CVPP

Skelbimas apie projekto konkursą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas ir adresai

VšĮ Lietuvos inovacijų centras
110066875
Moksliningų g. 6a
Vilnius
LT-08412
LT
Asmuo ryšiams: Vitalija Kolisova
Telefonas: +370 52356116
El. paštas: v.kolisova@lic.lt
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.lic.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=594926
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Mokslo ir studijų institucijų kuriamų žinių panaudojimo stebėsenos ir atvaizdavimo įrankio sukūrimo paslaugos
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

72260000  -  Su programine įranga susijusios paslaugos
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

72260000  -  Su programine įranga susijusios paslaugos
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Siekiant surasti naujus būdus, kaip būtų galima paskatinti bendradarbiavimą tarp mokslo ir verslo bei parengti/atnaujinti paramos priemones, pirmiausiai yra itin svarbu gebėti įvertinti mokslo ir verslo bendradarbiavimo poveikį bei suprasti, kokios mokslo žinios yra panaudojamos skirtinguose ekonomikos sektoriuose ir koks yra panaudojimo mastas. Šiuo metu nėra aišku, kaip ir kokios skirtingų mokslo institucijų kuriamos žinios yra naudojamos, kokie ekonomikos sektoriai yra imliausi šioms žinioms, kam yra kuriama didžiausia pridėtinė vertė ir pan. Atsižvelgiant į įvardintą problematiką, Perkančioji organizacija siekia įsigyti dirbtiniu intelektu paremtą įrankį, kuris padėtų detaliau analizuoti Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kuriamas žinias bei jų naudą skirtingiems ekonomikos sektoriams. Perkamas įrankis turės gebėti kaupti įvairius duomenis apie Lietuvoje veikiančių mokslo ir studijų institucijų kuriamas žinias. Sukauptą informaciją įrankis turėtų sugebėti apdoroti pritaikant dirbtinio intelekto sprendimus ir susieti su ekonomikos sektoriais, kurie sukurtas žinias gali panaudoti. Sukurtas sąsajas tarp mokslo ir studijų institucijų kuriamų žinių ir ekonomikos sektorių įrankis turėtų atvaizduoti pasitelkiant inovatyvius ir interaktyvius vizualizavimo būdus.
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.1)

Informacija apie tam tikrą profesiją

Dalyvauti gali tik tam tikros profesijos asmenys: ne

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.2)

Konkurso tipas

Atviras konkursas
IV.1.9)

Projektų vertinimo kriterijai

Kaina (30)
Problemos suvokimas (14)
Sąsajų tarp mokslo ir studijų institucijų kuriamų žinių bei jų panaudojimo skirtinguose ekonominiuose sektoriuose kokybė ir kiekybė (14)
Įrankio plėtros galimybės (14)
Įrankio sukurtų sąsajų atvaizdavimas (21)
Vartotojo sąsaja (7)
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Projektų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2021-09-13
Vietos laikas:  23:59
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti parengti projektai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.3)

Apdovanojimai ir vertinimo komisija

IV.3.1)

Informacija apie prizą (-us)

Bus skiriamas (-i) prizas (-ai): taip
Skiriamo (-ų) prizo (-ų) skaičius ir vertė:  Premijų prizinis fondas siekia 19 800,00 eurų. Premijos yra skiriamos pirmąją, antrąją ir trečiąją vietą projektų eilėje užėmusiems dalyviams. Pirmąją vietą projektų eilėje užėmusiam dalyviui skiriama 50 proc. premijų prizinio fondo premija, antrąją vietą projektų eilėje užėmusiam dalyviui skiriama 30 proc. premijų prizinio fondo premija, trečiąją vietą projektų eilėje užėmusiam dalyviui skiriama 20 proc. premijų prizinio fondo eurų premija.
Perkančioji organizacija gali ir neskirti antros bei trečios vietos laimėtojų, jeigu mano, kad pateikti projektai atitinka formalius reikalavimus, tačiau, atsižvelgiant į projekto konkurso dokumentuose nurodytus tikslus, Perkančiajai organizacijai yra nepriimtini, arba jei gautų tik vieną arba du pasiūlymus. Tokiu atveju:
1) jei Perkančioji organizacija skirtų tik dvi prizines vietas, pirmąją vietą projektų eilėje užėmusiam dalyviui skiriama 60 proc. premijų prizinio fondo premija, o antrąją vietą projektų eilėje užėmusiam dalyviui skiriama 40 proc. premijų prizinio fondo premija.
2) jei Perkančioji organizacija skirtų tik vieną prizinę vietą, pirmąją vietą projektų eilėje užėmusiam dalyviui skiriama 100 proc. premijų prizinio fondo premija.
IV.3.3)

Paskesnės sutartys

Pasibaigus konkursui bus sudaryta viešojo paslaugų pirkimo sutartis su konkurso laimėtoju ar vienu iš laimėtojų:  taip
IV.3.4)

Vertinimo komisijos sprendimas

Vertinimo komisijos sprendimas yra privalomas perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui:  taip

VI dalis: Papildoma informacija

VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2021-08-30

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?