CVPP

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Europos socialinio fondo agentūra
192050725
Gynėjų g. 16, Vilnius
Vilnius
01109
LT
Asmuo ryšiams: Eglė Navickė
Telefonas: +370 65980480
El. paštas: egle.navicke@esf.lt
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.esf.lt

I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)

Pagrindinė veikla

Kita veikla:  ES administruojamų projektų administravimas

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

LABIAUSIAI SKURSTANTIEMS ASMENIMS SKIRIAMŲ HIGIENOS PREKIŲ (DANTŲ ŠEPETĖLIO) PIRKIMAS
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

33711710  -  Dantų šepetukai
II.1.3)

Sutarties tipas

Prekės
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Perkančioji organizacija ketina įsigyti dantų šepetėlius. Pažymėtina, jog sutartis bus sudaroma visiems šios Higienos prekės dalinimams, t. y., sutartis dėl dantų šepetėlio bus sudaroma apimant visus keturis dalinimus (2021 m. birželio ir gruodžio mėn. bei 2022 m. birželio ir gruodžio mėn.), todėl maksimalus šios sutarties Higienos prekės pakuočių kiekis bus 220.000*4=880.000 vnt. Perkančioji organizacija neįsipareigoja įsigyti viso nurodyto maksimalaus kiekio, bus perkama pagal poreikį.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.1.7)

Bendra pirkimo vertė

Vertė be PVM:  177760.00  EUR
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

33711710  -  Dantų šepetukai
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Perkančioji organizacija ketina įsigyti dantų šepetėlius. Pažymėtina, jog sutartis bus sudaroma visiems šios Higienos prekės dalinimams, t. y., sutartis dėl dantų šepetėlio bus sudaroma apimant visus keturis dalinimus (2021 m. birželio ir gruodžio mėn. bei 2022 m. birželio ir gruodžio mėn.), todėl maksimalus šios sutarties Higienos prekės pakuočių kiekis bus 220.000*4=880.000 vnt. Perkančioji organizacija neįsipareigoja įsigyti viso nurodyto maksimalaus kiekio, bus perkama pagal poreikį.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Parama maisto produktais ir higienos prekėmis

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.1)

Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2020/S 238-587565
2020-638292

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: S-2021-00005

Pavadinimas: LABIAUSIAI SKURSTANTIEMS ASMENIMS SKIRIAMŲ HIGIENOS PREKIŲ (DANTŲ ŠEPETĖLIO) PIRKIMAS

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)

Sutarties skyrimas

V.2.1)

Sutarties sudarymo data

2021-02-02
V.2.2)

Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius:  3
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius:  2
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius:  0
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš ne ES valstybių narių, skaičius:  0
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius:  3
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei :  ne
V.2.3)

Rangovo pavadinimas ir adresas

Akcinė bendrovė "Higėja"
133807283
Kaunas
LT

Rangovas yra MVĮ : taip
V.2.4)

Informacija apie sutarties/pirkimo dalies/koncesijos vertę (be PVM)

Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė:  177760.00  EUR

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)

Papildoma informacija

Ginčų nagrinėjimo tvarka yra nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje:
1. Tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui (išskyrus ieškinį dėl pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pripažinimo negaliojančia ar ieškinį dėl pirkimo sutarties nutraukimo pripažinimo nepagrįstu):
1) per 10 dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos, o jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, – per 15 dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos;
2) per 10 dienų nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtą sprendimą dienos, jeigu šiame įstatyme nėra reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2021-02-02

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?