CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Kelmės rajono savivaldybės administracija
188768730
Vytauto Didžiojo g. 58
Kelmė
86143
LT
Asmuo ryšiams: Agnė Ralytė
Telefonas: +370 42769154
NUTS kodas:  LT026 -  Šiaulių apskritis
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.kelme.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=557783
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Keleivių vežimo autobusais vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais Kelmės rajone paslauga
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

60112000  -  Viešojo kelių transporto paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Pirkimo tikslas – parinkti vežėją, kuris teiks keleivių vežimo autobusais vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais Kelmės rajone paslaugas transporto priemonėmis, atitinkančiomis techninėje specifikacijoje (priedas Nr. 2) nurodytus reikalavimus ir pritaikytomis vežti keleivius rajono sąlygomis. Pirkimas skaidomas į dvi dalis. Tiekėjas gali pateikti pasiūlymus tiek vienai, tiek dviem pirkimo dalims. Kiekvienai pirkimo daliai bus sudaroma atskira pirkimo sutartis.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
Pasiūlymai gali būti teikiami dėl  visų pirkimo dalių
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Keleivių vežimo autobusais vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais Kelmės rajone paslauga
Pirkimo dalies Nr.:  1
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

60112000  -  Viešojo kelių transporto paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT026 -  Šiaulių apskritis
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Kelmės rajonas
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

I pirkimo dalies objektą sudarantys maršrutai ir tvarkaraščiai pritaikyti, kad patenkintų minimalius gyventojų poreikius bei užtikrintų moksleivių atvykimą į/iš mokyklų. Preliminarus 1 metų pravažiuotas atstumas – 405004,3 km. Skaičiavimai atlikti pagal 2021 metų kalendorių ir 2020-2021 mokslo metų ugdymo planą. Maršrutai pradėti ir baigti, dydis (nulinė rida) gali sudaryti ne daugiau negu 4 proc. Maršruto ridos, nurodytos Maršruto eismo tvarkaraštyje. Maršrutai ir tvarkaraščiai gali kisti (mažėti/didėti) atsižvelgiant į gyventojų bei mokyklų poreikius, bet ne daugiau nei 35 proc.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 60
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Keleivių vežimo autobusais vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais Kelmės rajone paslauga
Pirkimo dalies Nr.:  2
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

60112000  -  Viešojo kelių transporto paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT026 -  Šiaulių apskritis
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Kelmės rajonas
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

II pirkimo dalies objektą sudarantys maršrutai ir tvarkaraščiai pritaikyti, kad patenkintų minimalius gyventojų poreikius bei užtikrintų moksleivių atvykimą į/iš mokyklų. Preliminarus 1 metų pravažiuotas atstumas – 466424,5 km. Skaičiavimai atlikti pagal 2021 metų kalendorių ir 2020-2021 mokslo metų ugdymo planą. Maršrutai pradėti ir baigti, dydis (nulinė rida) gali sudaryti ne daugiau negu 4 proc. Maršruto ridos, nurodytos Maršruto eismo tvarkaraštyje. Maršrutai ir tvarkaraščiai gali kisti (mažėti/didėti) atsižvelgiant į gyventojų bei mokyklų poreikius, bet ne daugiau nei 35 proc.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 60
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti užpildytą pirkimo sąlygų 5 priedą „Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“ pagal VPĮ 50 straipsnyje nustatytus reikalavimus. EBVPD pildomas jį įkėlus į Europos Komisijos interneto svetainę https://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/ ir užpildžius bei atsisiuntus pateikiamas su pasiūlymu.
Turėti ir pateikti leidimus verstis Keleivių vežimu vietiniais reguliaraus susisiekimo maršrutais mieste ir priemiestyje.
Lietuvos Respublikoje registruotas tiekėjas pateikia: valstybės įmonės Registrų centro išduotą Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo kopiją ar kitus dokumentus, patvirtinančius tiekėjo teisę verstis (Keleivių vežimas vietiniais reguliaraus susisiekimo maršrutais mieste ir priemiestyje) veikla. Užsienio šalies tiekėjas - atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje tiekėjas registruotas) išduotas dokumentas ar priesaikos deklaracija, liudijanti tiekėjo teisę verstis (Keleivių vežimas vietiniais reguliaraus susisiekimo maršrutais mieste ir priemiestyje) veikla.
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Teikėjas per pastaruosius 3 metus arba per laiką nuo Teikėjo įregistravimo dienos (jeigu Teikėjas veiklą vykdė mažiau nei 3 metus) turi būti sėkmingai įvykdęs ir /ar vykdyti bent vieną keleivių vežimo paslaugų teikimo sutartį, kurios bendra vertė turi būti ne mažesnė kaip 300 000 Eur (be PVM). Jeigu Teikėjas teikia informaciją apie vykdomą sutartį, laikoma, kad jo patirtis atitinka keliamą reikalavimą, jei vykdomos sutarties įvykdyta dalis per 3 metus arba per laiką nuo Teikėjo įregistravimo dienos (jei Teikėjas vykdo veiklą mažiau nei 3 metus) ne mažesnė kaip 100 000 Eur (be PVM). Reikalavimai taikomi kiekvienai pirkimo daliai atskirai.
Per pastaruosius 3 metus arba per laiką nuo Teikėjo įregistravimo dienos (jeigu Teikėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) sėkmingai įvykdytų ir (ar) vykdomų sutarčių sąrašas, kuriame nurodomas sutarties pavadinimas, sutarties vykdymo pradžia ir pabaiga (jeigu sutartis baigta vykdyti), sutarties ar sutarties dalies (jei teikiama informacija apie sutartį, pradėtą vykdyti anksčiau nei per paskutinius 3 metus, arba apie dar tebevykdomą sutartį) vertė, užsakovo identifikavimo duomenys. (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija). Užsakovų atsiliepimai apie tai, kad paslaugos buvo suteiktos arba teikiamos tinkamai. Atsiliepime turi būti nurodytas paslaugų pavadinimas, apibūdinimas, suteiktų paslaugų vertė, sutarties vykdymo pradžios ir pabaigos datos ir vieta, ar jos buvo/yra tinkamai suteiktos.
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Vežėjas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo turi pateikti Užsakovui tinkamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą (toliau – Užtikrinimas) (esminė Sutarties sąlyga). Sutarties įvykdymas gali būti užtikrintas vienu iš žemiau nurodytų būdų:
Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito įstaigos besąlygine garantija. Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruotos draudimo bendrovės besąlyginiu laidavimo draudimu. Kartu turi būti pateiktas laidavimo draudimo polisas bei dokumentas, patvirtinantis, kad draudimo bendrovei yra apmokėta už laidavimo draudimą;
užstatu, kuris pervedamas į Kelmės rajono savivaldybės administracijos sąskaitą Nr. LT444010043800030074, esančią AB bankas DnB, banko kodas 40100.
Sutarties užtikrinimo suma yra 20 000,00 Eur (dvidešimt tūkstančių eurų).

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2021-02-17
Vietos laikas:  10:15
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2021-02-17
Vietos laikas:  11:00
Vieta:  
Kelmės rajono savivaldybės administracija Viešųjų pirkimų poskyris, 109 kab., Vytauto Didžiojo g. 58, Kelmė
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Tiekėjai ar jų įgalioti atstovai nedalyvauja vokų atplėšimo procedūroje

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Šiaulių apygardos teismas
Dvaro g. 83
Šiauliai
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Pagal LR VPĮ VII skyriaus nuostatas
VI.5)

Paskelbimo data

2021-01-12

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?