CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija
132340880
Pramonės pr. 11 A
Kaunas
51327
LT
Asmuo ryšiams: Violeta Gembicka
Telefonas: +370 67846257
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.vivmu.lt/lt/

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=576475
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)

Pagrindinė veikla

Kita veikla:  Miškininkystė

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

VĮ Valstybinių miškų urėdijos Panevėžio regioninio padalinio Pašilių stumbryno rekonstravimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45000000  -  Statybos darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Planuojama atlikti rekonstravimo darbus: Administracinis pastatas (unik. Nr.6697-2021-6014), pastato bendras plotas m2 47, pastato tūris m3 221; Tvora (unik. Nr.4400-2436-5704); paprastasis remontas: Sandėlio pastato (unik. Nr.6697-2021-6025), pastato bendras plotas m2 381,62, pastato tūris m3 2765; Automobilių stovėjimo aikštelė (unik. Nr. 4400-2436-5748); nugriauti kiemo statinį silosinę (unik. Nr. 6697-2021-6114) bei atlikti kitus statybos darbus ir su jais susijusias paslaugas pagal parengtą techninį projektą “Administravimo paskirties pastato1 B1p, sandėliavimo paskirties pastato 2F1bž, kitų inžinerinių statinių, Girelės VS 1, Ramygalos sen., Panevėžio raj. sav. rekonstravimo projektas“ Nr. 150/2019 .
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

71300000  -  Inžinerijos paslaugos
71500000  -  Su statyba susijusios paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Lietuva
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Planuojama atlikti rekonstravimo darbus: Administracinis pastatas (unik. Nr.6697-2021-6014), pastato bendras plotas m2 47, pastato tūris m3 221; Tvora (unik. Nr.4400-2436-5704); paprastasis remontas: Sandėlio pastato (unik. Nr.6697-2021-6025), pastato bendras plotas m2 381,62, pastato tūris m3 2765; Automobilių stovėjimo aikštelė (unik. Nr. 4400-2436-5748); nugriauti kiemo statinį silosinę (unik. Nr. 6697-2021-6114) bei atlikti kitus statybos darbus ir su jais susijusias paslaugas pagal parengtą techninį projektą “Administravimo paskirties pastato1 B1p, sandėliavimo paskirties pastato 2F1bž, kitų inžinerinių statinių, Girelės VS 1, Ramygalos sen., Panevėžio raj. sav. rekonstravimo projektas“ Nr. 150/2019 .
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 15
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Finansuojama ES lėšomis 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-V-018 priemonės „Biologinės įvairovės apsauga“ projekto “Stumbrų apsaugos priemonių įgyvendinimas” Nr. 05.5.1-APVA-V-018-01-0006 lėšomis, veiklai: “Pašilių stumbryno rekonstrukcija.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas: Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas: Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas: Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas: Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas: Tiekėjas, deklaruodamas, kad atitinka reikalavimus tiekėjų kvalifikacija, teikiant paraišką turi pateikti užpildytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau – EBVPD) pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 50 str. nustatytus reikalavimus. EBVPD gali būti pildomas svetainėje http://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/ , užpildžius atsisiunčiamas iš tos svetainės ir pateikiamas kartu su pasiūlymu. Forma pildymui pateikiama CVP IS kaip pirkimo sąlygų priedas (espd-request).
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Sutarties įvykdymo užtikrinimas: 10 % Sutarties kainos su PVM.
Jei Rangovas vėluoja atlikti Darbus ar jų dalį, etapą pagal Grafiką, nuo sekančios dienos pradedami skaičiuoti 0,1 proc. dydžio delspinigiai nuo neatliktų Darbų (Etapo) kainos, įskaitant PVM, jei toks Sutarčiai taikomas, už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną, bet ne daugiau kaip 20 proc. nuo Sutarties kainos su PVM, jei toks Sutarčiai taikomas
Jei Užsakovas nepagrįstai neatsiskaito už priimtus Darbus per Sutartyje nurodytą terminą, nuo sekančios dienos Rangovo reikalavimu turi mokėti Rangovui 0,1 proc. dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos, įskaitant PVM, jei toks Sutarčiai taikomas, už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną, bet ne daugiau kaip 20 proc. nuo Sutarties kainos su PVM, jei toks Sutarčiai taikomas.
III.2.3)

Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2021-07-15
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2021-07-15
Vietos laikas:  10:45
Vieta:  
Savanorių pr. 176, Vilnius
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:
Vokų atplėšimo procedūroje dalyvauja tik viešosios komisijos nariai.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)

Papildoma informacija

Pirkimas atliekamas Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis. Susirašinėjimas bus vykdomas lietuvių kalba. Tiekėjai pasiūlymus ir kitus reikalaujamus dokumentus turi pateikti parengtus lietuvių kalba.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Kauno apygardos teismas
Kaunas
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2021-06-29
VI.7)

Metinis pirkimų planas

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?