CVPP

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

UAB „EPSO-G“
302826889
Gedimino pr. 20, Vilnius
Vilnius
01103
LT
Asmuo ryšiams: Giedrė Šiaulienė
Telefonas: +370 68601629
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: www.epsog.lt

I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Kitas tipas:  Klasikinio sektoriaus įmonė, teikianti valdymo paslaugas
I.5)

Pagrindinė veikla

Kita veikla:  Klasikinio sektoriaus įmonė, teikianti valdymo paslaugas

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Fizinio barjero Lietuvos Respublikos teritorijoje prie Europos Sąjungos išorinės sienos įrengimo darbus Druskininkų, A. Barausko ir Adutiškio pasienio užkardose darbų pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45000000  -  Statybos darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Fizinio barjero Lietuvos Respublikos teritorijoje prie Europos Sąjungos išorinės sienos įrengimo darbus Druskininkų, A. Barausko ir Adutiškio pasienio užkardose
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.1.7)

Bendra pirkimo vertė

Vertė be PVM:  29997358.47  EUR
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45000000  -  Statybos darbai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Fizinio barjero Lietuvos Respublikos teritorijoje prie Europos Sąjungos išorinės sienos įrengimo darbus Druskininkų, A. Barausko ir Adutiškio pasienio užkardose
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Sutarties skyrimas be išankstinio skelbimo apie kvietimą dalyvauti konkurse Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje toliau išvardytais atvejais
  • Ypatinga skuba dėl įvykių, kurių perkančioji organizacija negalėjo numatyti, griežtai laikantis direktyvoje nustatytų sąlygų
Paaiškinimas
Lietuvos Respublikos Seimas, konstatuodamas, kad trečiosios valstybės prieš Lietuvos Respubliką vykdo hibridinę agresiją, kurios metu, pažeidžiant tarptautinės teisės normas ir nesilaikant prisiimtų tarptautinių įsipareigojimų, organizuojami masiniai ir neteisėti Lietuvos Respublikos valstybės sieną kertančių asmenų iš trečiųjų šalių srautai, siekdamas užtikrinti Nacionalinio saugumo strategijoje nurodytus gyvybinius Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo interesus ir pripažindamas, kad skubus fizinio barjero Lietuvos Respublikos
teritorijoje prie Lietuvos Respublikos valstybės sienos ir kartu Europos Sąjungos išorės sienos su Baltarusijos Respublika įrengimas turi strateginę reikšmę, siekiant likviduoti susidariusią ekstremaliąją situaciją dėl trečiųjų valstybių organizuojamo masinio asmenų iš trečiųjų šalių antplūdžio, 2021 m. rugpjūčio 10 d. priėmė Lietuvos Respublikos fizinio barjero teritorijoje prie Europos Sąjungos išorės sienos su Baltarusijos Respublika įrengimo įstatymą (toliau – Fizinio barjero įstatymas).
Fizinio barjero įstatymo 7 straipsnyje įtvirinta, kad Projekto užsakovas, projekto vykdytojas ir kitos projekto įgyvendinime dalyvaujančios perkančiosios organizacijos viešuosius pirkimus, skirtus projekto įgyvendinimui, atlieka ir sutartis sudaro neskelbiamų derybų būdu, jas vykdant pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas) arba, kai būtina užtikrinti valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos apsaugą, – pagal Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatyme numatytas procedūras.
Vykdomas pirkimas neskelbiamų derybų būdu dėl ypatingos skubos aplinkybių, vadovaujantis VPĮ 71 str. 1 d. 3 papunkčiu. Grindžiama šiomis aplinkybėmis:
1) pirkimo neįmanoma atlikti atviro, riboto konkurso ar skelbiamų derybų būdais VPĮ nustatytais terminais – prioritetinio ruožo darbai turi būti pradėti 2021 m. rugsėjo mėn. Vykdant pirkimą bet kuriuo iš aukščiau nurodytų būdų, sutarties pasirašyti ir darbų pradėti iki aukščiau nurodyto termino nėra galimybių;
2) skuba atsirado dėl nenumatytos aplinkybės, nepriklausančios nuo perkančiosios organizacijos – susiklosčiusios padėties Lietuvos Respublikos pasienyje – keliasdešimt kartų išaugus migrantų
srautams;
3) būtent perkančiosios organizacijos nurodytos nenumatytos aplinkybės lėmė itin didelę skubą ir skuba nėra pernelyg nutolusi nuo nenumatytų aplinkybių.
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.1)

Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą

2021-000000

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: SUT-21-62

Pavadinimas: Fizinio barjero Lietuvos Respublikos teritorijoje prie Europos Sąjungos išorinės sienos įrengimo darbus Druskininkų, A. Barausko ir Adutiškio pasienio užkardose darbų pirkimas

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)

Sutarties skyrimas

V.2.1)

Sutarties sudarymo data

2021-09-14
V.2.2)

Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius:  1
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius:  0
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius:  0
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš ne ES valstybių narių, skaičius:  0
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius:  1
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei :  ne
V.2.3)

Rangovo pavadinimas ir adresas

UAB "TETAS""
300513148
Panevėžys
LT
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA

Rangovas yra MVĮ : ne
V.2.4)

Informacija apie sutarties/pirkimo dalies/koncesijos vertę (be PVM)

Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė:  29997358.47  EUR
V.2.5)

Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

Tikėtina, kad sutartis bus perduota vykdyti subrangovams
Sutarties, kuri pagal subrangos sutartį greičiausiai bus perduota vykdyti trečiosioms šalims, vertė arba dalis
Dalis:  1 %

VI dalis: Papildoma informacija

VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2021-10-19

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?