CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Druskininkų savivaldybės administracija
188776264
Vilniaus al. 18, Druskininkai
Druskininkai
66119
LT
Asmuo ryšiams: Edita Davičikaitė, Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjo pavaduotoja
Telefonas: +370 31352866
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=577704
Daugiau informacijos galima gauti
kitu adresu: 
Druskininkų savivaldybės administracija
188776264
Vasario 16-osios g. 7
Druskininkai
66118
LT
Asmuo ryšiams: Laura Janauskaitė, Ūkio ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė
Telefonas: +370 31360744
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos agentūra ar tarnyba
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Susisiekimo komunikacijų paskirties Klonio gatvės (nuo PK 1+65,5 iki PK 3+91,6), Druskininkų sav., Druskininkų m., kapitalinio remonto darbai
Nuorodos numeris:  546256
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45233142  -  Kelių remonto darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

1) Pagal Techninį darbo projektą atliekami darbai:
-remontuojamame kelio ruože įrengiama asfalto dangos konstrukcija 5 m pločio važiuojamojoje kelio dalyje (visas dangos konstrukcijos storis 60 cm), remontuojamo ruožo ilgis 226 m;
-abiejose kelio pusėse įrengiami 2 m pločio šaligatviai (visas konstrukcijos storis 45 cm);
-įrengiamos nuovažos su betoninių trinkelių dangos konstrukcija (visas dangos konstrukcijos storis 60 cm);
-paviršinių nuotekų nuvedimui nuo kapitališkai remontuojamos gatvės dalies projektuojamas tik lietaus nuotekų surinkėjų pakeitimas ir pajungimas į esamus lietaus nuotekų tinklus d200;
2) baigęs darbus tiekėjas turės parengti ir perduoti Užsakovui geodezinę išpildomąją dokumentaciją, kadastrinių matavimų bylą ir patikrinti NT registre;
3) tiekėjas turės parengti deklaracijos projektą apie statybos užbaigimą, kuri atitiktų išpildomosios geodezinės nuotraukos ir kadastrinių matavimų duomenis ir perduoti ją Užsakovui.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45233142  -  Kelių remonto darbai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Klonio g. Druskininkai
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

1) Pagal Techninį darbo projektą atliekami darbai:
-remontuojamame kelio ruože įrengiama asfalto dangos konstrukcija 5 m pločio važiuojamojoje kelio dalyje (visas dangos konstrukcijos storis 60 cm), remontuojamo ruožo ilgis 226 m;
-abiejose kelio pusėse įrengiami 2 m pločio šaligatviai (visas konstrukcijos storis 45 cm);
-įrengiamos nuovažos su betoninių trinkelių dangos konstrukcija (visas dangos konstrukcijos storis 60 cm);
-paviršinių nuotekų nuvedimui nuo kapitališkai remontuojamos gatvės dalies projektuojamas tik lietaus nuotekų surinkėjų pakeitimas ir pajungimas į esamus lietaus nuotekų tinklus d200;
2) baigęs darbus tiekėjas turės parengti ir perduoti Užsakovui geodezinę išpildomąją dokumentaciją, kadastrinių matavimų bylą ir patikrinti NT registre;
3) tiekėjas turės parengti deklaracijos projektą apie statybos užbaigimą, kuri atitiktų išpildomosios geodezinės nuotraukos ir kadastrinių matavimų duomenis ir perduoti ją Užsakovui.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 8
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)

Papildoma informacija

Skelbimo II.2. 7 punkte Sutarties terminas nurodytas atsižvelgiant į abipusių įsipareigojimų įvykdymo terminą (darbų atlikimo terminas-5 mėnesiai, deklaracijos parengimas -1 mėnuo, Mokėjimo terminas-60 dienų).

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjas turi pateikti užpildytą pirkimo sąlygų priedą „Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“ pagal VPĮ 50 straipsnyje nustatytus reikalavimus, kuriame patvirtina, kad nėra pagrindo jo pašalinti iš pirkimo. EBVPD pildomas jį įkėlus į Europos Komisijos interneto svetainę http://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/ ir užpildžius bei atsisiuntus pateikiamas su pasiūlymu.
Perkančioji organizacija pirmiausia įvertins pasiūlymus, po to tikrins, ar nėra ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio dalyvio pašalinimo pagrindų, ar šio dalyvio kvalifikacija atitinka nustatytus reikalavimus.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Rangovas per 10 (dešimt) darbo dienų po Sutarties pasirašymo dienos turės pateikti pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą - Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruotos draudimo bendrovės laidavimo draudimą, kurio vertė –8 000,00 (aštuoni tūkstančiai) eurų. Jei Sutarties vykdymo laikotarpis yra pratęsiamas, atitinkamai turi būti pratęstas ir Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimas.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2021-05-25
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2021-07-30
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2021-05-25
Vietos laikas:  10:45
Vieta:  
Druskininkų savivaldybės administracijos 211 kab., Vasario 16-osiosg. 7, LT-66118 Druskininkai.
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 44 straipsnio 11 dalimi, tiekėjai nedalyvauja Komisijos posėdžiuose, kuriuose susipažįstama su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais, atliekamos pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūros.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)

Papildoma informacija

1.Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS).
2. Pasiūlymai turi būti pateikti tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Kauno apygardos teismas
A. Mickevičiaus g. 18
Kaunas
44312
LT
Telefonas: +370 37490941
Faksas: +370 37324164

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo VII skyrius
VI.5)

Paskelbimo data

2021-05-12

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?