CVPP

Skelbimas apie sutarties skyrimą. Komunalinės paslaugos

Pirkimo procedūros rezultatai

Paslaugos

Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas ir adresai

AB "Lietuvos geležinkeliai"
110053842
Mindaugo g. 12
Vilnius
03603
LT
Asmuo ryšiams: Asvydė Beržanskienė
Telefonas: +370 68507947
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.litrail.lt

I.6)

Pagrindinė veikla

Geležinkelio paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

AB „Lietuvos geležinkeliai“ GSM-R tinklo posistemių išplėtimas, branduolių įrenginių modernizavimo ir techninio palaikymo paslaugų pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

71356300  -  Techninio palaikymo paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

AB „Lietuvos geležinkeliai“ GSM-R tinklo posistemių išplėtimas, branduolių įrenginių modernizavimo ir techninio palaikymo paslaugų pirkimas
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
II.1.7)

Bendra pirkimo vertė ( Ar sutinkate skelbti? taip )

Vertė be PVM:  14255634.32  EUR
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

– GSM-R tinklo posistemių branduolių įrenginių modernizavimas ir techninio palaikymo paslaugos
Pirkimo dalies Nr.:  1
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

71356300  -  Techninio palaikymo paslaugos
32510000  -  Bevielių telekomunikacijų sistema
71600000  -  Techninio tikrinimo, analizės ir konsultavimo paslaugos
50330000  -  Telekomunikacijų įrangos priežiūros paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Lietuvos teritorija
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Pirkimo objektas skaidomas į 2 (dvi) dalis:
1 pirkimo objekto dalis – GSM-R tinklo posistemių branduolių įrenginių modernizavimas ir techninio palaikymo paslaugos (toliau - Paslaugos);
Perkantysis subjektas Paslaugas perka pagal Sutartyje numatytas fiksuotas kainas ir kiekius. Techninio palaikymo paslaugos, perkamos pagal Sutartyje numatytus įkainius.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai ( Ar sutinkate skelbti? taip )

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)

Papildoma informacija

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ir pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 91 straipsnio nuostatomis, pirkimas atliekamas kitos Perkančiojo subjekto vardu.
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

2 pirkimo objekto dalis – GSM-R tinklo posistemių išplėtimas, branduolių įrenginių modernizavimas
Pirkimo dalies Nr.:  2
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

32510000  -  Bevielių telekomunikacijų sistema
71356300  -  Techninio palaikymo paslaugos
71600000  -  Techninio tikrinimo, analizės ir konsultavimo paslaugos
50330000  -  Telekomunikacijų įrangos priežiūros paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Lietuvos teritorija
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Pirkimo objektas skaidomas į 2 (dvi) dalis:
2 pirkimo objekto dalis – GSM-R tinklo posistemių išplėtimas, branduolių įrenginių modernizavimas (toliau - Paslaugos). Perkantysis subjektas Paslaugas perka pagal Sutartyje numatytas fiksuotas kainas ir kiekius.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai ( Ar sutinkate skelbti? taip )

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)

Papildoma informacija

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ir pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 91 straipsnio nuostatomis, pirkimas atliekamas kito Perkančiosiojo subjekto vardu.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Derybos su išankstiniu kvietimu dalyvauti konkurse
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.1)

Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2019/S 248-616716
2019-697542

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: SUT(LGI)-34

Pirkimo dalies Nr.: 1,2

Pavadinimas: AB „Lietuvos geležinkeliai“ GSM-R tinklo posistemių išplėtimas, branduolių įrenginių modernizavimo ir techninio palaikymo paslaugų pirkimas

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)

Sutarties skyrimas

V.2.1)

Sutarties sudarymo data

2021-01-26
V.2.2)

Informacija apie pasiūlymus ( Ar sutinkate skelbti? taip )

Gautų pasiūlymų skaičius:  2
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius:  0
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius:  2
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš ne ES valstybių narių, skaičius:  0
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius:  2
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei :  taip
V.2.3)

Rangovo pavadinimas ir adresas ( Ar sutinkate skelbti? taip )

Kontron Transportation Austria AG
FN 223804z
Viena
AT

Rangovas yra MVĮ : ne
Kontron Transportation Sp. z o. o
KRS 0000385661
Varšuva
PL

Rangovas yra MVĮ : ne
V.2.4)

Informacija apie sutarties/pirkimo dalies/koncesijos vertę (be PVM) ( Ar sutinkate skelbti? taip )

Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė:  14255634.32  EUR

VI dalis: Papildoma informacija

VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apylinkės teismas
Vilnius
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2021-01-27

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?