CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
191717258
A. Vivulskio g. 13
Vilnius
03162
LT
Asmuo ryšiams: Diana Gigevičiūtė
Telefonas: +370 65882275
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.sppd.lt/lt/

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=560939
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)

Pagrindinė veikla

Socialinė apsauga

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

GRĮŽUSIŲ NUOLAT GYVENTI Į LIETUVĄ POLITINIŲ KALINIŲ, TREMTINIŲ BEI JŲ ŠEIMŲ NARIŲ LIETUVIŲ KALBOS MOKYMO PASLAUGOS
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

80580000  -  Kalbų kursai
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Pirkimo tikslas – užtikrinti grįžusiems nuolat gyventi į Lietuvą politiniams kaliniams, tremtiniams bei jų šeimų nariams, kalbantiems rusų kalba, galimybę mokytis lietuvių kalbos, kaip tai nurodyta Valstybės paramos persikėlimui ir socialinei integracijai priemonių teikimo grįžtantiems į Lietuvą nuolat gyventi politiniams kaliniams ir tremtiniams bei jų šeimų nariams tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2002 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. 151 „Dėl Valstybės paramos persikėlimui ir socialinei integracijai priemonių teikimo grįžtantiems į Lietuvą nuolat gyventi politiniams kaliniams ir tremtiniams bei jų šeimų nariams tvarkos aprašo patvirtinimo (toliau - Aprašas), 8 punkte. Pirkimo objektas – Grįžusių nuolat gyventi į Lietuvą politinių kalinių, tremtinių bei jų šeimų narių lietuvių kalbos mokymo kursų organizavimo paslaugos, teikiamos vadovaujantis Aprašo 8 punkte nustatyta tvarka.
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 20661.16  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

80580000  -  Kalbų kursai
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Tiekėjas turės suteikti Techninės specifikacijos 5.1 papunktyje nurodytas kokybiškas lietuvių kalbos mokymų Paslaugas, parinkti kompetentingus, kvalifikuotus, atitinkamą lietuvių kalbos mokymo patirtį turinčius mokytojus ir (arba) lektorius Paslaugoms teikti ir užtikrinti jų dalyvavimą teikiant Paslaugas. Bendra preliminari lietuvių kabos mokymo kursų organizavimo trukmė Paslaugų teikimo laikotarpiu, iki Techninės specifikacijos 3 punkte nustatytos datos – 1 080 (vienas tūkstantis aštuoniasdešimt) akademinių valandų.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 20661.16  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 9
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas: Tiekėjas, visi tiekėjų grupės nariai bei ūkio subjektai, kurių kvalifikacija ar pajėgumais (jei taikoma) tiekėjas remiasi, pateikia užpildytą ir pasirašytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (aktualią redakciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nurodytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnyje) pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 50 straipsnyje nustatytus reikalavimus.
III.1.2).
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Paslaugos turi būti suteiktos iki 2021 m. gruodžio 6 d. Teikėjas, nesuteikęs paslaugų Sutartyje nustatytais terminais, moka Užsakovui už kiekvieną pavėluotą dieną 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo laiku nesuteiktų Paslaugų vertės. Neužtikrinus lėšų pervedimo Teikėjui Sutarties nustatyta tvarka ir terminais, Teikėjas turi teisę skaičiuoti Užsakovui 0,02 proc. delspinigių nuo Sutarties sumos už kiekvieną uždelstą dieną, kurią neįvykdomi įsipareigojimai, bet ne daugiau nei Sutarties suma.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2021-02-23
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2021-02-23
Vietos laikas:  10:45

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Gedimino pr. 40,
Vilnius
01501
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2021-02-08

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?