CVPP

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

UAB „EPSO-G“
302826889
Gedimino pr. 20, Vilnius
Vilnius
01103
LT
Asmuo ryšiams: Neringa Paulauskaitė
Telefonas: +370 68116564
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Kitas tipas:  Klasikinio sektoriaus įmonė, teikianti valdymo paslaugas
I.5)

Pagrindinė veikla

Kita veikla:  Klasikinio sektoriaus įmonė, teikianti valdymo paslaugas

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

(PA-21-29) Integruotos verslo valdymo sistemos sukūrimo, nuomos bei susijusių paslaugų pirkimas UAB „EPSO-G“ įmonių grupei
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

72263000  -  Programinės įrangos diegimo paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Projekto tikslas – įdiegti vieną bendrą integruotą verslo valdymo sistemą, kuri atitiktų verslo poreikius, leistų užtikrinti efektyvų EPSO-G Grupės finansų valdymą bei kontrolę, apskaitos duomenų konsolidavimą bei užtikrintų funkcijas, reikalingas efektyvesniam darbui pasiekti.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

48812000  -  Finansinės informacijos sistemos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Projekto tikslas – įdiegti vieną bendrą integruotą verslo valdymo sistemą, kuri atitiktų verslo poreikius, leistų užtikrinti efektyvų EPSO-G Grupės finansų valdymą bei kontrolę, apskaitos duomenų konsolidavimą bei užtikrintų funkcijas, reikalingas efektyvesniam darbui pasiekti.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Atitiktis funkciniams reikalavimams  /  Lyginamasis svoris:  10
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Sistemos demonstracija  /  Lyginamasis svoris:  20
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Specialistų patirtis  /  Lyginamasis svoris:  20
Kaina  -  Lyginamasis svoris:  50
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)

Papildoma informacija

Bendra Paslaugų teikimo trukmė – 36 mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Tiekėjas diegimo paslaugas privalo suteikti ne vėliau kaip per 18 mėnesių.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Konkurso procedūra su derybomis
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.1)

Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2021/S 046-115718
2021-651377

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 1

Pavadinimas: (PA-21-29) Integruotos verslo valdymo sistemos sukūrimo, nuomos bei susijusių paslaugų pirkimas UAB „EPSO-G“ įmonių grupei

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: ne
V.1)

Informacija apie neskirtas sutartis

Sutartis / partija neskirta
Kitos priežastys (pirkimo procedūra nutraukta)

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)

Papildoma informacija

1. Pirkimą laimėjęs Tiekėjas sudarys keturšalę pirkimo sutartį su UAB „EPSO-G“ grupės įmonėmis: UAB „EPSO-G“, AB „Amber Grid“, LITGRID AB.
2. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dydis: 1) 150.000,00 Eur (šimtas penkiasdešimt tūkstančių eurų).
3. Bendra Paslaugų teikimo trukmė – 36 mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Tiekėjas diegimo paslaugas privalo suteikti ne vėliau kaip per 18 mėnesių.
4. Derybos vykdomos dėl galutinio darbų termino jį trumpinant ir kainos.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2021-06-07

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?