CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra
126125624
S. Konarskio g. 13, LT-03109 Vilnius
Vilnius
03109
LT
Asmuo ryšiams: Eglė Jackevičiūtė
Telefonas: +370 52512221
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.cpva.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=582649
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Nacionalinė ar federalinė agentūra ar tarnyba
I.5)

Pagrindinė veikla

Kita veikla:  ES ir kitų tarptautinių programų lėšomis finansuojamų projektų administravimas

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Centrinės projektų valdymo agentūros informacinės sistemos (CPVA IS) palaikymo ir vystymo paslaugos
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

72261000  -  Programinės įrangos palaikymo paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Centrinės projektų valdymo agentūros informacinės sistemos palaikymo ir vystymo paslaugos. Sistema apima:
• Dokumentų valdymo sistemą (DVS);
• Vidinės komunikacijos įrankius (Intranetas);
• Planavimo ir infrastruktūros valdymo posistemį (poreikių planavimas, pirkimų planavimas, poreikių paraiškų, pirkimų, sutarčių, sąskaitų valdymas, modulių tarpusavio sąsajos);
• Matavimo ir analizės posistemį;
• Realizuotas automatizuotas integracijas su kitomis perkančiosios organizacijos sistemomis.
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 247933.88  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

72261000  -  Programinės įrangos palaikymo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT01 -  Sostinės regionas
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Vilnius
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Centrinės projektų valdymo agentūros informacinės sistemos (CPVA IS) palaikymo ir vystymo paslaugos. Sistema yra sukurta naudojant Microsoft SharePoint 2013 platformą, .NET, Microsoft SQL Server Analysis Services, Microsoft SQL Server Reporting Services, AngularJS, ABBYY OCR technologijas. Sistema sudaryta iš tarpusavyje integruotų posistemių: Dokumentų valdymo sistema (DVS); Vidinės komunikacijos įrankiai (Intranetas); Planavimo ir infrastruktūros valdymo posistemis (poreikių planavimas, pirkimų planavimas, poreikių paraiškų, pirkimų, sutarčių, sąskaitų valdymas, modulių tarpusavio sąsajos); Matavimo ir analizės posistemis; Realizuotos automatizuotos integracijos su kitomis perkančiosios organizacijos sistemomis.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Paslaugų teikimo ir sutrikimų valdymo metodikos racionalumas ir pagrįstumas  /  Lyginamasis svoris:  60
Kaina  -  Lyginamasis svoris:  40
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 247933.88  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 36
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Techninės paramos veiksmų programai administruoti Nr. 11.0.1-CPVA-V-201, 2014-2020 m. Ignalinos programos, 2014-2020 m. Vidaus saugomo fondas techninės paramos projekto, 2021-2021 m. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų, ES Dvynių projektų ir ES netiesioginio valdymo projektų lėšomis.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD), patvirtinantį, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, numatytų Pirkimo dokumentuose
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė – 5 procentų nuo Pasiūlyme nurodytos Pasiūlymo kainos su PVM.
Preliminarios Paslaugų apimtys Sutarties galiojimo laikotarpiu – 4100 val. Paslaugų gavėjas neįsipareigoja nupirkti viso Paslaugų kiekio, tačiau įsipareigoja panaudoti ne mažiau kaip 40 proc. Sutartyje numatytų Sistemos vystymo ir palaikymo paslaugų valandų. Paslaugų gavėjas pagal poreikį gali įsigyti ir daugiau valandų, tačiau Paslaugų kaina negali viršyti maksimalios sutarties vertės - 300.000,00 Eur su PVM.
Jeigu Paslaugų teikėjas vėluoja suteikti Paslaugas, Paslaugų gavėjas turi teisę reikalauti, kad Paslaugų teikėjas sumokėtų 0,03 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą Paslaugų suteikimo dieną.
III.2.3)

Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2021-07-16
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2021-07-16
Vietos laikas:  10:45

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Peržiūros procedūra nustatyta Viešųjų pirkimo įstatymo VII skyriuje.
VI.5)

Paskelbimo data

2021-06-09

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?