CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas
124261860
Blindžių g. 17
Vilnius
08111
LT
Asmuo ryšiams: Loreta Šimkienė
Telefonas: +370 52649516
El. paštas: loreta@garfondas.lt
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.garfondas.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=588876
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Kitas tipas:  Privatus juridinis asmuo
I.5)

Pagrindinė veikla

Ekonomikos ir finansų reikalai

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Paskolų pagal Pasidalytos rizikos paskolų finansinę priemonę teikimo finansų tarpininkų paslaugų pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

66100000  -  Bankų ir investavimo paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas numato įsigyti finansų tarpininkų, kurie įgyvendintų paskolų teikimo pagal Pasidalytos rizikos paskolų finansinę priemonę, paslaugas.
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 7597780.00  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
Pasiūlymai gali būti teikiami dėl  visų pirkimo dalių
Maksimalus vienam konkurso dalyviui skirtinų pirkimo dalių skaičius:  2
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Paskolų pagal Pasidalytos rizikos paskolų finansinę priemonę teikimo finansų tarpininkų paslaugų pirkimas
Pirkimo dalies Nr.:  1
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

66113000  -  Kredito teikimo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Lietuva
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas numato įsigyti finansų tarpininkų, kurie įgyvendintų paskolų teikimo pagal Pasidalytos rizikos paskolų finansinę priemonę, paslaugas.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Efektyvumas  /  Lyginamasis svoris:  60
Kaina  -  Lyginamasis svoris:  40
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 4000000.00  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 96
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ įgyvendinimo taisyklės, taikomos nuo 2021 metų, kurios patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2021 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. 3D-83
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Paskolų pagal Pasidalytos rizikos paskolų finansinę priemonę teikimo finansų tarpininkų paslaugų pirkimas
Pirkimo dalies Nr.:  2
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

66113000  -  Kredito teikimo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Lietuva
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas numato įsigyti finansų tarpininkų, kurie įgyvendintų paskolų teikimo pagal Pasidalytos rizikos paskolų finansinę priemonę, paslaugas.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Efektyvumas  /  Lyginamasis svoris:  60
Kaina  -  Lyginamasis svoris:  40
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 3597780.00  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 96
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ įgyvendinimo taisyklės, taikomos nuo 2021 metų, kurios patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2021 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. 3D-83

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjai turi pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD)- aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis VPĮ 46 str. nuostatomis.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

1.Už Finansinės priemonės lėšų pavėluotą pervedimą Bendrovei pagal sutartį Tiekėjas turi mokėti 0,03 proc. delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną. Delspinigiai skaičiuojami, jeigu Tiekėjas Finansinės priemonės lėšas vėluoja mokėti daugiau kaip 10 dienų. Delspinigiai skaičiuojami nuo Tiekėjo pradelstos mokėti lėšų sumos, pradedant skaičiuoti nuo pirmos pradelstos mokėti dienos iki lėšų pervedimo dienos imtinai.
2. Tiekėjas Bendrovei įkeičia visas sąskaitoje, skirtoje išimtinai Finansinės priemonės lėšoms apskaityti, suteikti Paskolas (jų dalis) iš šių lėšų, priimti grąžinamas Finansinės priemonės lėšas ir kitus mokėjimus pagal Paskolų sutartis bei atsiskaitymams su Bendrove, bet kuriuo metu esančias ir būsimas lėšas ne mažesne, nei Finansinės priemonės lėšų suma;
3.Tiekėjas Bendrovei įkeičia visas būsimas reikalavimo teises, kylančias iš visų Finansinės priemonės lėšomis finansuotų Paskolų, kurias Tiekėjas išduos Paskolų gavėjams, ne mažesne nei Finansinės priemonės lėšų suma.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2021-08-30
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2021-08-30
Vietos laikas:  10:45
Vieta:  
Blindžių g. 17, Vilnius
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Nedalyvauja

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Gedimino pr. 40/1
Vilnius
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2021-07-20
VI.7)

Metinis pirkimų planas

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?