CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Viešoji įstaiga Jurbarko ligoninė
158314921
Vydūno g., 56
Jurbarkas
LT-74212
LT
Asmuo ryšiams: Rasa Daunienė
Telefonas: +370 44772280
Faksas: +370 44771850
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=565002
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)

Pagrindinė veikla

Sveikata

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Medicininės įrangos pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

33195000  -  Ligonių stebėsenos sistema
II.1.3)

Sutarties tipas

Prekės
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Pirkimas skaidomas į 3 pirkimo dalis: pirma pirkimo dalis – moduliniai paciento monitoriai (4 vnt.) (Moduliniai paciento monitoriai suderinami su skyriuje esančia Mindray CMS sistema) įsigijimas, pristatymas, instaliavimas/įdiegimas, paleidimas, personalo apmokymas. antra pirkimo dalis – Dirbtinės plaučių ventiliacijos (DPV) aparatą (1 vnt.)( DPV aparatas jungiasi su skyriuje esančia Mindray CMS centrine monitoravimo stotimi) įsigijimas, pristatymas, instaliavimas/įdiegimas, paleidimas, personalo apmokymas. Trečia pirkimo dalis - video laringoskopų komplektas (1 vnt.), įsigijimas, pristatymas, instaliavimas/įdiegimas, paleidimas, personalo apmokymas.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
Pasiūlymai gali būti teikiami dėl  visų pirkimo dalių
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Moduliniai paciento monitoriai
Pirkimo dalies Nr.:  1
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

33195000  -  Ligonių stebėsenos sistema
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Pirkimas skaidomas į 3 pirkimo dalis: pirma pirkimo dalis – moduliniai paciento monitoriai (4 vnt.) (Moduliniai paciento monitoriai suderinami su skyriuje esančia Mindray CMS sistema) įsigijimas, pristatymas, instaliavimas/įdiegimas, paleidimas, personalo apmokymas. antra pirkimo dalis – Dirbtinės plaučių ventiliacijos (DPV) aparatą (1 vnt.)( DPV aparatas jungiasi su skyriuje esančia Mindray CMS centrine monitoravimo stotimi) įsigijimas, pristatymas, instaliavimas/įdiegimas, paleidimas, personalo apmokymas. Trečia pirkimo dalis - video laringoskopų komplektas (1 vnt.), įsigijimas, pristatymas, instaliavimas/įdiegimas, paleidimas, personalo apmokymas.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 2
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Dirbtinės plaučių ventiliacijos (DPV) aparatą
Pirkimo dalies Nr.:  2
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

33195000  -  Ligonių stebėsenos sistema
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Pirkimas skaidomas į 3 pirkimo dalis: pirma pirkimo dalis – moduliniai paciento monitoriai (4 vnt.) (Moduliniai paciento monitoriai suderinami su skyriuje esančia Mindray CMS sistema) įsigijimas, pristatymas, instaliavimas/įdiegimas, paleidimas, personalo apmokymas. antra pirkimo dalis – Dirbtinės plaučių ventiliacijos (DPV) aparatą (1 vnt.)( DPV aparatas jungiasi su skyriuje esančia Mindray CMS centrine monitoravimo stotimi) įsigijimas, pristatymas, instaliavimas/įdiegimas, paleidimas, personalo apmokymas. Trečia pirkimo dalis - video laringoskopų komplektas (1 vnt.), įsigijimas, pristatymas, instaliavimas/įdiegimas, paleidimas, personalo apmokymas.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 2
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

video laringoskopų komplektas
Pirkimo dalies Nr.:  3
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

33195000  -  Ligonių stebėsenos sistema
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Pirkimas skaidomas į 3 pirkimo dalis: pirma pirkimo dalis – moduliniai paciento monitoriai (4 vnt.) (Moduliniai paciento monitoriai suderinami su skyriuje esančia Mindray CMS sistema) įsigijimas, pristatymas, instaliavimas/įdiegimas, paleidimas, personalo apmokymas. antra pirkimo dalis – Dirbtinės plaučių ventiliacijos (DPV) aparatą (1 vnt.)( DPV aparatas jungiasi su skyriuje esančia Mindray CMS centrine monitoravimo stotimi) įsigijimas, pristatymas, instaliavimas/įdiegimas, paleidimas, personalo apmokymas. Trečia pirkimo dalis - video laringoskopų komplektas (1 vnt.), įsigijimas, pristatymas, instaliavimas/įdiegimas, paleidimas, personalo apmokymas.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 2
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas užpildytas ir pasirašytas EBVPD (4priedas). Jeigu bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį, tiekėjas su pasiūlymu privalo pateikti EBVPD už kiekvieną ūkio subjektų grupės narį atskirai. Jeigu tiekėjas pasiūlyme nurodė, kad numato pasitelkti subtiekėjus ar kitus ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, tiekėjas su pasiūlymu privalo pateikti šių subjektų EBVPD.
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Jei Tiekėjas dėl savo kaltės nepristato ir neparuošia Prekių eksploatavimui nustatytu terminu, Pirkėjas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo būdų pradėti skaičiuoti 0,05 % dydžio delspinigius nuo laiku nepristatytų/nesumontuotų Prekių kainos už kiekvieną termino praleidimo dieną, neviršijant bendros Sutarties kainos.
Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais, Tiekėjo pareikalavimu Pirkėjas privalo sumokėti Tiekėjui už kiekvieną uždelstą dieną, 0,05 %, delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos.
Jei apskaičiuoti delspinigiai viršija 10% bendros Sutarties kainos, Pirkėjas gali, prieš tai raštu įspėjęs Tiekėją nutraukti Sutartį.
III.2.3)

Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2021-03-16
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2021-03-16
Vietos laikas:  10:45

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Kauno apygardos administracinis teismas
A. Mickevičiaus g. 8A
Kaunas
44312
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2021-03-03
VI.7)

Metinis pirkimų planas

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?