CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė
255450080
Elektrinės g. 4, K 47, Drūkšinių k., Visagino sav.
Visaginas
31152
LT
Asmuo ryšiams: Artiom Valujev
Telefonas: +370 52595464
NUTS kodas:  LT029 -  Utenos apskritis
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.iae.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=566393
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)

Pagrindinė veikla

Kita veikla:  Ignalinos atominės elektrinės eksploatacijos nutraukimas

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Su Ignalinos atominės elektrinės reaktorių sistemų išmontavimu susijusios konsultacinės paslaugos
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

71350000  -  Inžinerinės mokslinės techninės paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Su Ignalinos atominės elektrinės reaktorių sistemų išmontavimu susijusios konsultacinės paslaugos
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 9000000.00  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

71350000  -  Inžinerinės mokslinės techninės paslaugos
71310000  -  Konsultacinės inžinerijos ir statybos paslaugos
72224000  -  Projektų vadybos konsultacinės paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT029 -  Utenos apskritis
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Perkančioji organizacija perka pirkimo dokumentų E dalyje pateiktoje techninėje specifikacijoje nurodytas paslaugas, kurios preliminariai apima:
(a) Projekto valdymo konsultacines paslaugas;
(b) Sutarčių valdymo konsultacines paslaugas;
(c) Technines-inžinerines konsultacines paslaugas.
Perkančioji organizacija planuoja sudaryti vieną ar kelias pagrindines sutartis dėl kiekvienos iš nurodytų paslaugų rūšių atskirai ir/arba dėl kelių paslaugų rūšių kartu pasirinktinai.
Įsigytų paslaugų apimtis priklausys nuo faktinio perkančiosios organizacijos poreikio, kai:
• Minimali perkamų in situ paslaugų apimtis, kurią perkančioji organizacija planuoja įsigyti, sudaro 1000 žmogaus darbo dienų.
• Nuotolinių paslaugų perkančioji organizacija galės įsigyti tiek, kol in situ ir nuotolinių paslaugų bendra vertė neviršys preliminariosios sutarties kainos.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 9000000.00  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė dienomis: 2190
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Preliminarioji sutartis Šalių susitarimu gali būti pratęsta 2 kartus ne ilgesniems kaip 6 mėnesių laikotarpiams (iš viso 365 kalendorinės dienos), jei Preliminariosios sutarties suma nėra išnaudota.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Pirkimas finansuojamas Ignalinos programos projekto Nr. TSG.01 lėšomis.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Dalyvis kartu su pasiūlymu privalo pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD), kuriame patvirtina, kad nėra pagrindo jo pašalinti iš pirkimo.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Tuo atveju, jeigu Teikėjas atsisako sudaryti Pagrindinę sutartį nepasibaigus 4.3 punkte numatytam terminui, arba jei Pagrindinė sutartis nėra sudaryta arba ji neįsigalioja dėl priežasčių, už kurias atsako Teikėjas arba kurios yra priskirtinos Teikėjui, Pirkėjas turi teisę reikalauti iš Teikėjo sumokėti baudą, kurios vertė yra 5% nuo nesudarytos ar atsisakomos sudaryti Pagrindinės sutarties maksimalios kainos . Baudos sumokėjimo terminas yra 45 dienos skaičiuojamos nuo Pirkėjo reikalavimo sumokėti baudą išsiuntimo Teikėjui dienos.
Pirkėjas, gavęs iš Teikėjo Sutarties vykdymo dokumentus, patikrina juos ir nustatęs, kad dokumentuose pateikta informacija apie Teikėjo suteiktas Paslaugas yra teisinga, suteiktos Paslaugos atitinka Sutarties sąlygas, pateikti dokumentai įforminti tinkamai, ne vėliau kaip per 45 dienas nuo tokių dokumentų gavimo dienos sumoka pateiktoje e. sąskaitoje nurodytą sumą Teikėjui į jo nurodytą banko sąskaitą.
Avansinis mokėjimas tiekėjui nemokamas.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.3)

Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą

Viešasis pirkimas susijęs su preliminariosios sutarties sudarymu
Preliminarioji sutartis su vieninteliu veiklos vykdytoju
Priežastys, dėl kurių preliminariosios sutarties trukmė ilgesnė nei ketveri metai:  Planuojamos sudaryti preliminariosios sutarties trukmė yra 2190 kalendorinės dienos nuo jos įsigaliojimo dienos. Preliminarioji sutartis Šalių susitarimu gali būti pratęsta 2 kartus ne ilgesniems kaip 6 mėnesių laikotarpiams (iš viso 365 kalendorinės dienos), jei Preliminariosios sutarties suma nėra išnaudota.
Detalus pagrindimas pateiktas Pirkimo dokumentuose.
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2021-04-19
Vietos laikas:  09:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Anglų, Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 9  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2021-04-19
Vietos laikas:  09:45
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Tiekėjai nedalyvauja komisijos posėdžiuose, kuriuose susipažįstama su
elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais, atliekamos pasiūlymų
nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūros. Stebėtojai į komisijos
posėdžius nekviečiami.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.3)

Papildoma informacija

1. Pasiūlymai turi būti pateikiami elektroninėmis priemonėmis (CVP IS).
2. Pasiūlymai, pateikti vokuose popierine forma, nebus priimami ir nebus vertinami. Elektroninėmis priemonėmis pasiūlymus gali teikti tik prekių tiekėjai, kurie yra užsiregistravę CVP IS adresu: http://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt
3. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti pasiūlymo galiojimo užtikrinimą elektronine forma. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui turi būti pateikiama pirmo pareikalavimo, besąlyginė, neatšaukiama banko ar kredito unijos garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas ne mažesnei kaip 300.000,00 eurų sumai.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Panevėžio apygardos teismas
Elektros g. 9
Panevėžys
35175
LT
Telefonas: +370 4546583

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Peržiūros procedūra nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriaus nustatyta tvarka.
VI.5)

Paskelbimo data

2021-03-18

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?