CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Druskininkų savivaldybės administracija
188776264
Vilniaus al. 18, Druskininkai
Druskininkai
66119
LT
Asmuo ryšiams: Edita Davičikaitė, Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjo pavaduotoja
Telefonas: +370 31352866
Faksas: +370 31355376
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=566268
Daugiau informacijos galima gauti
kitu adresu: 
Druskininkų savivaldybės administracija
188776264
Vasario 16-osios g. 7
Druskininkai
66119
LT
Asmuo ryšiams: Laima Bučionytė -Carlsson, Ūkio ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė
Telefonas: +370 31352242
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Bešeimininkių ir bepriežiūrių gyvūnų gaudymo, surinkimo, karantinavimo, eutanazijos, pristatymo utilizuoti, laikinos globos ir visuomenės švietimo Druskininkų savivaldybės teritorijoje paslaugos
Nuorodos numeris:  535637
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

85200000  -  Veterinarijos paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Bešeimininkių ir bepriežiūrių gyvūnų gaudymo, surinkimo, karantinavimo, eutanazijos, pristatymo utilizuoti, laikinos globos ir visuomenės švietimo Druskininkų savivaldybės teritorijoje paslaugų pirkimo savybės ir apimtys pateiktos techninėje specifikacijoje, pirkimo dokumentų 2 priede. Paslaugos apima: 1) bešeimininkių ir bepriežiūrių gyvūnų gaudymą; 2) gaišenų (smulkių laukinių gyvūnų) surinkimą; 3) gaišenų utilizavimą (nugaišusių ar po eutanazijos bešeimininkių gyvūnų pristatymą ir pridavimą į utilizavimo įmonę); 4) kačių ir šunų karantinavimą, maitinimą ir laikymą; 5) vakcinaciją; 6) gyvūno eutanaziją; 7) gyvūno įskiepijimą (ženklinimą) mikroschema; 8) gyvūno sterilizavimą/ kastravimą; 9) lankstinukų (A5 formatas) parengimą, spausdinimą, išdalinimą.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

85200000  -  Veterinarijos paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Druskininkų savivaldybės teritorija
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Bešeimininkių ir bepriežiūrių gyvūnų gaudymo, surinkimo, karantinavimo, eutanazijos, pristatymo utilizuoti, laikinos globos ir visuomenės švietimo Druskininkų savivaldybės teritorijoje paslaugų pirkimo savybės ir apimtys pateiktos techninėje specifikacijoje, pirkimo dokumentų 2 priede. Paslaugos apima: 1) bešeimininkių ir bepriežiūrių gyvūnų gaudymą; 2) gaišenų (smulkių laukinių gyvūnų) surinkimą; 3) gaišenų utilizavimą (nugaišusių ar po eutanazijos bešeimininkių gyvūnų pristatymą ir pridavimą į utilizavimo įmonę); 4) kačių ir šunų karantinavimą, maitinimą ir laikymą; 5) vakcinaciją; 6) gyvūno eutanaziją; 7) gyvūno įskiepijimą (ženklinimą) mikroschema; 8) gyvūno sterilizavimą/ kastravimą; 9) lankstinukų (A5 formatas) parengimą, spausdinimą, išdalinimą.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 36
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)

Papildoma informacija

Skelbimo II.2. 7 punkte Sutarties terminas nurodytas atsižvelgiant į abipusių įsipareigojimų įvykdymo terminą (paslaugų teikimo terminas-35 mėnesiai, mokėjimo terminas-30 dienų).

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjas turi pateikti užpildytą pirkimo sąlygų priedą „Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“ pagal VPĮ 50 straipsnyje nustatytus reikalavimus, kuriame patvirtina, kad nėra pagrindo jo pašalinti iš pirkimo. EBVPD pildomas jį įkėlus į Europos Komisijos interneto svetainę http://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/ ir užpildžius bei atsisiuntus pateikiamas su pasiūlymu.
Perkančioji organizacija pirmiausia įvertins pasiūlymus, po to tikrins, ar nėra ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio dalyvio pašalinimo pagrindų, ar šio dalyvio kvalifikacija atitinka nustatytus reikalavimus.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

1. Paslaugos tiekėjas, nesilaikęs Sutarties 1 priedo (Techninės specifikacijos) 2.1-2.4, 2.7, 2.10-2.11, 3.2-3.4, 3.7-3.8, 4.1-4.5, 4.7-4.10, 5.2-5.4, 6.1-6.2 punktuose nurodytų reikalavimų, įsipareigoja sumokėti Užsakovui 100,00 Eur (vieno šimto eurų) dydžio baudą už kiekvieną tokį pažeidimo atvejį, kuri bus išskaičiuota iš Paslaugos tiekėjui pagal šią Sutartį mokėtinų sumų (be PVM). Apie atliktą įskaitymą Užsakovas raštu informuoja Rangovą.
2. Paslaugos tiekėjas, nesilaikęs kituose Sutarties 1 priedo (Techninės specifikacijos) punktuose nurodytų reikalavimų, įsipareigoja sumokėti Užsakovui 30,00 Eur (trisdešimties eurų) dydžio baudą už kiekvieną tokį pažeidimo atvejį, kuri bus išskaičiuota iš Paslaugos tiekėjui pagal šią Sutartį mokėtinų sumų (be PVM). Apie atliktą įskaitymą Užsakovas raštu informuoja Rangovą.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2021-04-09
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2021-06-30
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2021-04-09
Vietos laikas:  10:45
Vieta:  
Druskininkų savivaldybės administracijos 219 kab., Vasario 16-osiosg. 7, LT-66118 Druskininkai.
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 44 straipsnio 11 dalimi, tiekėjai nedalyvauja Komisijos posėdžiuose, kuriuose susipažįstama su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais, atliekamos pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūros.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)

Papildoma informacija

1.Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS).
2. Pasiūlymai turi būti pateikti tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Kauno apygardos teismas
A. Mickevičiaus g. 18
Kaunas
44312
LT
Telefonas: +370 37490941
Faksas: +370 37324164

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo VII skyrius
VI.5)

Paskelbimo data

2021-03-25

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?