CVPP

Skelbimas apie sutarties skyrimą. Komunalinės paslaugos

Pirkimo procedūros rezultatai

Paslaugos

Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas ir adresai

UAB "Vilniaus viešasis transportas"
302683277
Žolyno g. 15
Vilnius
10209
LT
Asmuo ryšiams: Gaudenis Sadaunykas
Telefonas: +370 52394736
Faksas: +370 52394749
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.vvtr.lt

I.6)

Pagrindinė veikla

Miesto geležinkelio, tramvajų, troleibusų ar autobusų transporto paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Finansinio lizingo paslaugos pirkimas
Nuorodos numeris:  459765
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

66114000  -  Finansinio lizingo paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Pirkimo objektas – finansinio lizingo paslauga. Pirkimo tikslas – lizingo būdu įsigyti 50 naujų sujungtinių triašių žemagrindžių suslėgtomis gamtinėmis dujomis (SGD) varomų miesto tipo autobusų MAN „Lion‘s City“ (toliau – autobusai). Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas. Lizingo laikotarpis – 5 metai (60 mėnesių) nuo autobusų tiekėjo pristatyto autobuso trišalio perdavimo-priėmimo akto, kurį pasirašo autobusų tiekėjas, Perkantysis subjektas ir lizingo davėjas pasirašymo dienos. Finansinio lizingo sutarties galiojimo laikotarpis – 5 metai (60 mėnesių) nuo autobusų tiekėjo paskutinio pristatyto autobuso trišalio akto pasirašymo dienos. Lizingo laikotarpio ir Finansinio lizingo sutarties pratęsimai nenumatyti. Finansuojama suma – 85 procentai pradinės autobusų kainos be PVM, t. y. 12 451 650,00 eurų. Palūkanų norma – fiksuota visą lizingo sutarties galiojimo laikotarpį. Lizingo palūkanų apskaičiavimo metodas – linijinis.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

66114000  -  Finansinio lizingo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Vilnius
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Pirkimo objektas – finansinio lizingo paslauga (toliau – lizingas, Paslauga). Pirkimo tikslas – lizingo būdu įsigyti 50 (penkiasdešimt) naujų sujungtinių triašių žemagrindžių suslėgtomis gamtinėmis dujomis (SGD) varomų miesto tipo autobusų MAN „Lion‘s City“ (transporto priemonių kodas M3CG) (toliau – Transporto priemonės, autobusai). Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas. Perkamos Paslaugos savybės, autobusų tiekėjas, įsigyjamų autobusų kiekis, autobusų pristatymo terminai ir sąlygos, visų autobusų kaina, finansuojama suma, lizingo laikotarpis ir kiti lizingo reikalavimai apibūdinti pirkimo sąlygų 1 priede „Finansinio lizingo paslaugos techninė specifikacija“. Lizingo laikotarpis – 5 (penkeri) metai (60 (šešiasdešimt) mėnesių) nuo autobusų tiekėjo pristatytos transporto priemonės trišalio perdavimo-priėmimo akto, kurį pasirašo autobusų tiekėjas, Perkantysis subjektas ir lizingo davėjas (toliau – trišalis aktas) pasirašymo dienos. Finansinio lizingo sutarties galiojimo laikotarpis – 5 (penkeri) metai (60 (šešiasdešimt) mėnesių) nuo autobusų tiekėjo paskutinės pristatytos transporto priemonės trišalio akto pasirašymo dienos. Lizingo laikotarpio ir Finansinio lizingo sutarties pratęsimai nenumatyti. Finansuojama suma – 85 (aštuoniasdešimt penki) procentai pradinės transporto priemonių kainos be PVM, t. y. transporto priemonių kainos ir pradinės įmokos skirtumas, kuris yra 12 451 650,00 (dvylika milijonų keturi šimtai penkiasdešimt vienas tūkstantis šeši šimtai penkiasdešimt eurų 00 ct) eurų. Palūkanų norma – fiksuota visą lizingo sutarties galiojimo laikotarpį. Lizingo palūkanų apskaičiavimo metodas – linijinis.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai ( Ar sutinkate skelbti? taip )

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.1)

Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2019/S 216-531377
2019-661905

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 1

Pavadinimas: Finansinio lizingo paslaugos pirkimas

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)

Sutarties skyrimas

V.2.1)

Sutarties sudarymo data

2020-01-31
V.2.2)

Informacija apie pasiūlymus ( Ar sutinkate skelbti? taip )

Gautų pasiūlymų skaičius:  3
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius:  0
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius:  0
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš ne ES valstybių narių, skaičius:  0
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius:  3
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei :  ne
V.2.3)

Rangovo pavadinimas ir adresas ( Ar sutinkate skelbti? taip )

Swedbank Lizingas, UAB
111568069
Konstitucijos pr. 20A
Vilnius
09321
LT
El. paštas: info@swedbank.lt
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA

Rangovas yra MVĮ : ne
V.2.4)

Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM) ( Ar sutinkate skelbti? taip )

Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė:  13402126.50  EUR

VI dalis: Papildoma informacija

VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Gedimino pr. 40/1
Vilnius
01501
LT
Telefonas: +370 52688037
Faksas: +370 52625645

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Pretenzijos pateikiamos ir ginčai nagrinėjami Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo nustatyta tvarka.
VI.5)

Paskelbimo data

2020-02-05

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?