CVPP

Socialinės ir kitos specialios paslaugos. Viešosios sutartys

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Paslaugos

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Kupiškio rajono savivaldybės administracija
188774975
Vytauto g. 2
Kupiškis
40115
LT
Asmuo ryšiams: Rita Meškienė
Telefonas: +370 45935614
Faksas: +370 45935510
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.kupiskis.lt

I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Kupiškio rajono savivaldybės mokyklų mokinių ir kitų mokyklos bendruomenės narių maitinimo paslaugos
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

55523100  -  Maisto mokykloms paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Perkamos Kupiškio rajono savivaldybės mokyklų mokinių ir kitų mokyklos bendruomenės narių maitinimo paslaugos.
Pirkimo objektas skaidomas į dalis:
1. I pirkimo dalis „Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija“;
2. II pirkimo dalis „Kupiškio r. Subačiaus gimnazija“;
3. III pirkimo dalis „Kupiškio Povilo Matulionio progimnazija ir kitos mokyklos“.
Kiekvienai pirkimo daliai turi būti teikiamas atskiras pasiūlymas. Tas pats tiekėjas gali teikti pasiūlymus vienai, dviem arba trims pirkimo dalims. Dėl kiekvienos pirkimo dalies bus sudaroma atskira pirkimo sutartis.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
II.1.7)

Bendra pirkimo vertė

Vertė be PVM:  517628.68  EUR
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

I pirkimo dalis „Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija“
Pirkimo dalies Nr.:  1
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

55523100  -  Maisto mokykloms paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Vytauto g. 21, Kupiškis.
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Maitinimo paslaugų teikimo vietos:
I pirkimo dalis „Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija“ - Vytauto g. 21, Kupiškis.
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

II pirkimo dalis „Kupiškio r. Subačiaus gimnazija“
Pirkimo dalies Nr.:  2
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

55523100  -  Maisto mokykloms paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Maitinimo paslaugų teikimo vietos:
II pirkimo dalis „Kupiškio r. Subačiaus gimnazija“:
- Kupiškio r. Subačiaus gimnazija (Aukštaičių a. 10, Subačius, Kupiškio r.);
- Kupiškio r. Subačiaus gimnazijos Noriūnų Jono Černiaus pagrindinio ugdymo skyrius (Melioratorių g. 5, Noriūnai, Kupiškio r.);
- Kupiškio r. Rudilių Jono Laužiko universalus daugiafunkcis centras (Morkūniškio g. 19, Rudiliai, Kupiškio r.).
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

III pirkimo dalis „Kupiškio Povilo Matulionio progimnazija ir kitos mokyklos“
Pirkimo dalies Nr.:  3
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

55523100  -  Maisto mokykloms paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Maitinimo paslaugų teikimo vietos:
III pirkimo dalis „Kupiškio Povilo Matulionio progimnazija ir kitos mokyklos“:
- Kupiškio Povilo Matulionio progimnazija (Jaunimo g. 2, Kupiškis);
- Kupiškio r. Alizavos pagrindinė mokykla (Berželių g. 12, Alizava, Kupiškio r.);
- Kupiškio r. Šimonių pagrindinė mokykla (nuo 2021-09-01 Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos Šimonių skyrius) (Skapiškio g. 18, Šimonys, Kupiškio r.);
- Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos skyriaus Šepetos Almos Adamkienės mokykla-daugiafunkcis centras (Šepetos g. 8, Šepeta, Kupiškio r.);
- Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos Skapiškio skyrius (Mokyklos g. 5, Skapiškis, Kupiškio r.);
- Kupiškio r. Šimonių pagrindinės mokyklos skyrius Adomynės mokykla-daugiafunkcis centras (nuo 2021-09-01 Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos Adomynės ikimokyklinio ugdymo skyrius) (Adomo Vilėniškio g. 8, Adomynė, Kupiškio r.);
- Kupiškio r. Alizavos pagrindinės mokyklos skyrius Antašavos mokykla-daugiafunkcis centras (Pergalės g. 8A, Antašava, Kupiškio r.).
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros forma

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.1)

Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2021/S 171-447529
2021-636040

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: B5-487

Pirkimo dalies Nr.: 1

Pavadinimas: „Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija“

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)

Sutarties skyrimas

V.2.1)

Sutarties sudarymo data

2021-11-11
V.2.2)

Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius:  1
V.2.3)

Rangovo pavadinimas ir adresas

UAB "Sotega"
301681743
Palangos g. 30C,
Kretinga
97123
LT
Telefonas: +370 44551132
El. paštas: info@sotega.lt
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA

Rangovas yra MVĮ : taip
V.2.4)

Informacija apie sutarties/pirkimo dalies/koncesijos vertę (be PVM)

Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė:  38734.27  EUR

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: B5-488

Pirkimo dalies Nr.: 2

Pavadinimas: „Kupiškio r. Subačiaus gimnazija“

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)

Sutarties skyrimas

V.2.1)

Sutarties sudarymo data

2021-11-11
V.2.2)

Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius:  1
V.2.3)

Rangovo pavadinimas ir adresas

UAB "Sotega"
301681743
Palangos g. 30C,
Kretinga
97123
LT
Telefonas: +370 44551132
El. paštas: info@sotega.lt
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA

Rangovas yra MVĮ : taip
V.2.4)

Informacija apie sutarties/pirkimo dalies/koncesijos vertę (be PVM)

Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė:  123750.69  EUR

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: B5-489

Pirkimo dalies Nr.: 3

Pavadinimas: „Kupiškio Povilo Matulionio progimnazija ir kitos mokyklos“

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)

Sutarties skyrimas

V.2.1)

Sutarties sudarymo data

2021-11-11
V.2.2)

Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius:  1
V.2.3)

Rangovo pavadinimas ir adresas

UAB "Sotega"
301681743
Palangos g. 30C,
Kretinga
97123
LT
Telefonas: +370 44551132
El. paštas: info@sotega.lt
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA

Rangovas yra MVĮ : taip
V.2.4)

Informacija apie sutarties/pirkimo dalies/koncesijos vertę (be PVM)

Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė:  355143.72  EUR

VI dalis: Papildoma informacija

VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Panevėžio apygardos teismas
Elektros g. 9
Panevėžys
35175
LT
Telefonas: +370 45468765

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Peržiūros procedūra nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriaus nustatyta tvarka.
VI.5)

Paskelbimo data

2021-11-23

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?