CVPP

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Koncertinė įstaiga Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras
190755747
Vilniaus gatvė 6
Vilnius
01102
LT
Asmuo ryšiams: Agnė Balčytytė
Telefonas: +370 63046425
El. paštas: agne@lvso.lt
NUTS kodas:  LT011 -  Vilniaus apskritis
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.lvso.lt

I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)

Pagrindinė veikla

Laisvalaikis, kultūra ir religija

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Vilniaus kongresų rūmų (kultūros paskirties pastato 7.10), Vilniaus g. 6, Vilnius rekonstravimo darbų pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45000000  -  Statybos darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Pirkimo objektas - Vilniaus kongresų rūmų (kultūros paskirties pastato 7.10), Vilniaus g. 6, Vilnius I etapo rekonstravimo darbai
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.1.7)

Bendra pirkimo vertė

Vertė be PVM:  8511570.25  EUR
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

71000000  -  Architektūros, statybų, inžinerijos ir inspektavimo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT011 -  Vilniaus apskritis
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Pirkimo objektas - Vilniaus kongresų rūmų (kultūros paskirties pastato 7.10), Vilniaus g. 6, Vilnius I etapo rekonstravimo darbai (toliau - Darbai). Darbai vykdomi pagal techninį projektą „Vilniaus kongresų rūmų (kultūros paskirties pastato 7.10), Vilniaus g. 6, Vilnius rekonstravimo projektas“, statinio projekto numeris NE15 (konkurso sąlygų 9 priedas) (toliau – Techninis projektas). Perkami visi I etapo pagal Techninį projektą darbai, o II etapo pagal Techninį projektą darbai šiuo pirkimu nėra perkami. Darbai, kurie nėra perkami (II etapo darbai) apima: pastato Administracinės dalies 3 aukšto tarp Techniniame projekte pažymėtų pastato ašių P:Z ir 15:21; klasių bendrastatybiniai ir remonto darbai 2 ir 1 aukštai tarp ašių R:U ir > 17:22 ir O; rūsio techninių patalpų apdaila tarp ašių 17:23 ir B:P; bei aukščiau išvardintų patalpų inžinerinės dalys (vandentiekis, nuotekos, vėdinimas, vėsinimas, elektrotechnine dalis, silpnos sroves, gaisrine signalizacija, automatika, apsauginė signalizacija). Taip pat neperkama visų fasadų apšiltinimas ir modernizavimas bei stogo modernizavimas tarp ašių > 15:22 ir A:U. Technologinė įranga bei jos sumontavimas pagal Techninio projekto technologinę dalį (NE-15-DP-TA) šiuo pirkimu taip pat nėra perkama.
Rangovas privalės parengti darbo projekto dalis (I etapo darbų apimčiai): Vandentiekio ir nuotekų dalį, Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalį, Elektrotechninę dalį, Elektroninių ryšių dalį, Apsauginės signalizacijos dalį, Gaisrinės signalizacijos dalį, Automatinio gaisro gesinimo dalį, Pastato valdymo ir automatikos dalį, Technologijos dalį. Darbo projekto dalis: Statinio architektūros ir sklypo plano dalį, Statinio konstrukcijų dalį, Akustikos dalį, Interjero dalį, bendradarbiaudamas su Rangovu, rengia perkančiosios organizacijos parinktas projektuotojas (Pagrindinis projektuotojas), kuris Užsakovo pavedimu paskiria viso darbo projekto vadovą.
Darbai taip pat apima visų reikalingų prisijungimų prie inžinerinių tinklų įgyvendinimą, visų reikalingų leidimų ir/ar licencijų gavimą, išpildomųjų (geodezinių) nuotraukų padarymą, pabaigtų darbų vykdomosios dokumentacijos perdavimą perkančiajai organizacijai, o taip pat visus reikalingus matavimo, išbandymų, valymo darbus ir visus kitus darbus, kurie yra reikalingi, kad būtų pasirašytas statybos užbaigimo dokumentas, ir statinys(-iai) būtų tinkamas(-i) eksploatuoti.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Socialinis kriterijus  /  Lyginamasis svoris:  5
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Aplinkosauginių išplėstinių parametrų taikymas  /  Lyginamasis svoris:  35
Kaina  -  Lyginamasis svoris:  60
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Vilniaus kongresų rūmų (Vilniaus g. 6-1) modernizavimas Nr. 07.1.1-CPVA-V-304-01-0008

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.1)

Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2020/S 251-627182
2020-653414

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 13FP/21-23

Pavadinimas: Vilniaus kongresų rūmų (kultūros paskirties pastato 7.10), Vilniaus g. 6, Vilnius rekonstravimo darbų pirkimas

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)

Sutarties skyrimas

V.2.1)

Sutarties sudarymo data

2021-07-20
V.2.2)

Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius:  3
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius:  3
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius:  0
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš ne ES valstybių narių, skaičius:  0
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius:  3
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei :  taip
V.2.3)

Rangovo pavadinimas ir adresas

Eltalis
124816511
Vilnius
LT
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA

Rangovas yra MVĮ : taip
UAB Dailista
164816622
Kupiškis
LT
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA

Rangovas yra MVĮ : taip
V.2.4)

Informacija apie sutarties/pirkimo dalies/koncesijos vertę (be PVM)

Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė:  8511570.25  EUR

VI dalis: Papildoma informacija

VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2021-08-10

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?