CVPP

Skelbimas apie pirkimą. Komunalinės paslaugos

Darbai

Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Uždaroji akcinė bendrovė 'Šiaulių vandenys'
144133366
Vytauto g. 103, Šiauliai
Šiauliai
77160
LT
Asmuo ryšiams: Vaida Preikšaitienė
Telefonas: +370 41525580
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.siauliuvandenys.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=576730
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.6)

Pagrindinė veikla

Vanduo

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Saulės fotovoltinės elektrinės projektavimo ir statybos darbų pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45251100  -  Elektros jėgainių statybos darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Perkami saulės fotovoltinės elektrinės projektavimo ir statybos darbai.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

09331200  -  Saulės fotovoltiniai moduliai
65410000  -  Elektrinių eksploatavimas
71323100  -  Elektros energijos sistemų projektavimo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Jurgeliškių k. 5, Šiaulių kaimiškoji seniūnija, Šiaulių r. sav.
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

1.Saulės fotovoltinės elektrinės (1 vnt) projektavimas ir statyba;
2. Sutarties kaina apskaičiuojama taikant fiksuotos kainos su peržiūra būdą.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 20
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjas (taip pat visi Tiekėjų grupės nariai, jei pasiūlymą pateikia Tiekėjų grupė) ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi Tiekėjas, siekdamas atitikti konkurso sąlygose keliamus kvalifikacinius reikalavimus, turi atitikti reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo.
Tiekėjas pasiūlyme turi pateikti tik užpildytą ir pasirašytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD). Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, kiekvienas ūkio subjektų grupės narys užpildo ir pasirašo atskirą EBVPD. Kiekvienas ūkio subjektas, kurio pajėgumais Tiekėjas remiasi, siekdamas atitikti konkurso sąlygose keliamus reikalavimus, neatsižvelgiant į tai, kokio teisinio pobūdžio būtų jo ryšiai su jais, užpildo ir pasirašo atskirą EBVPD. Kvazisubtiekėjui (-ams) (specialistui (-ams), kuris (-ie) pirkimo laimėjimo atveju bus įdarbintas (-i)) ir subtiekėjui (-ams), kurio (-ių) pajėgumais nebus remiamasi, siekiant atitikti konkurso sąlygose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, užpildyti ir pasirašyti atskiro EBVPD nereikia. Visų pagal 3.1 ir 3.2 punktuose reikalaujamų dokumentų bus prašoma pateikti tik galimą laimėtoją.
Reikalavimai tiekėjų kvalifikacijai dėl teisės verstis veikla:
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymu, Tiekėjas turi turėti teisę Lietuvos Respublikoje įrengti ir eksploatuoti elektros įrenginius:
- Elektros tinklo ir įrenginių iki 1000 V eksploatavimo darbai;
- Elektros instaliacijos iki 1000 V eksploatavimo darbai;
- Specialiųjų elektros įrenginių eksploatavimo darbai.
PATEIKIAMA:
Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) (iki 2019 m. liepos 1 d. Valstybinės energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos) išduotas atestatas ar kitas lygiavertis dokumentas*, patvirtinantis teisę įrengti ir eksploatuoti:
- Elektros tinklo ir įrenginių iki 1000 V eksploatavimo darbai;
- Elektros instaliacijos iki 1000 V eksploatavimo darbai;
- Specialiųjų elektros įrenginių eksploatavimo darbai.
*Vietoj atestato užsienio valstybės Tiekėjas gali pateikti VERT pateikto prašymo (su gavimo žyma) išduoti atestatus patvirtintą kopiją. Tačiau iki sutarties pasirašymo užsienio šalies Tiekėjas privalės pateikti VERT išduotus atestatus. Energetikos įrenginių įrengimo ir eksploatavimo veiklos atestatų išdavimo tvarka skelbiama: https://www.regula.lt/Puslapiai/bendra/Paslaugos/Energetikos-irenginiu-irengimo-ir-eksploatavimo-veiklos-atestatu-isdavimas.aspx.
PASTABA: Pirkėjas nereikalaus iš galimo laimėtojo pateikti aukščiau nurodyto dokumento, jeigu Tiekėjas turi VERT išduotą atestatą.
Tokiu atveju Pirkėjas tikrina paskutinės pasiūlymų pateikimo termino dienos, nurodytos skelbime apie pirkimą, Tiekėjo atestato būklę ir suteiktas teises viešai ir neatlygintinai prieinamame registre, adresu: https://www.licencijavimas.lt/lis-epp-app/public/viewLicence?lic_id=384942.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.6)

Reikalaujami užstatai ir garantijos

Nereikalaujama.
III.1.7)

Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas

Užsakovas už Darbus Vykdytojui sumoka mokėjimo pavedimu ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo Darbų priėmimo – perdavimo akto, pasirašymo ir PVM sąskaitos faktūros už atliktus Darbus išrašymo Užsakovui dienos.
III.1.8)

Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis

Nereikalaujama.
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

1. Lietuvos Respublikoje arba užsienyje registruoto banko besąlyginė ir neatšaukiama garantija arba Lietuvos Respublikoje arba užsienyje registruotos draudimo bendrovės besąlyginis ir neatšaukiamas laidavimo draudimo liudijimas su laidavimo draudimo polisu (originalai) ir mokestinį pavedimą patvirtinančiu dokumentu, kad draudimo įmoka už šį išduotą draudimo liudijimą yra sumokėta, arba perveda Sutarties užtikrinimo sumą į Pirkėjo banko sąskaitą [sąskaitos Nr. LT457180000005467365] ir pateikia pavedimo kopiją.
Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė - 10 (dešimt) proc. nuo Sutarties specialiųjų sąlygų 3.1 punkte nurodytos sutarties vertės.
2. Netesybos (delspinigiai, baudos).

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2021-05-20
Vietos laikas:  09:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2021-08-19
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2021-05-20
Vietos laikas:  09:45

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)

Papildoma informacija

Pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis. Pasiūlymai turi būti pateikiami CVP IS priemonėmis.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Šiaulių apygardos teismas
Šiauliai
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo VII skyriaus nustatyta tvarka.
VI.5)

Paskelbimo data

2021-05-05

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?