavimo paslaugos
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

71220000  -  Architektūrinio projektavimo paslaugos
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Konkurso tikslai:
1) išrinkti geriausiai paveldosaugos, urbanistinius, architektūros ir funkcinius aspektus bei kitus reikalavimus, išvardintus šiose konkurso sąlygose ir jų prieduose, atitinkančią Jonušo Radvilos rūmų pastatų komplekso ir jo prieigų Vilniaus g. 24, Vilniuje, projekto architektūrinę idėją;
2) po architektūrinės idėjos išrinkimo su konkurso laimėtoju neskelbiamų derybų būdu įsigyti projektinių pasiūlymų, techninio projekto ir tvarkybos darbų projekto, pagrindinių pastato erdvių interjerų projekto parengimo, statybą ir tvarkybą leidžiančių dokumentų gavimo bei statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugas.
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.1)

Informacija apie tam tikrą profesiją

Dalyvauti gali tik tam tikros profesijos asmenys: ne

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.2)

Konkurso tipas

Atviras konkursas
IV.1.9)

Projektų vertinimo kriterijai

1. Bendra architektūrinė koncepcija ir architektūros išraiška, jos kokybė
2. Urbanistinių sprendinių kokybė
3. Pastatų komplekso funkcionalumas, racionalus programos išdėstymas
4. Istorinės, kultūrinės vertės išsaugojimas ir atskleidimas
5. Potencialas projektą realizuoti siūlomais etapais pagal planuojamą biudžetą
Konkurso Vertinimo komisija įvertins visus architektūrinius projektus ir skirs balus nuo 100 iki 1. 100 reikš maksimalų atitikimą vertinimo kriterijams, 1 - minimalų.
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Projektų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2021-09-02
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti parengti projektai ar prašymai dalyvauti

Anglų, Lietuvių
IV.3)

Apdovanojimai ir vertinimo komisija

IV.3.1)

Informacija apie prizą (-us)

Bus skiriamas (-i) prizas (-ai): taip
Skiriamo (-ų) prizo (-ų) skaičius ir vertė:  Konkurso laimėtojams skiriamos premijos:
I vieta - 12 000 Eur
II vieta - 8 000 Eur
III vieta - 5 000 Eur
IV.3.2)

Išsami informacija apie mokėjimus visiems dalyviams

Piniginės premijos konkurso laimėtojams išmokamos ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) darbo dienų po galutinių konkurso rezultatų paskelbimo. Perkančioji organizacija neįsipareigoja kompensuoti jokių galimų mokesčių ar kitų išlaidų, jei jų atsirastų konkurso laimėtojo šalyje dėl gautos piniginės premijos.
IV.3.3)

Paskesnės sutartys

Pasibaigus konkursui bus sudaryta viešojo paslaugų pirkimo sutartis su konkurso laimėtoju ar vienu iš laimėtojų:  taip
IV.3.4)

Vertinimo komisijos sprendimas

Vertinimo komisijos sprendimas yra privalomas perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui:  taip
IV.3.5)

Atrinktų vertinimo komisijos narių vardai ir pavardės

Mindaugas Pakalnis
Rolandas Palekas
Jan Belina Brzozowski
Siiri Valner
Dr. Arūnas Gelūnas
Dr. Lolita Jablonskienė
Jolanta Jurašienė
Aurimas Sasnauskas (atsarginis narys)
Dr. Mindaugas Staniūnas (atsarginis narys)

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)

Papildoma informacija

Visas projekto pasiūlymas turi būti pateikiamas elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS.
Numatoma tęsti paslaugų pirkimą dėl projektinių pasiūlymų, techninio projekto ir tvarkybos darbų projekto, pagrindinių pastato erdvių interjerų projekto parengimo, BIM modelio parengimo (jeigu bus reikalinga atsižvelgiant į projekto rengimo metu galiojančias tai reglamentuojančias teisės normas), statybą ir tvarkybą leidžiančių dokumentų gavimo bei statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos neskelbiamų derybų būdu. Neskelbiamos derybos organizuojamos į jas pirmiausia kviečiant I vietos laimėtoją. Nepavykus deryboms su I-os vietos laimėtoju, neskelbiamos derybos bus vykdomos su II-os vietos laimėtoju. Nepavykus deryboms su II-os vietos laimėtoju, neskelbiamos derybos bus vykdomos su III-os vietos laimėtoju. Į neskelbiamas derybas laimėtojai kviečiami CVP IS priemonėmis, atskiru raštišku pranešimu. Projektavimo sutartis gali apimti du atskirus pirkimo objektus dėl kurių gali būti sudaromos dvi sutartys: zoną „A“ - Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus naudojamą sklypą ir jame esančius pastatus bei zoną „B“ - planuojamas tvarkyti sklypo (komplekso) prieigas. Konkurse privalo būti pateikti vientisi viso ploto „A“ ir „B“ atskirų zonų sutvarkymo pasiūlymai.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Gedimino pr. 40/1
Vilnius
01501
LT
Telefonas: +370 52688037

VI.5)

Paskelbimo data

2021-05-17

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?