CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Kauno miesto savivaldybės administracija
188764867
Laisvės al. 96
Kaunas
44251
LT
Asmuo ryšiams: Indra Jasiukaitienė
Telefonas: +370 37220270
Faksas: +370 37223106
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.kaunas.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=599880
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Sporto paskirties pastato - lengvosios atletikos maniežo su automobilių saugykla, Perkūno al. 5, Kaune, statybos darbų pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45000000  -  Statybos darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Sporto paskirties pastato - lengvosios atletikos maniežo su automobilių saugykla, Perkūno al. 5, Kaune, statybos darbų atlikimas pagal pridedamą techninę dokumentaciją, t. y., pagal techninį projektą „Sporto paskirties pastato - lengvosios atletikos maniežo su automobilių saugykla, Perkūno al. 5, Kaune, statybos projektas“ ir darbų kiekių žiniaraščius, darbo projekto parengimo ir darbams atlikti būtinų inžinerinių paslaugų (kadastrinių, geodezinių matavimų atlikimas, pastatų energinio naudingumo sertifikavimas, vykdymo dokumentacijos, kadastrinių matavimo bylų parengimas ir kitos inžinerinės paslaugos, reikalingos statybos užbaigimo procedūroms (kad būtų surašytas Statybos užbaigimo dokumentas)) suteikimas.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

71320000  -  Inžinerinio projektavimo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Perkūno al. 5, Kaunas
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Sporto paskirties pastato - lengvosios atletikos maniežo su automobilių saugykla, Perkūno al. 5, Kaune, statybos darbų atlikimas pagal pridedamą techninę dokumentaciją, t. y., pagal techninį projektą „Sporto paskirties pastato - lengvosios atletikos maniežo su automobilių saugykla, Perkūno al. 5, Kaune, statybos projektas“ ir darbų kiekių žiniaraščius, darbo projekto parengimo ir darbams atlikti būtinų inžinerinių paslaugų (kadastrinių, geodezinių matavimų atlikimas, pastatų energinio naudingumo sertifikavimas, vykdymo dokumentacijos, kadastrinių matavimo bylų parengimas ir kitos inžinerinės paslaugos, reikalingos statybos užbaigimo procedūroms (kad būtų surašytas Statybos užbaigimo dokumentas)) suteikimas. Darbų atlikimo terminas yra ne ilgiau kaip 18 mėnesių nuo Statybos darbų pradžios. Į darbų atlikimo terminą neįskaitomas darbų atlikimo sustabdymo laikotarpis, kurio poreikis atsiranda ne dėl rangovo kaltės.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 31
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: taip
Pasirinkimo galimybių aprašymas:
Kiekis (apimtis) gali būti keičiamas, jei neviršijama sutarties 7.4 papunktyje nurodyta vertė ir esant šioms aplinkybėms:
- duomenų apie inžinerinius tinklus, kitus objekte esančius statinius, jų įrengimą nebuvimas arba klaidingi duomenys;
- aiškiai įrodomi praleidimai, neatitikimai ar klaidos Užsakovo pateiktame Techniniame projekte ar Darbų vykdymo metu paaiškėjusios situacijos nesutapimas su Techninio projekto duomenimis, kurių Rangovas pagrįstai negalėjo numatyti;
- Darbus kontroliuojančių institucijų ar teisės aktų, susijusių su vykdomais Darbais, reikalavimų pasikeitimas Sutarties vykdymo metu;
- įvykdyto ar vykdomo Projekto vientisumo užtikrinimas;
- kai būtina atlikti papildomą, Sutartyje nenumatytą, Darbą, be kurio Rangovas negali tinkamai įvykdyti Sutarties;
- kai Techniniame projekte nurodytos Medžiagos, Įranga, prekės ar kt. turi būti keičiamos kitomis, ne brangesnėmis ir ne blogesnių savybių, Medžiagomis, Įranga, prekėmis nes jos negaminamos (neparduodamos) ir pateikiami tai įrodantys dokumentai.
Galimų pakeitimų būtinumas turi būti pagrįstas dokumentais ir įformintas susitarimu, kurį pasirašo Užsakovas ir Rangovas ir kuris laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Pirkimo vykdytojas reikalauja, kad tiekėjai pateiktų Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio nuostatomis.
Tiekėjas (taip pat visi tiekėjų grupės nariai, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė) ir ūkio subjektai, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas, turi atitikti reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo.
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo - kai abi sutarties šalys ją pasirašo kvalifikuotais elektroniniais parašais (kai sutartis sudaroma elektronine forma elektroninių ryšių priemonėmis) arba ją pasirašo ir patvirtina antspaudais (jei tokius privalo turėti) (jei sutartis sudaroma pasirašant popierinį dokumentą), ir užsakovui per 10 dienų nuo sutarties pasirašymo dienos bus pateiktas 10 proc. nuo pradinės sutarties vertės (be PVM) dydžio sutarties įvykdymo užtikrinimas (banko/kredito unijos garantija/laidavimas ar draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštas).
III.2.3)

Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2021-11-10
Vietos laikas:  11:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2022-03-10
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2021-11-10
Vietos laikas:  11:45
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Vokų atplėšimo procedūroje tiekėjai ar jų įgalioti asmenys nedalyvauja.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Kauno apygardos teismas
A. Mickevičiaus g. 18
Kaunas
LT-44312
LT
Telefonas: +370 37490941
Faksas: +370 37324164

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Peržiūros procedūra nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje.
VI.5)

Paskelbimo data

2021-10-04

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?