CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija
188683671
J. Basanavičiaus g. 5
Vilnius
LT-01118
LT
Asmuo ryšiams: Elmyra Laurinavičienė
Telefonas: +370 60845530
NUTS kodas:  LT011 -  Vilniaus apskritis
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.lrkm.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=568815
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)

Pagrindinė veikla

Laisvalaikis, kultūra ir religija

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

GALIMYBIŲ STUDIJOS „NACIONALINĖS MUZIEJINIŲ VERTYBIŲ SAUGYKLOS POREIKIO IR ALTERNATYVŲ ANALIZĖ“ PARENGIMO PASLAUGŲ VIEŠASIS PIRKIMAS
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

79300000  -  Rinkos ir ekonominiai tyrimai; apklausos ir statistika
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Pirkimo objektas: Nacionalinės muziejinių vertybių saugyklos steigimo poreikio ir alternatyvų analizės galimybių studijos (toliau – galimybių studija), įvertinant esamą muziejinių vertybių saugyklų poreikį nacionaliniuose ir respublikiniuose muziejuose bei užsienio šalių patirtį, parengimo paslaugos
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

79300000  -  Rinkos ir ekonominiai tyrimai; apklausos ir statistika
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT011 -  Vilniaus apskritis
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Galimybių studijos tikslas: vadovaujantis Kultūros ministerijos atlikto audito „Muziejinių vertybių saugojimo (poreikių saugykloms) vertinimas“ ataskaita, užsienio šalių gerąja praktika, pateikti argumentuotus, kaštų ir naudos analize grįstus, siūlymus (alternatyvas) dėl Nacionalinės muziejinių vertybių saugyklos steigimo ar kitų muziejinių vertybių saugyklų infrastruktūros pagerinimo sprendinių, siekiant užtikrinti tarptautinius standartus atitinkančią muziejų saugyklose saugomų nacionalinės ir valstybinės reikšmės kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugą.
Visos paslaugos turi būti suteiktos ne vėliau kaip iki 2021 m. spalio 1 d.
Paslaugų teikimo terminas, esant nenumatytoms objektyvioms aplinkybėms (esant apribojimams dėl duomenų gavimo ar dėl nuo perkančiosios organizacijos arba paslaugų teikėjo nepriklausančių aplinkybių, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu, dėl kurių neįmanoma suteikti paslaugų aukščiau nurodytu terminu) arba perkančiajai organizacijai pakartotinai pateikus teikėjui raštiškas pastabas dėl tarpinės ar galutinės galimybių studijos ataskaitų, gali būti pratęstas 1 kartą ne ilgiau kaip iki 2021 m. lapkričio 22 d.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Tiekėjo siūlomų ekspertų, atsakingų už pirkimo sutarties vykdymą, patirtis  /  Lyginamasis svoris:  40
Kaina  -  Lyginamasis svoris:  60
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Pabaiga: 2021-11-05
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Tuo atveju, jei paslaugų teikimo terminas pratęsiamas, Sutarties galiojimas pratęsiamas tomis pačiomis sąlygomis ir tais pačiais terminais kaip ir paslaugų teikimo terminas.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Perkančioji organizacija reikalauja, kad tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, pateiktų Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau – EBVPD) – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad tiekėjas, kiekvienas tiekėjų grupės dalyvis ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais jis remiasi, pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 49 straipsnį, atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo ir kvalifikacijos reikalavimus (pirkimo sąlygų 2 priedas). Tiekėjai gali pakartotinai naudoti EBVPD, kurį jie naudojo ankstesnėje pirkimo procedūroje, jeigu jie patvirtina, kad šiame dokumente esanti informacija yra teisinga.
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Jei Paslaugų teikėjas nesuteikia paslaugų pirkimo sutartyje nurodytais terminais arba suteiktos paslaugos neatitinka pirkimo sutartyje nustatytų reikalavimų tokiu būdu, kad šių trūkumų neįmanoma ištaisyti pirkimo sutartyje nustatyta tvarka ir terminu, perkančioji organizacija nesumoka paslaugų teikėjui pirkimo sutartyje nurodytos kainos ir perkančiosios organizacijos rašytiniu pareikalavimu paslaugų teikėjas privalo sumokėti perkančiajai organizacijai 5 % (penkių procentų) nuo pirkimo sutarties kainos dydžio baudą.
Perkančioji organizacija atsiskaito su paslaugų teikėju eurais pagal paslaugų teikėjo pateiktą sąskaitą faktūrą per 30 dienų nuo paslaugų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo ir sąskaitos faktūros gavimo „E. sąskaita“ priemonėmis dienos.
Atsiskaitymas vykdomas pavedimu, pervedant pinigus į paslaugų teikėjo sąskaitą banke, nurodytą prie jo rekvizitų pirkimo sutartyje.
III.2.3)

Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2021-04-14
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2021-04-14
Vietos laikas:  10:45

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Peržiūros procedūra nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriaus nustatyta tvarka.
VI.4.4)

Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija
Vilnius
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2021-03-26

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?