CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
188602370
A. Jakšto g. 4
Vilnius
01105
LT
Asmuo ryšiams: Sadonija Padarauskienė
Telefonas: +370 62032716
El. paštas: [email protected]
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.am.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=614968
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)

Pagrindinė veikla

Aplinka

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

NACIONALINIO ENERGETIKOS IR KLIMATO SRITIES VEIKSMŲ PLANO GALIMŲ PRIKLAUSOMYBĖS NUO IŠKASTINIO KURO MAŽINIMO PRIEMONIŲ VERTINIMO PASLAUGOS
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

73000000  -  Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos bei su jomis susijusios konsultacinės paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Pirkimo objektas – Nacionalinio energetikos ir klimato srities veiksmų plano (toliau - NEKSVP) galimų priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo priemonių vertinimo paslaugos. Rezultatas – atnaujintas NEKSVP šiltnamio efektą sukeliančių dujų dalies priemonių sąrašas, pagal penkių Lietuvos ekonominių sektorių (žemės ūkio ir miškininkystės, energetikos, pramonės, transporto ir atliekų / žiedinės ekonomikos) atstovų pasiūlymus ir ekspertų vertinimus, atitinkantis klimato tikslus (iki 2030 m.).
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 60500.00  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

73000000  -  Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos bei su jomis susijusios konsultacinės paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, A. Jakšto g. 4, 01105 Vilnius
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Pirkimo objektas – Nacionalinio energetikos ir klimato srities veiksmų plano galimų priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo priemonių vertinimo paslaugos, atitinkančios techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus. Paslaugų atlikimo terminas - 8 mėn. nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos. Pirkimo rezultatas - atnaujintas Nacionalinio energetikos ir klimato srities veiksmų plano šiltnamio efektą sukeliančių dujų dalies priemonių sąrašas, pagal penkių Lietuvos ekonominių sektorių (žemės ūkio ir miškininkystės, energetikos, pramonės, transporto ir atliekų / žiedinės ekonomikos) atstovų pasiūlymus ir ekspertų vertinimus, atitinkantis klimato tikslus (iki 2030 m.). Išsamesnė informacija pateikiama pirkimo dokumentuose.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 50000.00  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 9
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Ne ilgiau kaip 2 mėn.: 1. PO tiekėjui pateikiami nurodymai/pastabos turi įtakos paslaugų atlikimo terminui; 2. teisės aktų, turinčių įtakos pirkimo sutarties vykdymui, inter alia teisės aktų pakeitimas; 3. bet koks uždelsimas, kliūtys ar trukdymai sukelti tiekėjui kitų trečiųjų šalių ne dėl tiekėjo ne laiku ar netinkamai pagal pirkimo sutarties sąlygas ir tvarką suteiktų paslaugų.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)

Papildoma informacija

2.7) p. nurodytą 9 mėnesių sutarties trukmę įskaičiuota: 8 mėnesių paslaugų atlikimo terminas ir 30 d. atsiskaitymo už tinkamai ir laiku atliktas paslaugas laikotarpis.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Reikalaujama, kad tiekėjai pateiktų užpildytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD).
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Vykdytojui laiku neįvykdžius sutartinių įsipareigojimų, skaičiuojami delspinigiai 0,02 proc. nuo neįvykdytos paslaugų vertės už kiekvieną pavėluotą dieną. Jei apskaičiuoti delspinigiai viršija 5 proc. sutarties vertės, Užsakovas gali, prieš tai raštu įspėjęs Vykdytoją, išskaičiuoti delspinigių sumą iš Vykdytojui mokėtinų sumų arba reikalauti sumokėti baudą ir nutraukti sutartį. Užsakovui laiku neatsiskaičius už paslaugas, skaičiuojami delspinigiai – 0,02 proc. nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną. Sutartį nutraukus dėl Vykdytojo kaltės, jis privalo grąžinti avanso dalį, kuriai nebuvo suteikta paslaugų, ir sumokėti Užsakovui baudą. Užsakovas ne vėliau kaip per 30 d. po sutarties įsigaliojimo dienos sumoka Vykdytojui 30 proc. sutarties vertės dydžio avansą, išskaitomą iš galutinio mokėjimo. Už tinkamai ir laiku atliktas paslaugas Vykdytojui sumokama ne vėliau kaip per 30 d. po paslaugų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo pagal Vykdytojo pateiktą PVM sąskaitą faktūrą.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2022-01-11
Vietos laikas:  09:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2022-03-22
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2022-01-11
Vietos laikas:  09:45
Vieta:  
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, 103 kab., A. Jakšto g. 4, 01105 Vilnius, Lietuvos Respublika. Viešųjų pirkimų komisijos posėdis gali vykti nuotoliniu būdu.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Gedimino pr. 40/1
Vilnius
01502
LT
El. paštas: [email protected]

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje nustatyta tvarka.
VI.5)

Paskelbimo data

2021-12-30

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?