CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
188602370
A. Jakšto g. 4
Vilnius
01105
LT
Asmuo ryšiams: Raminta Vielavičienė
Telefonas: +370 64558336
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.am.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=584431
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)

Pagrindinė veikla

Aplinka

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Reklamos kampanijos planavimo ir įgyvendinimo paslaugos
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

79341000  -  Reklamos paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Reklamos kampanijos planavimo ir įgyvendinimo paslaugos
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 128099.17  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

79341000  -  Reklamos paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
LR aplinkos ministerija, A. Jakšto g. 4, Vilnius
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

1. Paslaugos bus perkamos pagal poreikį (faktą). Iš viso paslaugų (bendrai) bus perkama už ne didesnę kaip 150 000,00 (vienas šimtas penkiasdešimt tūkstančių eurų, 00 ct) Eur su PVM sumą (maksimali bendra paslaugų pirkimo sutarties vertė). Perkančioji organizacija neprivalo įsigyti paslaugų už maksimalią bendrą pirkimo sutarties vertę.
2. Informavimo per televiziją ir radiją paslaugos bus perkamos tiekėjo pasiūlymo (konkurso sąlygų 5 priedo) 1 ir 2 lentelėse nurodytais įkainiais Eur su PVM;
3. Kokybinis ir kiekybinis tikslinės auditorijos nuomonės tyrimas bei media plano parengimas ir jo įgyvendinimo priežiūra bus perkami tiekėjo pasiūlymo (konkurso sąlygų 5 priedo) atitinkamai 3 ir 4 lentelėse nurodytomis kainomis Eur su PVM.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 128099.17  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Pradžia: 2021-08-30  /  Pabaiga: 2022-01-12
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Pirkimas vykdomas įgyvendinant projektą „Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija – Informavimas apie veiksmų programą” (Nr. 12.0.1-CPVA-V-202-01-0011).
II.2.14)

Papildoma informacija

1. Skelbimo II.2.7) p. nurodyta sutarties pradžia yra orientacinė.
2. Į skelbimo II.2.7) p. nurodytą sutarties trukmę įskaičiuotas paslaugų teikimo terminas (iki 2021-12-13) ir atsiskaitymo už suteiktas paslaugas terminas (30 d.).

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Pateikiamas Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

1. Vykdytojui laiku neįvykdžius sutartyje nurodytų įsipareigojimų, skaičiuojami delspinigiai – 0,02 procento nuo neįvykdytos paslaugų vertės už kiekvieną pavėluotą dieną. Jei apskaičiuoti delspinigiai viršija 5 (penkis) procentus sutarties vertės, Užsakovas gali, prieš tai raštu įspėjęs Vykdytoją ne vėliau kaip prieš 3 (tris) darbo dienas, išskaičiuoti delspinigių sumą iš Vykdytojui mokėtinų sumų arba reikalauti sumokėti baudą ir nutraukti sutartį.
2. Nutraukus sutartį dėl Vykdytojo kaltės, Vykdytojas privalo sumokėti Užsakovui 10 (dešimt) proc. sutarties vertės dydžio baudą, kurios sumokėjimas neatleidžia Vykdytojo nuo pareigos atlyginti visus Užsakovo patirtus nuostolius.
3. Užsakovui laiku neatsiskaičius už atliktas paslaugas, skaičiuojami delspinigiai – 0,02 (dvi šimtosios) procento nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2021-07-01
Vietos laikas:  09:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2021-09-29
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2021-07-01
Vietos laikas:  09:45
Vieta:  
LR aplinkos ministerija, A. Jakšto g. 4, Vilnius
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Susipažinimo su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais procedūroje tiekėjai arba jų atstovai nedalyvauja.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Gedimino pr. 40/1
Vilnius
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Nurodyta konkurso sąlygose.
VI.5)

Paskelbimo data

2021-06-18

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?