CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

UAB "Vilniaus vystymo kompanija"
120750163
Algirdo g. 19
Vilnius
03219
LT
Asmuo ryšiams: Česlava Vaznienė
Telefonas: +370 68720154
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://vilniausvystymas.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=588485
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Vilniaus Justino Vienožinskio dailės mokyklos pastato, Konarskio g. 37, Vilniuje, modernizavimo (atnaujinimo) darbai: sklypo sutvarkymo darbai
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45000000  -  Statybos darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Vilniaus Justino Vienožinskio dailės mokyklos pastato, Konarskio g. 37, Vilniuje, modernizavimo (atnaujinimo) darbai: sklypo sutvarkymo darbai .
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 138777.69  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45000000  -  Statybos darbai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Darbų apimtis:
- sklypo sutvarkymo darbai: esamų vejos bortų ir vaikščiojimo takų betoninių plytelių demontavimas (projektinis kiekis 288 kv.m.), esamo asfaltbetonio dangos demontavimas (projektinis kiekis 150 kv.m.), vaikščiojimo takų iš betoninių trinkelių įrengimas (projektinis kiekis 1180 kv.m.), nuogrindos iš dekoratyvinių akmenukų įrengimas (projektinis kiekis 130 kv.m.), automobilių stovėjimo aikštelės įrengimas (projektinis kiekis 900 kv.m.), vejos įrengimas (projektinis kiekis 430 kv.m.), tvoros atstatymo darbai (projektinis kiekis 140 m) ir kiti susiję darbai. Darbai nurodyti UAB „Projektų rengimo centras“ 2021 m parengto techninio darbo projekto „Dailės mokyklos pastato, Konarskio g. 37, Vilniuje, modernizavimo (atnaujinimo) projektas“ (toliau – projektas), dalyje „Sklypo plano dalis“ (PRC-15-448-TDP-SP-B laida);
- pastato cokolio (projektinis kiekis 450 kv.m.) šiltinimo, hidroizoliacijos ir apdailos įrengimo darbai iš išorės ir kiti susiję darbai. Darbai nurodyti projekto dalyse „Statinio konstrukcijų dalis“ (PRC-15-448-TDP-SK.01 B laida), ir „Statinio architektūros dalis“ (PRC-15-448-TDP-SA-B laida);
- šviesduobių (4 vnt.) įrengimo darbai. Darbai nurodyti projekto dalyje „Statinio konstrukcijų dalis“ (PRC-15-448-TDP-SK-.01.B-08/01 B laida).
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 6
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Darbų ar jų dalies atlikimo terminas gali būti pratęstas iki 1 (vieno) mėnesio laikotarpiui, darbų ar jų dalies atlikimo termino pabaigos nukėlimą fiksuojant rašytiniu šalių susitarimu.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Pašalinimo pagrindai, jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti 6 priede.
1. Deklaruodami, kad nėra pagrindo pašalinti iš pirkimo, kartu su pasiūlymu užpildytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau – EBVPD) turi pateikti:
2.1. pasiūlymą pateikęs dalyvis;
2.2. kiekvienas tiekėjų grupės partneris, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė;
2.3. kiekvienas subtiekėjas, kurio pajėgumais, t. y. siekdamas atitikti kvalifikacijos reikalavimus, remiasi tiekėjas.
3. Įgaliotoji organizacija netikrina subtiekėjų, kurių pajėgumais, t. y. siekdamas atitikti kvalifikacijos reikalavimus, tiekėjas nesiremia, taip pat trečiųjų asmenų pašalinimo pagrindų.
4. Įgaliotoji organizacija netikrina kvazisubtiekėjų pašalinimo pagrindų.
5. Tiekėjas (tiekėjų grupės partneriai kartu, kiekvienas partneris toje srityje, kurioje vykdys veiklą), subtiekėjai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas (kiekvienas toje srityje, kurioje vykdys veiklą), turi turėti teisę Lietuvos Respublikoje būti statybos rangovu pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 18 str. 2 d., kai statinio kategorija – ypatingi statiniai; statinių grupė – negyvenamieji pastatai (mokslo paskirties), taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ir kultūros paveldo vietovėje.
Statybos darbų srityse:
• Bendrieji statybos darbai:
- žemės darbai (statybos sklypo reljefo tvarkymas, pamatų duobių, kasimas ir užpylimas);
- hidroizoliacija; apdailos darbai.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Netaikoma
Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:  
Netaikoma
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

1. Perkančioji organizacija reikalauja, kad darbų atlikimo laikotarpiui pirkimo sutarties įvykdymas būtų užtikrinamas pasirinktinai: užstatu arba banko garantija arba pirmojo pareikalavimo laidavimo draudimo raštu ne mažesnei kaip 5 proc. dydžio nuo pradinės pirkimo sutarties vertės (EUR be PVM) sumai.
2. Kiti pirkimo sutarties užtikrinimo būdai – baudos, delspinigiai pateikti pirkimo sutarties projekto (3 priedas) 12 skyriuje.
3. Atsiskaitymo tvarka nurodyta pirkimo sąlygų 3 priedo pirkimo sutarties projekte.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2021-07-26
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2021-10-26
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2021-07-26
Vietos laikas:  10:45

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Gedimino pr. 40/ Vasario 16-osios g. 1
Vilnius
01501
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2021-07-16

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?