CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Kauno miesto savivaldybės administracija
188764867
Laisvės al. 96
Kaunas
44251
LT
Asmuo ryšiams: Asta Vilutytė
Telefonas: +370 37423285
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.kaunas.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=597896
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Kauno miesto savivaldybės nuosavybės ir patikėjimo teise valdomų pastatų (ikimokyklinio ugdymo įstaigų) vidaus patalpų remonto darbų pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45453100  -  Atnaujinimo darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Perkami Kauno miesto savivaldybės nuosavybės ir patikėjimo teise valdomų ikimokyklinio ugdymo įstaigų pastatų vidaus patalpų remonto darbai (toliau - Darbai). Perkančioji organizacija numato sudaryti preliminariąją Darbų pirkimo sutartį, kurios pagrindu, konkurso sąlygų 8 priede nurodytos įstaigos sudarys pagrindines sutartis dėl Darbų pirkimo.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45453100  -  Atnaujinimo darbai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Kauno miestas
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Perkami Kauno miesto savivaldybės nuosavybės ir patikėjimo teise valdomų ikimokyklinio ugdymo įstaigų pastatų vidaus patalpų remonto darbai (toliau – Darbai). Perkančioji organizacija numato sudaryti preliminariąją Darbų pirkimo sutartį, kurios pagrindu, konkurso sąlygų 8 priede nurodytos įstaigos (toliau – Vartotojai) (Preliminariosios sutarties galiojimo metu, esant poreikiui, šis sąrašas šalių susitarimu gali būti papildomas, tikslinamas), sudarys pagrindines sutartis dėl Darbų pirkimo.
Perkančioji organizacija, vykdydama viešąjį pirkimą, numato sudaryti preliminariąją Darbų pirkimo sutartį (toliau – preliminarioji sutartis), su 5 (arba mažiau nei su 5, jeigu konkursą laimėjusiais tiekėjais pripažįstami mažiau nei 5), tiekėjais, kurios pagrindu su šią sutartį sudariusiais tiekėjais bus sudaromos pagrindinės Darbų pirkimo sutartys. Preliminarioji sutartis bus vykdoma iš dalies atnaujinant tiekėjų varžymąsi. Vartotojai pagrindines sutartis su tiekėjais sudarys vykdant neatnaujintą tiekėjų varžymąsi pagal preliminariosios sutarties VII skyrių ir / ar vykdant atnaujintą tiekėjų varžymąsi pagal preliminariosios sutarties VIII skyrių (konkurso sąlygų 4 priedas). Konkrečius reikalavimus ir techninę dokumentaciją (darbų apibūdinimas, jų kiekiai, darbų vietos planai ir pan.) konkrečiai pagrindinei sutarčiai Vartotojas pateiks pagal poreikį, atnaujindamas tiekėjų varžymąsi ir kviesdamas visus preliminariąją sutartį sudariusius tiekėjus pateikti pasiūlymus atnaujintam varžymuisi arba pagrindines sutartis sudarant neatnaujinant tiekėjų varžymosi.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 12
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Preliminarioji sutartis galioja 12 mėnesių ir Šalių rašytiniu susitarimu gali būti pratęsiama, bet ne ilgiau kaip dar 24 mėnesiams. Bendras preliminariosios sutarties galiojimo terminas neturi viršyti 36 mėnesių.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: taip
Pasirinkimo galimybių aprašymas:
Galimybė pratęsti pirkimo sutartį tokiomis pačiomis sąlygomis.
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Pirkimo vykdytojas reikalauja, kad tiekėjai pateiktų Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio nuostatomis.
Tiekėjas (taip pat visi tiekėjų grupės nariai, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė) ir ūkio subjektai, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas, turi atitikti reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo. Detalūs kvalifikaciniai reikalavimai nurodyti konkurso sąlygose.
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Už tinkamai, faktiškai, kokybiškai ir laiku atliktus remonto darbus atsiskaitoma per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos. Preliminariosios sutarties ir pagrindinės sutarties įvykdymas užtikrinamas delspinigiais ir baudomis. Visos sutarčių vykdymo sąlygos nurodytos preliminariosios sutarties ir pagrindinės sutarties projektuose.
III.2.3)

Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.3)

Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą

Viešasis pirkimas susijęs su preliminariosios sutarties sudarymu
Preliminarioji sutartis su keliais veiklos vykdytojais
Numatomas didžiausias preliminariosios sutarties dalyvių skaičius:  5
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2021-10-27
Vietos laikas:  11:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2022-02-27
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2021-10-27
Vietos laikas:  11:45
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Vokų atplėšimo procedūroje tiekėjai ar jų įgalioti asmenys nedalyvauja.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Kauno apygardos teismas
A. Mickevičiaus g. 18
Kaunas
44312
LT
Telefonas: +370 37490941
Faksas: +370 37324164

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Peržiūros procedūra nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje.
VI.5)

Paskelbimo data

2021-09-16

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?