CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos
135163499
Eivenių g. 2, LT-50161 Kaunas
Kaunas
50161
LT
Asmuo ryšiams: Vaida Koniuchovienė
Telefonas: +370 37326140
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.kaunoklinikos.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=559275
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)

Pagrindinė veikla

Sveikata

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Įranga skirta skubiosios telemedicinos paslaugų užtikrinimui
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

42967100  -  Skaitmeninis nuotolinio valdymo įtaisas
II.1.3)

Sutarties tipas

Prekės
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Įranga skirta skubiosios telemedicinos paslaugų užtikrinimui
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
Pasiūlymai gali būti teikiami dėl  visų pirkimo dalių
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Konsolė telekonsultacijoms
Pirkimo dalies Nr.:  1
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

30213300  -  Staliniai kompiuteriai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Pristatymo vietos nurodytos atviro konkurso sąlygų 2.5 punkte.
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Konsolė telekonsultacijoms - 3 kompl.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 12
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Sutartis gali būti pratęsiama, tačiau ne ilgiau kaip 12 (dvylikos) mėnesių laikotarpiui, jeigu per numatytą pagrindinės Sutarties galiojimo laikotarpį Tiekėjas laiku neįsigyja reikiamo kiekio Prekių.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: „Skubiosios telemedicinos paslaugų teikimas skubiosios medicinos pagalbos skyriuose”, projekto Nr. Nr. 08.1.3-CPVA-V-604-01-0002.
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Pritaikyti biuro baldai
Pirkimo dalies Nr.:  2
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

39134000  -  Baldai kompiuteriams
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Pristatymo vietos nurodytos atviro konkurso sąlygų 2.5 punkte.
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Pritaikyti biuro baldai - 3 kompl.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 12
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Sutartis gali būti pratęsiama, tačiau ne ilgiau kaip 12 (dvylikos) mėnesių laikotarpiui, jeigu per numatytą pagrindinės Sutarties galiojimo laikotarpį Tiekėjas laiku neįsigyja reikiamo kiekio Prekių.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: „Skubiosios telemedicinos paslaugų teikimas skubiosios medicinos pagalbos skyriuose”, projekto Nr. Nr. 08.1.3-CPVA-V-604-01-0002.
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Mobili telekonsultacijų stotelė su programine įranga
Pirkimo dalies Nr.:  3
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

42967100  -  Skaitmeninis nuotolinio valdymo įtaisas
48510000  -  Komunikacijų programinės įrangos paketai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Pristatymo vietos nurodytos atviro konkurso sąlygų 2.5 punkte.
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Mobili telekonsultacijų stotelė su programine įranga:
Mobili telekonsultacijų stotelė - 12 vnt.
Programine įranga - 1 vnt.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 12
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Sutartis gali būti pratęsiama, tačiau ne ilgiau kaip 12 (dvylikos) mėnesių laikotarpiui, jeigu per numatytą pagrindinės Sutarties galiojimo laikotarpį Tiekėjas laiku neįsigyja reikiamo kiekio Prekių.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: „Skubiosios telemedicinos paslaugų teikimas skubiosios medicinos pagalbos skyriuose”, projekto Nr. Nr. 08.1.3-CPVA-V-604-01-0002.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjai turi pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio nuostatomis. Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas parengiamas pagal standartinę formą, kuri yra patvirtinta 2016 m. sausio 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/7, kuriuo nustatoma Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento standartinė forma (OL 2016 L 3, p. 16).
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Netaikoma
Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:  
Netaikoma
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Netaikoma
Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:  
Netaikoma
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

1.Tiekėjas pateikia ne vėliau kaip per 5 d.d. nuo Sutart. pasiraš. d. Sutart. įvykd. užtikr. (banko ar kred. unijos garan. arba draud. bendr. laidavimo draud. liudijimą) ne mažiau kaip 5 proc. nuo Prad. Sutart.vert. 2. Vietoje Sutart. įvykd. užtikr. dok., gali į Pirkėjo nurodytą sąsk.banke pervesti sumą, ne mažesnę nei 5 proc. bend. Prad. Sutart. vert. 3.Jei Tiekėjas dėl savo kaltės neatlieka įsipareig. Sutart. nustat. term. moka:3.1.nuo kitos d. po to, kai įsipareig. turėjo būti įvykd., iki 15 k.d.– 0,02 proc. delsp.nuo Sutart. vertės be PVM, už kiekv. term. praleid. d. iki atitinkamo įsipareig. Įvykd. d.;3.2. nuo 16 k.d. iki 30 k.d.– 0,03 proc. delsp. nuo Sutart. vert. be PVM, už kiekv. term. praleid. d. iki atitinkamo įsipareig. įvykd. d.;3.3. nuo 31 k.d. iki atitinkamo įsipareig. Įvykd. d.–0,05 proc. delsp. nuo Sutart. vert. be PVM , už kiekv. term.praleid. d. iki atitinkamo įsipareig. ivykd. d. 4. Avansas ir mokėjimas (detaliz. VI.3 dal.).

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2021-05-27
Vietos laikas:  12:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Anglų, Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2021-08-27
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2021-05-27
Vietos laikas:  12:45
Vieta:  
LSMUL Kauno klinikos, Paslaugų centras (III aukštas), Viešųjų pirkimų tarnyba, Eivenių g. 2, Kaunas
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Susipažinimo su pasiūlymais posėdyje tiekėjai dalyvauti nekviečiami

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)

Papildoma informacija

1. Mokėjimo sąlygos nurodytos Atviro konkurso sąlygų 2 priede "Sutarties projektas".
2. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėjais galimybė: yra.
3. Avansinis mokėjimas: numatomas. Avansinio mokėjimo grąžinimo užtikrinimas: taikomas.
3.1.Avansinio mokėjimo sąlygos:
3.1.2.Avan. mokėj., iki 50 proc. Prekės kainos su PVM (jei taikomas), Pirkėjas perveda Tiekėjui ne vėliau kaip per 30 d. d. nuo avan.mokėj. grąžinimo užtikrinimo pateikimo Pirkėjui dienos.
3.1.3.Tiekėjas per 12 k. d. po Sutarties pasirašymo pateikia Pirkėjui avan. mokėj. grąžinimo užtikrinimą tai avanso sumai, kuri yra sutarta sumokėti Tiekėjui. Vietoje avan. mokėj. grąžinimo užtikrinimo dokumento, gali į Pirkėjo nurodytą sąskaitą banke pervesti avansinio mokėjimo grąžinimą tai avanso sumai, kuri yra sutarta sumokėti Tiekėjui.
3.2. Galutinis mokėjimas, atliekamas į šioje Sutartyje nurodytą Tiekėjo banko sąskaitą ne vėliau kaip per:
3.2.1. 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo dienos, kai Pirkėjas gauna sąskaitą faktūrą arba lygiavertį dokumentą, iki kol galios Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių pakeitimas, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2020 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. 1K-75 „Dėl finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. 1K-316 „Dėl projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ ir bus atšaukta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija.
3.2.2. 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai Pirkėjas gauna sąskaitą faktūrą arbą lygiavertį dokumentą mokėjimų atlikimui, nustojus galioti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių pakeitimui, patvirtintam Lietuvos Respublikos finansų ministro 2020 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. 1K-75 „Dėl finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. 1K-316 „Dėl projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ ir atšaukus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ paskelbtą valstybės lygio ekstremaliąją situaciją.
4. Tiekėjas, uždelsęs sumokėti bet kokias Pirkėjui priklausančias sumas, Pirkėjo reikalavimu, privalo mokėti 0,02 proc. delsp. už kiekvieną pavėluotą dieną nuo laiku neapmokėtos sumos be PVM.
5. Sutarties 2.2. punkte nurodyti sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminai gali būti pratęsiami atskiru rašytiniu Šalių susitarimu ne ilgiau kaip 1 (vieno) mėnesio terminui.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Kauno apygardos teismas
A. Mickevičiaus g. 18
Kaunas
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2021-04-22

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?