CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
188602370
A. Jakšto g. 4
Vilnius
01105
LT
Asmuo ryšiams: Sadonija Padarauskienė
Telefonas: +370 62032716
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.am.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=578986
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)

Pagrindinė veikla

Aplinka

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Investicijų projekto „PAVIS sukūrimas ir diegimas“ išplėtimas/pakeitimas į investicijų projektą (galimybių studiją) „Taršos prevencijos procesų informacinės sistemos TPPIS sukūrimas ir diegimas“
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

72220000  -  Sistemų ir techninės konsultacinės paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Pirkimo objektas – Investicijų projekto „Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo informacinės sistemos (PAVIS) sukūrimas ir diegimas“ išplėtimo / pakeitimo į investicijų projektą (galimybių studiją) „Taršos prevencijos procesų informacinės sistemos (TPPIS) sukūrimas ir diegimas“ paslaugos. Perkamų paslaugų apibūdinimas ir reikalavimai nustatyti konkurso sąlygose pateiktoje techninėje specifikacijoje.
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 41322.31  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

72220000  -  Sistemų ir techninės konsultacinės paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Lietuvos respublikos aplinkos ministerija, A. Jakšto g. 4, Vilnius
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Perkamos paslaugos parengimui investicijų projekto (galimybių studijos), skirto Taršos prevencijos procesų informacinės sistemos (TPPIS) sukūrimo ir įdiegimo pagrindimui, galimoms alternatyvoms ir kitoms su šiuo projektu susijusioms aplinkybėms išanalizuoti. Investicijų projekto rengimo tikslas – detaliai aprašyti ir įvertinti visas TPPIS sukūrimo, įdiegimo ir palaikymo galimybes, parinkti optimalų įgyvendinimo būdą ir finansiškai, techniškai ir socialiai pagrįsti investavimo tikslus, įvertinti investicijų grąžą, pagrįsti įgyvendinimo būdą, išlaidas, pasekmes. Paslaugos turi būti atliktos ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos. Išsamesnė informacija pateikiama pirkimo dokumentuose.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 41322.31  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 5
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Šalių rašytiniu susitarimu pratęsimas ne ilgesnis kaip 4 savaitės, esant šioms aplinkybėms: tiekėjui pateikiami nurodymai/pastabos turi įtakos paslaugų atlikimo terminui; teisės aktų, turinčių įtakos pirkimo sutarties vykdymui, inter alia teisės aktų, pakeitimas; bet koks uždelsimas, kliūtys ar trukdymai sukelti tiekėjui kitų trečiųjų šalių. Išsamesnė informacija pateikiama pirkimo dokumentuose.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)

Papildoma informacija

Į sutarties 5 mėnesių trukmę įskaičiuota: 4 mėnesiai paslaugų atlikimo terminas ir galimas maksimalus 30 dienų atsiskaitymo už tinkamai ir laiku atliktas paslaugas laikotarpis.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Pateikiamas užpildytas EBVPD.
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Vykdytojui laiku neįvykdžius sutartyje nurodytų įsipareigojimų, skaičiuojami delspinigiai – 0,02 proc. nuo sutarties vertės už kiekvieną pavėluotą dieną. Jei apskaičiuoti delspinigiai viršija 5 proc. sutarties vertės, Užsakovas gali, prieš tai raštu įspėjęs Vykdytoją ne vėliau kaip prieš 3 d.d. išskaičiuoti delspinigių sumą iš Vykdytojui mokėtinų sumų arba reikalauti sumokėti baudą ir nutraukti sutartį. Užsakovui laiku neatsiskaičius už atliktas paslaugas, skaičiuojami delspinigiai – 0,02 procento nuo nesumokėtos sumos, už kiekvieną pavėluotą dieną.
Sutartį nutraukus dėl Vykdytojo kaltės, Vykdytojas privalo sumokėti Užsakovui 10 proc. sutarties vertės dydžio baudą. Avansas nebus mokamas. Užsakovas už tinkamai ir laiku atliktas paslaugas sumoka Vykdytojui ne vėliau kaip per 30 dienų po atliktų paslaugų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo pagal Vykdytojo pateiktą PVM sąskaitą faktūrą.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2021-06-01
Vietos laikas:  09:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2021-08-30
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2021-06-01
Vietos laikas:  09:45
Vieta:  
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Jakšto g. 4, Vilnius, 103 kab. Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbto visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje karantino laikotarpiu Viešųjų pirkimų komisijos posėdis vyks nuotoliniu būdu.
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Susipažinimo su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais procedūroje tiekėjai arba jų atstovai nedalyvauja.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Gedimino pr. 40/1
Vilnius
01502
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriaus nustatyta tvarka.
VI.5)

Paskelbimo data

2021-05-19

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?