CVPP

Mažos vertės skelbimas

Pirkimas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu

Paslaugos

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija
188773688
Klaipėdos g. 2
Gargždai
96130
LT
Asmuo ryšiams: EGIDIJUS GEDRIMAS
Telefonas: +370 46452332
Faksas: +370 46472005
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://www.klaipedos-r.lt/

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=589344
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu

II dalis: Pirkimo objektas ir kita informacija

II.1)

Pavadinimas

P-2021/4535, Automobilių remonto paslaugos
II.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

50112100  -  Automobilių remonto paslaugos
II.3)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.5)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2021-07-29
Vietos laikas:  08:00

III dalis: Papildoma informacija

III.1)

Papildoma informacija

1. Pasiūlymas turi būti pateikiamas tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS, pasiekiamą adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt.
2. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, turi pateikti EBVPD (Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą) – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad tiekėjas ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais jis remiasi pagal VPĮ 49 straipsnį, atitinka pirkimo dokumentuose pagal VPĮ įstatymo 46, 47, 48 straipsnius nustatytus reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo, taip pat kvalifikacijos reikalavimus (toliau visi kartu – reikalavimai). Kartu su pasiūlymu užpildytą atskirą EBVPD turi pateikti: Pasiūlymą pateikęs tiekėjas; Kiekvienas tiekėjų grupės partneris atskirai savo EBVPD, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė; Kiekvienas pasiūlymo teikimo momentu žinomas subtiekėjas/subteikėjas/subrangovas ar kitas pasitelkiamas ūkio subjektas, kurio pajėgumais bus remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį nustatytiems reikalavimams pagal VPĮ 49 straipsnį.
Jei tiekėjas ketina įdarbinti ekspertą (fizinį asmenį), tai ekspertas (fizinis asmuo) neturi užpildyti atskiro EBVPD.
3. Kartu su pasiūlymu EBVPD privalo pateikti visi Pirkime dalyvaujantys tiekėjai, tačiau pasiūlymus teikiantys tiekėjai kartu su pasiūlymu tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą ir kvalifikacijos (toliau – EBVPD deklaruoti duomenys) atitiktį patvirtinančių dokumentų teikti neprivalo.
4. Aktualius dokumentus, patvirtinančius pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį perkančiosios organizacijos nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams privalės pateikti tik tas dalyvis, kurio ekonominis naudingumas prieš sudarant pasiūlymų eilę, bus didžiausias, t. y. tik preliminarus laimėtojas, tačiau perkančioji organizacija turi teisę bet kuriuo Pirkimo procedūros metu paprašyti šiuos dokumentus (visus ar dalį jų) pateikti ir kitų tiekėjų, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą Pirkimo procedūrų atlikimą.
5. EBVPD forma pateikiama https://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/. EBVPD pildymo rekomendacijos pateikiamos adresu: http://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/ebvpd-pildymo-rekomendacijos.
6. Tuo atveju, jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla netikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, tiekėjas perkančiajai organizacijai įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. Tiekėjas turės pateikti atitinkamus dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys, ne vėliau kaip iki pirkimo sutarties pasirašymo.
III.2)

Paskelbimo data

2021-07-22

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?