CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras
188708943
Kalvarijų g. 3,
Vilnius
09310
LT
Asmuo ryšiams: Robertas Ališauskas
Telefonas: +370 52113542
Faksas: +370 52750723
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.vpb.gov.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=559048
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

TINKLO PROGRAMINĖS IR APARATINĖS ĮRANGOS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

72200000  -  Programinės įrangos programavimo ir konsultacinės paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro tinklo programinės ir aparatinės įrangos priežiūros paslaugos
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

72000000  -  IT paslaugos: konsultavimas, programinės įrangos kūrimas, internetas ir aptarnavimo paslaugos
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro tinklo programinės ir aparatinės įrangos priežiūros paslaugos
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 36
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjas, deklaruodamas, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų ir kad jis tenkina Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, teikiant pasiūlymą, turi pateikti užpildytą ir pasirašytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau – EBVPD) (Atviro konkurso sąlygų (toliau – Konkurso sąlygos) 3 priedas) pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 50 straipsnyje nustatytus reikalavimus. EBVPD pildomas jį įkėlus į interneto svetainę http://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/ užpildžius bei atsisiuntus pateikiamas su pasiūlymu.
Atskirą EBVPD pildo:
1. Tiekėjas;
2. kiekvienas tiekėjų grupės narys (jeigu pasiūlymą teikia tiekėjų grupė);
3. kiekvienas ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas;
4. subtiekėjai.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

1. Paslaugų teikėjas, pasirašydamas Sutartį, turi pateikti Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimą, t. y. banko ar kredito unijos garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą kartu su laidavimo draudimo liudijimo (poliso) kopija.
2. Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė – 5 (penki) procentai nuo sutarties kainos. Sutarties įvykdymo užtikrinime sumos turi būti nurodomos eurais.
3. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti pateiktas per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo ir galioti iki kol bus įvykdyti visi įsipareigojimai pagal Sutartį.
4. Jei Paslaugų teikėjas neatlieka paslaugų nustatytu terminu ar atlieka jas netinkamai, Užsakovas, įspėjęs raštu, nesumažindamas kitų savo teisių gynimo būdų, skaičiuoja 0,02 (dviejų šimtųjų) procento dydžio delspinigius nuo neįvykdytų įsipareigojimų (ar netinkamai vykdomų) vertės už kiekvieną uždelstą dieną, bet ne daugiau kaip 10 procentų bendros Sutarties kainos.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
Pagreitinta procedūra
Pagrindimas:  
Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 60 str. 3 d. taikoma pagreitinta procedūra, nes paslaugų teikimo sutartis baigė galioti 2020 m. spalio 5 d., todėl siekiant užtikrinti nuolatinę tinklo įrangos veiklą, ypač svarbią atsižvelgiant į išaugusias darbuotojų nuotolinio darbo apimtis dėl karantino šalyje paskelbimo, būtina skubiai atlikti priežiūros paslaugų pirkimą.
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2021-02-10
Vietos laikas:  09:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2021-02-10
Vietos laikas:  09:45

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2021-01-22

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?