CVPP

Skelbimas apie sutarties skyrimą. Komunalinės paslaugos

Pirkimo procedūros rezultatai

Paslaugos

Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Valstybės įmonė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija
240329870
J. Janonio g. 24,
Klaipėda
92251
LT
Asmuo ryšiams: Saulius Staponkus
Telefonas: +370 46499734
El. paštas: s.staponkus@port.lt
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.portofklaipeda.lt

I.6)

Pagrindinė veikla

Uostų veikla

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Objekto „Klaipėdos jūrų uosto užteršto grunto saugojimo aikštelės statybos, projektas“ projektinių pasiūlymų, techninio projekto, darbo projekto parengimo ir statinio vykdymo priežiūra
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

71320000  -  Inžinerinio projektavimo paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Objekto „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto užteršto grunto saugojimo aikštelės statybos, Kairių g. 19, Klaipėda, projektas“ projektinių pasiūlymų parengimo, techninio projekto parengimo, darbo projekto parengimo ir statinio vykdymo priežiūros paslaugos
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.1.7)

Bendra pirkimo vertė ( Ar sutinkate skelbti? taip )

Vertė be PVM:  63880.00  EUR
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

71248000  -  Projektų ir dokumentacijos priežiūra
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

1.1. Parengti ne mažiau kaip 2 projektinius pasiūlymus, kuriuose būtų
nagrinėjamos 2 užteršto grunto tvarkymo technologijos:
1.1.1. kai gruntas tvarkomas ir saugojamas aikštelėje geotekstilės maišuose;
1.1.2. kai gruntas tvarkomas ir saugomas aikštelėje netalpinant jo į maišus
ar kitas talpas ir pan.;
1.1.3. atlikti ir pateikti inžinerinius (geotechninius, konstrukcijų) ir
technologinius skaičiavimus, pagrindžiančius projektinius pasiūlymus;
1.1.4. detalizuoti techninius sprendinius, sugrupuojant pagrindinius statybos
darbus, apskaičiuoti kiekvieno siūlomo projektinio pasiūlymo varianto
preliminarią statybos skaičiuojamąją kainą ir pateikti pasiūlymus derinti VĮ
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos techninei tarybai;
1.2. Parengti objekto „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto užteršto grunto
saugojimo aikštelės statyba, Kairių g. 19, Klaipėda“ techninį projektą,
numatant:
1.2.1. panaudoti, jei yra galimybė, esamos užteršto grunto saugojimo aikštelės
technologinius įrenginius (kur tai įmanoma ir būtina) ir nusodinimo
baseinus vandens filtravimui ir išleidimui į uosto akvatoriją;
1.2.2. atlikti inžinerinius (geotechninius, konstrukcijų) ir technologinius
skaičiavimus, pagrindžiančius techniniame projekte priimtus
sprendinius, ir atskiroje byloje pateikti Uosto direkcijai;
1.2.3. statomos aikštelės altitudė neturi viršyti greta esančios užteršto grunto
saugojimo aikštelės bei esamos Kairių gatvės altitudės, įvertinus
projektuojamą nuolydį;
1.2.4. parengti ir pateikti užteršto grunto aikštelės sutvarkymo sprendinius dėl
teritorijos pritaikymo uosto veiklai;
1.2.5. maksimaliai išnaudoti projektuojamos teritorijos tūrį užterštam gruntui
saugoti;
1.2.6. aikštelė turi būti suprojektuota taip, kad būtų užtikrinta, jog taršios ar
pavojingos medžiagos nebepatektų į aplinką po to, kai gruntas bus
sandėliuojamas aikštelėje;
1.2.7. numatyti stebėsenos ir kontrolės priemones, užtikrinančias aplinkos
apsaugą darbų metu ir eksploatuojant aikštelę;
1.2.8. atsižvelgti ir įvertinti parengto užteršto grunto saugojimo aikštelės
Kairių g. 19, Klaipėdoje, statybos techninio darbo projekto „Užteršto
grunto aikštelės, užteršto grunto iškasimo iš dokų duobių nusausinimo,
saugojimo ir tvarkymo techninio darbo projekto keitimas
(koregavimas)“ (B laida) sprendinius.
1.3 Parengti objekto „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto užteršto grunto
saugojimo aikštelės statyba, Kairių g. 19, Klaipėda“ darbo projektą.
Projektuotojas, vadovaudamasis techninio projekto sprendiniais, gavęs
papildomą / reikalingą informaciją iš rangovo, parengia darbo projektą.
Projektuotojas parengtą darbo projektą suderina su rangovu, o jei yra pagrįstų
pastabų, pataiso darbo projektą pagal gautas pastabas.
1.4 Užpildyti parengtus konkursui darbų kiekių žiniaraščius (1 egz.),
remiantis projektuotojo parengta statybos skaičiuojamąja kaina.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai ( Ar sutinkate skelbti? taip )

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.1)

Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2020/S 212-520125
2020-645960

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 34-2021-30

Pavadinimas: Objekto „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto užteršto grunto saugojimo aikštelės statybos, Kairių g. 19, Klaipėda, projektas“ projektinių pasiūlymų parengimo, techninio projekto parengimo, darbo pro

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)

Sutarties skyrimas

V.2.1)

Sutarties sudarymo data

2021-01-27
V.2.2)

Informacija apie pasiūlymus ( Ar sutinkate skelbti? taip )

Gautų pasiūlymų skaičius:  3
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius:  3
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei :  ne
V.2.3)

Rangovo pavadinimas ir adresas ( Ar sutinkate skelbti? taip )

SRP Projektas
300043111
Savanorių pr. 176c
Vilnius
LT-03154
LT
Telefonas: +370 52500605
El. paštas: info@srp.lt
Faksas: +370 52500605
Interneto adresas: http://www.srp.lt

Rangovas yra MVĮ : taip
V.2.4)

Informacija apie sutarties/pirkimo dalies/koncesijos vertę (be PVM) ( Ar sutinkate skelbti? taip )

Mažiausios kainos pasiūlymas:  63880.00  EUR / Didžiausios kainos pasiūlymas:  129908.00  EUR   į kurį atsižvelgta
V.2.5)

Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

Tikėtina, kad sutartis bus perduota vykdyti subrangovams
Sutarties dalies, kuri bus perduota vykdyti subrangovams, trumpas aprašymas:  
Vandentiekio ir nuotekų šalinimas, Topografija, Poveikio aplinkai vertinimas.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Klaipėdos apygardos teismas
H. Manto g. 26
Klaipėda
92131
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2021-02-05

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?