CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Kauno kolegija
111965284
Pramonės pr. 20
Kaunas
50468
LT
Asmuo ryšiams: Sigrida Eimutė
Telefonas: +370 37751143
Faksas: +370 37751135
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://kaunokolegija.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=557578
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)

Pagrindinė veikla

Švietimas

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Parodomųjų bandymų įgyvendinimo paslaugos
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

77100000  -  Žemės ūkio paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Pirkimas vykdomas įgyvendinant iš Europos Sąjungos lėšų bendrai finansuojant projektus Nr. 14PA-KK-19-1-08731-PR001 „Sulčių gėrimų, išsaugančių biologiškai vertingus komponentus, gamybos ūkininkų ūkiuose skatinimas“, Nr. 14PA-KK-19-1-08732-PR001 „Inovatyvūs mėsos konservų gamybos būdai ūkyje“ ir Nr. 14PA-KK-19-1-08729-PR001 „Žemės ūkio produkcijos perdirbimo skatinimas gaminant saldainius-pastiles be pridėtinio cukraus“
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
Pasiūlymai gali būti teikiami dėl  visų pirkimo dalių
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Paslaugos reikalingos projekto „Sulčių gėrimų, išsaugančių biologiškai vertingus komponentus, gamybos ūkininkų ūkiuose skatinimas“ įgyvendinimui
Pirkimo dalies Nr.:  1
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

77100000  -  Žemės ūkio paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Pramonės pr. 20, Kaunas
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Pirkimas vykdomas įgyvendinant iš Europos Sąjungos lėšų bendrai finansuojant projektą Nr. 14PA-KK-19-1-08731-PR001 „Sulčių gėrimų, išsaugančių biologiškai vertingus komponentus, gamybos ūkininkų ūkiuose skatinimas“.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 19
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Pratęsus projekto įgyvendinimo laikotarpį šalių sutarimu paslaugų teikimo laikotarpis gali būti pratęstas ne ilgesniam kaip 36 mėnesių laikotarpiui, skaičiuojamam nuo sutarties įsigaliojimo dienos.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Europos Sąjungos lėšomis finansuojamas projektas Nr. 14PA-KK-19-1-08731-PR001 „Sulčių gėrimų, išsaugančių biologiškai vertingus komponentus, gamybos ūkininkų ūkiuose skatinimas“
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Paslaugos reikalingos projekto „Inovatyvūs mėsos konservų gamybos būdai ūkyje“ įgyvendinimui
Pirkimo dalies Nr.:  2
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

77100000  -  Žemės ūkio paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Pramonės pr. 20, Kaunas
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Pirkimas vykdomas įgyvendinant iš Europos Sąjungos lėšų bendrai finansuojamą projektą Nr. 14PA-KK-19-1-08732-PR001 „Inovatyvūs mėsos konservų gamybos būdai ūkyje“
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 19
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Pratęsus projekto įgyvendinimo laikotarpį šalių sutarimu paslaugų teikimo laikotarpis gali būti pratęstas ne ilgesniam kaip 36 mėnesių laikotarpiui, skaičiuojamam nuo sutarties įsigaliojimo dienos.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Projekto identifikacijos duomenys: Europos Sąjungos lėšomis bendrai finansuojamas projektas Nr. 14PA-KK-19-1-08732-PR001 „Inovatyvūs mėsos konservų gamybos būdai ūkyje“
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Paslaugos reikalingos projekto „Žemės ūkio produkcijos perdirbimo skatinimas gaminant saldainius – pastiles be pridėtinio cukraus“ įgyvendinimui
Pirkimo dalies Nr.:  3
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

77100000  -  Žemės ūkio paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Pramonės pr. 20, Kaunas
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Pirkimas vykdomas įgyvendinant iš Europos Sąjungos lėšų bendrai finansuojamą projektą Nr. 14PA-KK-19-1-08729-PR001 „Žemės ūkio produkcijos perdirbimo skatinimas gaminant saldainius-pastiles be pridėtinio cukraus“
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 19
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Pratęsus projekto įgyvendinimo laikotarpį šalių sutarimu paslaugų teikimo laikotarpis gali būti pratęstas ne ilgesniam kaip 36 mėnesių laikotarpiui, skaičiuojamam nuo sutarties įsigaliojimo dienos.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Projekto identifikacijos duomenys: Europos Sąjungos lėšomis bendrai finansuojamas projektas Nr. 14PA-KK-19-1-08729-PR001 „Žemės ūkio produkcijos perdirbimo skatinimas gaminant saldainius-pastiles be pridėtinio cukraus“

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjas turi pateikti užpildytą pirkimo sąlygų priedą „Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“ pagal VPĮ 50 straipsnyje nustatytus reikalavimus. Perkančioji organizacija, nustačiusi ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, prieš priimdama sprendimą dėl laimėjusio pasiūlymo, kreipiasi į dalyvį, kurio pasiūlymas gali būti pripažintas laimėjusiu, ir paprašo pateikti tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimo, kvalifikacijos reikalavimų atitiktį patvirtinančius dokumentus, nurodydama šių dokumentų pateikimo terminą.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

1. Sutarties tinkamas įvykdymas yra užtikrintas netesybomis 5 proc. bauda nuo Sutartyje numatytos Pradinės sutarties vertės.
2. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Perkančiajai organizacijai bus atlyginti nuostoliai, atsiradę Tiekėjui dėl jo kaltės pažeidus Sutartį. Jei kartu su paslaugomis bus pristatomos prekės, kurias gamina ne pats Tiekėjas, o gamintojas, Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą pirkimui ir vykdydamas Sutartį, atsako ir už dėl gamintojo kaltės atsiradusius šios Sutarties pažeidimus.
3. Jei Tiekėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų ar vykdo juos netinkamai, Perkančioji organizacija pareikalauja sumokėti 1 punkte numatyto procentinio dydžio baudą nuo neįvykdytos arba netinkamai įvykdytos Sutarties dalies vertės.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2021-02-10
Vietos laikas:  09:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2021-02-10
Vietos laikas:  09:45
Vieta:  
Kauno kolegija, Viešųjų pirkimų skyrius, 1-029 kabinetas, Pramonės pr. 20, Kaunas.
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje turi teisę dalyvauti viešuosius pirkimus kontroliuojančių institucijų atstovai. Tiekėjų atstovai vokų atplėšimo procedūroje nedalyvauja.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Kauno apygardos teismas
Kaunas
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Atsižvelgiant į VPĮ VII skyriuje numatytus terminus peržiūros procedūrų terminus.
VI.5)

Paskelbimo data

2021-01-07
VI.7)

Metinis pirkimų planas

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?